Horst Krohne

Horst Krohne je jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších evropských duchovních léčitelů. S podporou lékařů provádí již 39 let výzkum na tomto poli. Je zakladatelem školy duchovního léčení s názvem "Schule der Geistheilung", která pořádá školení v energetickém a duchovním léčení prostřednictvím standartního výukového programu.

Horst Krohne - články

Horst Krohne - Hojivé věty

10.07.2015 19:37
Na jiném místě jsem řekl, předpokladem úspěšného léčení je používání pozitivních pojmů dokonalosti v myšlení i mluvě. Zejména při harmonizaci nebo aktivizaci čaker pronáším při ošetřování jednotlivých čaker vybrané věty. Rád se s tebou podělím alespoň o část těchto textů. Zformuluj si sám pro sebe...

Horst Krohne - Kořenová čakra - 1. čakra

22.07.2015 17:25
Centrum kořenové čakry se nachází na spodním okraji páteře, u kostrče. Stejně tak jako u ostatních čaker se jedná o čočkovitý kotouč o průměru 6 - 10 centimetrů. Na tomto energetickém centru je zvláštní, že je prostřednictvím kundaliní spojeno přímo s temenní čakrou. Spirituální energie proudící do...

Horst Krohne - Sakrální (vylučovací) čakra - 2. čakra

24.07.2015 12:46
Druhá čakra sídlí v podbříšku a plní svou úlohu při jakýchkoliv potížích. U žádné jiné čakry nejsou popisy její funkce v odborné literatuře tak rozporuplné a někdy dokonce přímo nesrozumitelné. Teprve po dlouholetém pozorování a měření energií - při porovnávání s psychickými aktivitami,...

Horst Krohne - Čakra solárního plexu - 3. čakra

26.07.2015 11:39
Třetí čakra pulsuje žlutým světlem nad žaludečním pahrbkem - tam, kde tvoří žeberní oblouk tvar písmene "V", na zádech na úrovni osmého až devátého hrudního obratle. Všechny trávicí orgány jsou řízeny touto žlutou čakrou: žaludek, játra, žlučník, dvanácterník, tenké střevo, vzestupný a příčný...

Horst Krohne - Srdeční čakra - 4. čakra

28.07.2015 14:32
  Uprostřed hrudníku pulsuje čtvrtá srdeční čakra. Většinou ji vidíme v zelené barvě. V ideálním a harmonickém stavu jsou k zelenému světlu přimíchány růžové a částečně také zlatavé barevné odstíny. Toto centrum uprostřed celého systému čaker řídí na tělesné úrovni činnost srdce a rytmus...

Horst Krohne - Krční čakra - 5. čakra

31.07.2015 09:24
Ve výšce hrtanu pulsuje modrým světlem krční čakra. Když se naše vědomí začne zabývat energiemi této čakry, narazí na nové dimenze. Jestliže čakry, jež leží pod krční čakrou, mají za úkol udržovat naše tělo (čtvrtá čakra), zásobovat je (třetí čakra) a čistit je (druhá čakra), otevírají hořejší...

Horst Krohne - Čelní čakra - 6. čakra

16.08.2015 09:53
Toto centrum s oběma svými víry nad kořenem nosu (-třetí oko-) a uprostřed zátylku označuje poslední a nejvyšší stupeň našeho psychospirituálního vývoje. Zde by se měla vytvořit schopnost člověka navázat kontakt s kosmickým vědomím. Tudy proudí všechny informační toky: přes smyslové orgány do...

Horst Krohne - Temenní neboli korunní čakra - 7. čakra

21.08.2015 10:23
Energetický vír temenní čakry, jehož střed se nachází nad hlavou, noří se spodním okrajem dvě až tři šířky prstu do hlavy. Stejně tak jako u ostatních čaker, i zde je možno lokalizovat sídlo čakry v individuálních případech s mírnými odchylkami. V některých případech se zdá, že se toto centrum...

Horst Krohne - Senzibilita a energie čaker

30.08.2015 21:08
Zejména při duchovním nebo mediálním léčení jsou žádány především schopnosti sedmé čakry. Energetická aktivizace temenní čakry směrem k další čakře nebo k několika dalším čakrám vyžaduje mimosmyslové vnímání a senzibilitu. Například materializace či dematerializace probíhají vždy za souhry korunní...
1 | 2 >>

" ... Specialitou šesté čakry je, že zde proudí společně všechny vědomé i nevědomé informace. Jsou zde zpracovávány problémy celého systému - anebo zde také zpracovávány nejsou. Charakteristické tělesné funkční poruchy se při oslabení této čakry projevují stejně jako u všech ostatních čaker - s tím rozdílem, že odsud v důsledku zprostředkovávání centrálním nervovým systémem nemusí být postižena pouze vlastní úroveň čakry (v tomto případě oblast hlavy), ale může být zasaženo celé tělo. ... "

Chtěl bych vědět, abych mohl pomoci


Duchovní léčení - léčba čaker
Léčení je uměním, je modlitbou, je láskou. Léčba s energií čaker je oddaností léčitele, s níž se otevírá vyššímu, duchovnímu a božskému světu. Čakrová energie je působením, jehož původ není v lidském energetickém poli, jež máme k dispozici. Duch je v nás, avšak duchovní síla, která je přenášena a která může působit léčivě, proudí pouze v pasivním stavu vědomí, jež pouze slouží průchodu energie.
Člověk - léčitel - se stává prostředníkem, kanálem síly a inteligence, která daruje veškerý život. Všechny tyto energie a informace duchovní léčivé síly - univerzální životní energie - podléhají svým vlastním zákonitostem. Pětice našich smyslů ani s veškerými našimi životními zkušenostmi nepostačí, abychom pochopili všechny tyto proudy. Dokážeme však uvěřit, že existují. Víra, religiozita a spiritualita jsou proto pro mnohé léčitele základním předpokladem jejich léčitelského úspěchu. Víra, to nejsou znalosti, víra se však může stát silou, jak dosáhnout vědění.
Ani mnoho let spolupráce s léčiteli a senzibily mi nedokázalo poskytnout žádné jasné a srozumitelné poznatky o způsobu, jakým vlastně probíhá duchovní léčení. Dnes žijeme v době logických výkladů zákonitostí. Svět začal být transparentní a proto není snadné ponechat bez odpovědi otázky člověka hledajícího uzdravení a odvolávat se přitom pouze na články své víry. Rád bych nyní popsal tento způsob a rád bych ti předal informace, které mně samotnému poskytly jistotu a potřebné znalosti.
Při pátrání po informacích jsem mimo jiné s úspěchem použil i meditativní postup, jakýsi recept na úspěch v případě, že je na fyzické úrovni podniknuto všechno, aby mohla být nabídnuta pomoc v obtížné životní situaci, kdy však nemůže být poskytnuto dostatečné množství informací, protože je jich nedostatek. Odpovědi na svoje otázky jsem vždy obdržel tehdy, když tím byla umožněna pomoc někomu druhému.
Tento recept zní: CHTĚL BYCH VĚDĚT, ABYCH MOHL POMOCI
Jak zněly mé otázky při každodenních meditacích?
Jak funguje přenos léčivé energie? Jak funguje přenos informací při akupunktuře a homeopatii, aby se tímto způsobem dalo pomáhat druhým? Zahrnul jsem obě tyto léčebné metody do svých otázek, protože jsem se domníval, že ani zde nejsou k dispozici jasné odpovědi a jednoznačná vysvětlení. I když jsem jinak dosahoval při meditativním kladení otázek téměř vždy spontánního úspěchu, tentokrát jsem se odpovědi nedočkal. Teprve po týdnech - téměř jsem to již vzdal - jsem dostal odpověď, která dalece překonala všechna má očekávání.
Během hluboké meditace vznikla astrální projekce: Ocitl jsem se ve školicí místnosti společně s asi dvaceti dalšími osobami a s jedním učitelem. První věta přítomného učitele zněla: "Svolali jsme vás sem, protože jste položili stejnou otázku, jak fungují duchovní léčení, akupunktura a homeopatie." Již první část věty "svolali jsme vás sem" vypovídá o fenoménu synchronnosti událostí. Nové poznatky, objevy a vynálezy bývají dosti často objeveny několika osobami současně na různých místech světa - a to naprosto nezávisle na sobě. Neúčastníme se snad častěji, než bychom si byli pomysleli, jakéhosi astrálního školení, na němž nám bytosti z duchovního světa poskytují nové informace. Další výklad však pro mne byl poněkud deprimující: Na tyto otázky vám nyní bohužel nemůžeme odpovědět, protože vy dosud nevíte, co je to život. Navíc máte jen omezené vědomí, s jehož pomocí nedokážete dost dobře pochopit pojmy jako věčnost a nekonečno. Věčnost neznamená jen to, že všechno tu bude vždy, ale znamená také, že všechno tu vždy bylo. Že "něco" nebo "všechno" existuje bez počátku a bez konce - to je pro vaše vědomí neřešitelnou hádankou. Vy si přece myslíte, že všechno má svůj počátek a také svůj konec. Také skutečnost, že vesmír je nekonečný, může být ve vašich představách nahrazeno jen s pomocí stále větších rozměrových jednotek. Totéž platí pro nekonečnou malost, body bez prostoru: Něco existuje v prostoru aniž by se to rozpínalo a přesto je to něčím a zanechává to za sebou účinky.
Kvůli omezeným možnostem vašeho vědomí vám však nabízíme model, který se nesnaží reprodukovat celou skutečnost, přesto však dokáže odpovědět na vaše otázky. Učiníme vám návrh: nazvěte to, co označujete jako Boha, kosmické vědomí, logos nebo Stvořitele, jako vlnění o nekonečné frekvenci. Když něco kmitá nekonečnou rychlostí, ruší to prostor a čas podle vašich představ. Bůh jako vlnění o nekonečné frekvenci je tím v celém vesmíru přítomen v každém okamžiku a na každém místě.
Bůh jako vlnění o nekonečné frekvenci je tvůrčím duchem. Energie a hmota, fyzický vesmír, to je pasivní duch. Z vlnění o nekonečné frekvenci - z božího vědomí, ducha svatého - je tvůrčí duch transformován podle vesmírných zákonů do vnímatelných frekvencí. V určitém bodě této této transformace se uskuteční zprostředkování - přechod k pasivnímu duchu: dochází ke stvoření fyzického vesmíru. Zde je počátek oduševnění. Všechno co je duší, je vytvořeno tvůrčím duchem a Boží vědomí se nyní může realizovat pouze díky tomuto zprostředkování - díky tomuto přetlumočení do fyzického vesmíru, do pasivního ducha. Všechno, co prožíváte jako individuální duši, je vaše skutečnost. Skutečností je transformační proces změny od tvůrčího k pasivnímu duchu, včetně duševního zprostředkovatelství. Vaší úlohou je vnést ve svém individuálním rámci úkolů hlouběji do hmoty informace přicházející od tvůrčího ducha. Vaší úlohou je dvakrát opakovat tento transformační proces. Příjem informací od tvůrčího ducha se uskutečňuje především prostřednictvím systému čaker, jimiž vklouznou skrze vás jako duši do ostatních energetických systémů vašeho těla a do všech jeho fyzických funkcí.
Při této transformaci, jež probíhá od vlnění o nekonečné frekvenci až do fyzické podoby, probíhá autoregulační proces, který uskutečňuje ideu stvoření. Na každé úrovni zhušťování z vlnění o nekonečné frekvenci až do hmoty přijímá duch dychtivě každou informaci, která vede k autoregulaci. Tato autoregulace, respektive toto léčení je dáno všem živým bytostem, čímž je život zaměřen na dokonalost.
Každá transformovaná duchovní informace včetně svého působení může být znázorněna jako vlnění. Všechno kmitá a každé vlnění vytváří alikvotní tóny, v organické i anorganické oblasti. Prostřednictvím řady alikvotních tónů, jejichž kmitočet se neustále zvyšuje, dokud jejich frekvence nedosáhne nekonečné hodnoty, zpětně získává tvůrčí duch / Boží vědomí - každou informaci z "reality". Tato zpětná vazba, latinsky religio, vedla i u nás ke vzniku náboženství, která vesměs slibují člověku návrat k božskému vědomí. Vaše současné úlohy jsou úlohami vysoce kvalifikovaných duší a spočívají v tom, že budete vědomě prožívat tento proces a že na něm zároveň budete tvůrčím způsobem spolupracovat. Proto máte svobodnou vůli a můžete si určovat sami v jakém oboru budete shromažďovat své poznatky. Může to být ve fyzikálním nebo přírodovědném oboru, v metafyzické či náboženské oblasti, ale může to být i v několika oborech současně.
Svobodná vůle, jež vám byla dána, s sebou však přináší i problémy. Může se stát, že vám váš konzervativní postoj zabrání v usilování o získání nových poznatků a zkušeností a vy nerozpoznáte svou vnitřní podstatu, a proto se pokládáte za malé a stáváte se hračkou svého okolí. Jediná cesta k dokonalosti - to znamená i ke zdraví - vede skrze uvědomění si své duševní síly. Duše, jenž obývá tělo je jednou stránkou své existence připoutána k tvůrčímu duchu, k nekonečné síle, která poskytuje veškerý život. Tato síla a informace vás nese na druhou stranu vaší existence, k vašemu fyzickému bytí. Na tomto místě bychom rádi zdůraznili, že váš mozek je nástrojem tvůrčího ducha a je schopen přijímat z něj informace a učit se. Když si uvědomíte, jakým způsobem působí váš autoregulační proces - na straně dávání za účelem léčení - můžete jej nasadit ve své přítomnosti i ke zpětné vazbě k Bohu. Tento proces poznání je pro člověka nanejvýš důležitý, protože se zpětnou vazbou se musí dostavit autoregulace vašeho duševního vědomí."
Pak následovalo několik upozornění, která již neměla nic společného s léčením. Pak jsme se dočkali vysvětlení k duchovním způsobům léčení a zařazení různých léčebných systémů podle vibračního modelu života:
"Vaše otázky se vztahují hlavně k fungování léčebných metod a k možnostem, jak se jim naučit. Každý člověk disponuje léčivými silami a je jimi naplněn. Tím má tedy každý člověk tu možnost působit některým ze způsobů léčení, požehnání a zasvěcení na druhého člověka. Jakým způsobem se to však odehraje a jakého účinku bude dosaženo, to může být velmi rozdílné. Bude záležet na vašem naladění a postoji, s nímž budete využívat své vědomosti a znalosti a jaké slovo udělíte svým imperativům. Druh metody je až druhořadý. Opravdové léčení je vždy přenosem informace, která vede k autoregulaci. Nosiče této informace však mohou být velmi rozdílné. Počínaje alopatií - věnované pouze tělu - přes homeopatii, Bachovu květovou terapii či terapii hudbou - působící v nejvyšší vibrační oblasti hmoty nebo těsně nad ní - až k psychospirituálním vibracím prostřednictvím akupunktury, kolorterapie, psychoterapie, sugesce, léčebně magnetických aplikací podle různých metod. Vaše postoje a úmysly se však mohou týkat i duchovních informací: v modlitbě a přímluvě, v komunikaci s duchovním vedením, andělem nebo lékařem z onoho světa. Všechny metody - i ty jež nebyly zmíněny - přinášejí léčivou informaci, když se v dosahu vaší působnosti nachází jakákoliv nedokonalost."

 

Základní předpoklady k léčení

Na všech úrovních - tělo, duše, duch - existuje množství léčebných metod a přirozeně i různých vzdělávacích a výcvikových programů. Také duchovní léčitelé si pomáhají různými metodami, jež představují pomůcku pro léčitele i pro člověka toužícího po uzdravení. Metoda jako taková nemá žádnou léčebnou sílu, je pouze postupem, který léčiteli pomáhá naladit se na duchovní sílu.

Naplnění následujících podmínek znamená dobrý předpoklad k léčení.

- Musíš být naplněn silnou touhou léčit nemocné.
Pečlivě prověřuj své pohnutky, které stojí za tvým přáním léčit druhé. Když si přeješ pouze získat tuto schopnost nebo když chceš touto schopností pouze ohromit ostatní, přenos léčivé energie neproběhne. Pokud budou tvé pohnutky pramenit z touhy po moci a slávě, penězích nebo z potřeby uznání a nikoliv z touhy po lásce, nebude to rovněž fungovat. Když se budeš pokoušet stát se kanálem pro léčivou sílu a neučiníš tak z lásky, může se stát, že se problémy druhých naopak ještě zesílí. Léčení je vždy a v každém případě láska. Když pochopíš, že tvá motivace spočívá pouze a jedině v přání přenášet léčivou sílu v lásce k Bohu a ke všem jeho stvořením a když budeš navíc pevně přesvědčen, že můžeš pomoci pouze ve službě vyšší moci, pak je první podmínka naplněna.

- Potřebuješ vnímat skutečný soucit s nemocnými a trpícími.
Tím ovšem nejsou míněny pocity soucitu, nýbrž duševní účastenství, cit sympatie a lásky. Pohlížej kromě toho na každého člověka jako na dokonalý projev Božího plánu, bez ohledu na jeho původ, vzhled a náboženství. Pak jsi splnil další podmínku.

- Potřebuješ mít hluboké přesvědčení, že pro duchovní sílu a Boží vůli není nic nemožného!
Když necháš během léčení promlouvat svůj rozum a nikoliv sílu své duše, objeví se myšlenky jak: "Možná, že bych mohl pomoci" nebo "Doufám, že ti bude trochu lépe." Pokud jsi však pochopil, že tě omezuje tvé vlastní myšlení, a pokud si uvědomuješ, že léčivá energie se může rozproudit jen tehdy, když uvidíš všechno ve své úplnosti a dokonalosti, pak jsi učinil další krok k tomu, aby ses stal léčitelem.

- Musíš se stát kanálem, a to s plným vědomím. Musíš vyzkoušet všechno, abys navázal duchovní kontakt.
Dokud jsi nenavázal žádný duchovní kontakt, existuje nesmírné nebezpečí, že budeš jednat pouze podle svých vlastních představ. Energie čaker představuje moc. Bez jejího usměrňování z božské duchovní sféry a nesen pouze lidskými úmysly může proud energie spíše uškodit než prospět. Pokud jsi získal kontakt s duchovním světem a pokud přenecháváš léčení s plným přesvědčením svému duchovnímu vedení, pak je učiněn další krok. Na začátku by ses vždy měl zeptat: "Smím otevřít svou srdeční čakru za účelem léčení? Na co musím zejména dávat pozor při léčení? Převezmeš duchovní vedení při léčení?"
 

 

Jak se stát kanálem

Lidé se mne často ptají: Jak si zjednám jasno v otázce, zda dokážu nemocnému pomoci? Léčení se nedá "udělat". Léčení není žádným záměrným jednáním - k tomu získáme možnost pouze ve stavu duchovního probuzení. Největší překážkou na této cestě je naše myšlení a přirozeně také naše životní zkušenosti. Především to však jsou články naší víry, jež nás spoutávají. Nové možnosti vstupují do našeho života jen přesvědčivým prožitkem, který změní naše myšlení, naše zkušenosti a naši víru. Stále slýchávám od svých žáků, že teprve praktickým výcvikem a přihlížením ošetřování, které provádí zkušený léčitel, narůstá v jejich nitru poznání, co je to vlastně léčení.

Jeví se nezbytné, že člověk se musí vydat mnoha různými cestami. První krok by se měl uskutečnit tím, že si nejprve osvojíš určité teoretické znalosti - existuje hojnost knih nejrůznějšího druhu, jejichž hlavním tématem je léčení. Pak by měl následovat další krok. Navštěvuj nejrůznější přednášky a semináře a pracuj s technikami a informacemi, které ses tam naučil respektive které jsi tam získal, abys zjistil, co se k tobě více hodí. Současně s tím se procvičuj v meditaci a rozjímání (kontemplaci).

Hygiena myšlenek je naprostou nezbytností. Ve tvé mysli nikdy nesmí vytanout pojmy jako: "Tahle ohavná nemoc, ta prokletá rakovina, tenhle ďábelský stav." A ještě více to platí při ošetřování, kdy se v duchu nebo i nahlas vyslovují věty: "To vám udělá šíleně dobře; mé ošetření bude strašně dobře působit; já ten tvůj nádor prostě zničím a tvou nemoc spálím." apod. Léčení nemá nic společného s ohavností, nic s bojem a s ničením. Když budeš chtít vyléčit druhého člověka a přitom budeš používat slova jako "bláznivé, šílené" apod., žádné léčení se neuskuteční.

Léčení je vždy v každém případě láskou. Čím více lásky se v tobě skrývá, tím silnější bude léčebný účinek, který skrze tebe bude proudit. Jenom když je v tobě láska a harmonie, může se tebou tato láska a harmonie - jinými slovy láska - rozproudit. Nikdy nepřipusť, aby tě při léčení ovládly negativní myšlenky nebo emoce; mohl bys na pacienta přenést své vlastní disharmonie. To už by byl předstupeň černé magie. Za nanejvýš důležitou pokládám pravidelnou účast na léčebném kroužku. Všechno, co se naučíš, měl bys vyzkoušet při praktickém cvičení. Kdo se něco naučí a přitom si to nevyzkouší, ten se vlastně ničemu nenaučil! Nejrůznější techniky, zkušenosti a vlohy účastníků skupiny bývají velmi inspirující a plodné. I když si dosud nezaznamenal příliš mnoho léčitelských úspěchů, hovoř o nich se skupinou. Získáš mnoho podnětů. Orientuj se vždy podle těch úspěšnějších a neustále si říkej, že také v brzku nalezneš svou cestu k úspěchu.

Když se tedy chceš stát duchovním léčitelem, nesmíš se štít úsilí, abys pozvedl a rozšířil stav svého vědomí. S každým pokrokem v rozšíření vědomí tebou bude proudit více vědomostí a znalostí z úrovně tvého podvědomí a tím i z kolektivního vědomí. Čím více dokořán se otevřeš, tím větší budou tvé schopnosti stát se kanálem univerzální životní energie, až jednou nadejde den, kdy navážeš kontakt se svým duchovním vůdcem, s nímž budeš moci hovořit a společně pracovat. Pevně věřím, že na cestě sebeuskutečnění neexistují žádné zkratky; člověk musí poctivě kráčet krok za krokem. Mohou při tom protéci i nějaké slzičky - je to stejné, jako když loupeš cibuli, slupku po slupce.

Ať už vykročíš kterýmkoliv směrem, vždy to bude tvá vlastní cesta, která se bude odlišovat od mé cesty i od cest ostatních lidí. Jedno ti však mohu říci s určitostí: Budeš muset být vyzbrojen velkou trpělivostí. Popros o pomoc a o vedení - nezáleží na tom zda oslovíš Boha, anděla či duchovního vůdce. Toto spojení budeš potřebovat. Jednoho dne se dočkáš spirituální pomoci: stane se to právě tehdy, když tvé vědomí dosáhne stavu, který je potřebný, aby se mohla rozproudit léčivá energie.

Podle mých zkušeností ti nejúspěšnější léčitelé myslí a hovoří během své léčitelské činnosti v dokonalých a úplných slovech. Medituj o pojmech, označujících dokonalost, jako: harmonie, spravedlnost, mír, pravda, dokonalost, úplnost, víra v Boha, láska, světlo a radost. Spoj své city, myšlenky a činy s těmito pojmy. Čím jasněji a uvědoměleji budeš svým projevem i svým chováním vzdávat čest této dokonalosti, tím účinnější bude "kanálová" energie. "Léčíme člověka, když jej vidíme v jeho úplnosti a dokonalosti", říká se. Energie následuje myšlenku, proto dokáže každá metoda zajistit zvýšený energetický přítok směrem k postiženým tělesným oblastem, na něž se budeš soustředit. Představ si tělesnou oblast nebo dotyčný vnitřní orgán ve své dokonalosti a vizualizuj si, co by se na jejich funkci mělo zlepšit. Jako léčitel sloužíš ve funkci kanálu, jímž proudí nekonečná duchovní síla. Svými přáními a soustředěním svých myšlenek posílíš proud této energie. Představa, v níž před sebou vidíš dokonalý orgán, zabrání tvým pochybnostem brzdit léčivý proud.

Nestarej se o to, kdy a jak začít pomáhat ostatním lidem. Když se naučíš všechno co leží před tebou, přijdou za tebou právě ti hledající, kteří se k tobě budou hodit. Zachovej si víru, dostane se ti vedení.