Léčivá síla je trvale přítomná pro ducha, duši i tělo člověka

Můžeme ji vnímat, cítit, prožívat v jakémkoli okamžiku a na jakémkoli místě. Záleží jen na nás, pro co se rozhodneme, co chceme přijímat, na co se naladíme.

 

 
 
Naše důvěra v působení léčivých sil Zdroje nás propojuje do oblasti jednoty duchovního principu s principem božským. K výraznějšímu propojení dochází ve chvíli, kdy si uvědomujeme vyzařování Zdroje životní síly, a kdy udržujeme svou pozornost ve směru ke Zdroji životní síly.

 

Tuto skutečnost podporuje trvalé a hluboké vnitřní zklidně. Vnitřní uvolnění, důvěra, otevřenost přivádí duši i fyzickému tělu léčivou sílu. Ona prozařuje, hluboce harmonizuje (uzdravuje) každého člověka, který Ji vnímá, přirozeně se Jí otevírá. Přijímat léčivou sílu Zdroje svým duchem, svou duší i svým fyzickým tělem je dáno každému z nás.

 

Dělejme to!

 

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s energií duchovní dimenze a s principem božským na planetě Zemi

 

Lidský duch (fialový kruh) se zachvívá v rezonanci s vyzařováním božského světa (zlatý kruh). Tato rezonance duchovního principu s principem božským působí oživení duchovních struktur v úrovni duše. Tyto struktury vyzařují dále do úrovně fyzického těla člověka (červený kruh). Duše i tělo člověka se tak zbavují všech zátěží, dochází k celkovému uzdravení. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Příjem a přenos léčivé síly

Pokud je člověk vyladěn ve svém vědomí na všelásku, stává se informačním kanálem přes který proudí duchovní vibrace všelásky. Tak dochází k přirozenému propojení s proudem léčivých sil. Tento stav vyladění lidského vědomí na duchovní vibrace všelásky je hluboce očišťující a má silně pozitivní vliv na veškeré okolí. Poznávám, že duchovní vibrace všelásky a s nimi spojený léčivý proud může být dále přenášen i přes biologický fluid člověka. Tento biologický fluid (maz, pot ...) se drží po určitou dobu i na hmotných předmětech se kterými přišel takto vyladěný člověk do styku. Tyto předměty se tak stávají určitým informačním kanálem, přes který proudí léčivá síla dále do systému energií lidské bytosti, tj. do jejího duševního i fyzického těla.

K vnímání léčivé síly by měl dospět každý člověk sám, skrze vůli žít v jednotě s božími zákony a s přírodou. Mnohdy je však situace složitější, člověk se dostává do obtížných životních situací, je oslaben dlouho trvajícím chronickým onemocněním, pracovním vytížením, je otupen přemírou léků aj., a tak potřebuje živý impuls k probuzení svého duchovního vnímání a cítě.

 

 

Tato koule byla vytvořena ve stavu přirozené rezonance lidského ducha s principem božským, nese vysoké duchovní vibrace a s ními spojený léčivý proud. Tyto vibrace působí v systému energií lidské bytosti určité doplnění, přirozeně harmonizují, působí léčivě.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 
"Čím více se člověk od Boha odklonil, vědomě nebo nevědomě, tím méně života vězí v jeho těle, takže tam je sotva tolik života, aby orgány na něj reagovaly, jak jim to bylo určeno. Člověk tak již nemohl jít s plnou silou životem, vzdálil se zde od tohoto pramene síly a nakonec to spojení k velkému Božímu prameni síly ztratil. Tak už nemohl do sebe přijímat sílu Boha, jeho tělo se tak stalo vrakem."
Bůh stvořil člověka krásného, dobrého a zdravého. Tak ho chce mít. Prapůvodně byl člověk s Bohem zcela spojen, byla zde jen láska, harmonie a zdraví, všude byla jednota. Ale když první člověk naslouchal zlému hlasu - který promlouval vně této jednoty - a uposlechl jej, tehdy toto spojení rozbil a od té doby stojí Bůh zde a člověk tam. ...
Mezi Bohem a člověkem vznikla velká propast. Není zde žádné spojení. Člověk je odkázaný jen sám na sebe - může být věřící a modlit se jak chce - na své životní cestě bude i nadále zlem napadán a stahován do hloubky. Vy jste se na vaší životní cestě dostali sem, až sem dolů. Prožíváte nešstí, bolesti, nevyléčitelné utrpení. Říkám Vám: Nechoďte ješ hlouběji, nýbrž vás volám k velkému obratu! Pojďte nahoru, přes propast vám stavím most! Jděte z cesty tohoto utrpení na Boží cestu! Na ní neexistuje žádné neštěstí, žádné bolesti, žádné nevyléčitelné, je zde jen dobro. Tato cesta vede zpět k Bohu! ...
Kdo se zaměstnává nemocí, pevně ji drží a uzavírá Boží síle cestu. Nemoc nepatří k člověku! ... Nejdříve musí člověk dospět k vnitřnímu obratu, nejdříve musí být ochoten, to ďábelské ze sebe vyrvat a nalézt cestu k Bohu. Teprve potom je hoden toho, aby byl vyléčen. ...
Jak vůbec dojde k tomu, že člověk onemocní? Prapůvodně nebyl člověk nemocný. Lidé se stali špatnými z generace na generaci; a jsou stále horšími. Špatnost zasáhla tak daleko, že se brzy už nebude moci žít. Spory a nesváry v samotné rodině, více války než míru mezi národy! Starosti přinesly lidstvu duševní utrpení a zapustily kořeny tak hluboko, že lidé museli onemocnět. Jeden zatěžuje duševně druhého! Lidstvo je znetvořené, lidé se od přirozeného vzdálili, mnozí ztratili víru v Boha. Kdo sejde z Boží cesty, ten se vzdálí svému zdraví. ...
Bůh nám dává vše dobré, jen musíme to Jeho všechno, co nám posílá, přijmout. Nuže - dělejte to!" ...
Ti, kteří mají ještě volně se pohybující tělo, ti ho rádi často křečovitě svírají, to je také moc, moc zvyku. Nohy překřížit, přehodit přes sebe; jistě si může i občas pohovět, to znamená protáhnout se, zalenošit, ale ne tehdy, když člověk chce přijímat dobro, to Boží. Tu pak musí být volný, musí tu sedět nebo stát s otevřenýma a prázdnýma rukama! ...
Máte se ladit na to, abyste přijali to pravé, Boží vysílání, lépe řečeno: dosahovali. Jak tohoto vysílání dosáhnete? To brzy zjistíte. Stále znovu a znovu musím říkat, že teprve potom, kdy svému tělu věnujete skutečnou pozornost, tedy dávejte pozor, co se v něm děje, mnohem méně na to, co se děje kolem něho, nýbrž jen v něm, ve vašem vlastním těle. Proto vás upozorňuji, když přijdou regulace, vydržte je. Nestane se nic špatného, nýbrž jen to, že se člověk uzdraví." ...
                                                                                                                                                                                      Bruno Groning

/více naleznete na této stránce Bruno Gröning

Jak vůbec dojde k tomu že člověk onemocní?

"Čím více se člověk od Boha odklonil, vědomě nebo nevědomě, tím méně života vězí v jeho těle, takže tam je sotva tolik života, aby orgány na něj reagovaly, jak jim to bylo určeno. Člověk tak již nemohl jít s plnou silou životem, vzdálil se zde od tohoto pramene síly a nakonec to spojení k velkému Božímu prameni síly ztratil. Tak už nemohl do sebe přijímat sílu Boha, jeho tělo se tak stalo vrakem."
Bůh stvořil člověka krásného, dobrého a zdravého. Tak ho chce mít. Prapůvodně byl člověk s Bohem zcela spojen, byla zde jen láska, harmonie a zdraví, všude byla jednota. Ale když první člověk naslouchal zlému hlasu - který promlouval vně této jednoty - a uposlechl jej, tehdy toto spojení rozbil a od té doby stojí Bůh zde a člověk tam. ...
Mezi Bohem a člověkem vznikla velká propast. Není zde žádné spojení. Člověk je odkázaný jen sám na sebe - může být věřící a modlit se jak chce - na své životní cestě bude i nadále zlem napadán a stahován do hloubky. Vy jste se na vaší životní cestě dostali sem, až sem dolů. Prožíváte nešstí, bolesti, nevyléčitelné utrpení. Říkám Vám: Nechoďte ješ hlouběji, nýbrž vás volám k velkému obratu! Pojďte nahoru, přes propast vám stavím most! Jděte z cesty tohoto utrpení na Boží cestu! Na ní neexistuje žádné neštěstí, žádné bolesti, žádné nevyléčitelné, je zde jen dobro. Tato cesta vede zpět k Bohu! ...
Kdo se zaměstnává nemocí, pevně ji drží a uzavírá Boží síle cestu. Nemoc nepatří k člověku! ... Nejdříve musí člověk dospět k vnitřnímu obratu, nejdříve musí být ochoten, to ďábelské ze sebe vyrvat a nalézt cestu k Bohu. Teprve potom je hoden toho, aby byl vyléčen. ...
Jak vůbec dojde k tomu, že člověk onemocní? Prapůvodně nebyl člověk nemocný. Lidé se stali špatnými z generace na generaci; a jsou stále horšími. Špatnost zasáhla tak daleko, že se brzy už nebude moci žít. Spory a nesváry v samotné rodině, více války než míru mezi národy! Starosti přinesly lidstvu duševní utrpení a zapustily kořeny tak hluboko, že lidé museli onemocnět. Jeden zatěžuje duševně druhého! Lidstvo je znetvořené, lidé se od přirozeného vzdálili, mnozí ztratili víru v Boha. Kdo sejde z Boží cesty, ten se vzdálí svému zdraví. ...
Bůh nám dává vše dobré, jen musíme to Jeho všechno, co nám posílá, přijmout. Nuže - dělejte to!" ...
Ti, kteří mají ještě volně se pohybující tělo, ti ho rádi často křečovitě svírají, to je také moc, moc zvyku. Nohy překřížit, přehodit přes sebe; jistě si může i občas pohovět, to znamená protáhnout se, zalenošit, ale ne tehdy, když člověk chce přijímat dobro, to Boží. Tu pak musí být volný, musí tu sedět nebo stát s otevřenýma a prázdnýma rukama! ...
Máte se ladit na to, abyste přijali to pravé, Boží vysílání, lépe řečeno: dosahovali. Jak tohoto vysílání dosáhnete? To brzy zjistíte. Stále znovu a znovu musím říkat, že teprve potom, kdy svému tělu věnujete skutečnou pozornost, tedy dávejte pozor, co se v něm děje, mnohem méně na to, co se děje kolem něho, nýbrž jen v něm, ve vašem vlastním těle. Proto vás upozorňuji, když přijdou regulace, vydržte je. Nestane se nic špatného, nýbrž jen to, že se člověk uzdraví." ...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bruno Groning

/více naleznete na této stránce Bruno Gröning

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"Já i nekonečný Duch Života, život života mého, jsme jedno. Já, tedy jako duch, jako bytost duchovní, nemohu ve své skutečné přirozenosti připustit nemoci. Otvírám nyní své tělo, v němž se uchytila choroba, otvírám je plně vtékajícímu proudu Života Nekonečného. Ten život nyní, právě teď plyne a proudí mým tělem a uzdravuje mne."
Ralp Waldo Trine (V souzvuku s nekonečnem)
 
 
 

Dotazy a reakce

Titulek: Poděkování Vložil: Petr N. Datum: 17.05.2017

Drahý pane Sedláček, přes Sonu se ke mě dostala vaše nabitá koule. Jsem dost překvapen její účinností. Děkuji i za postup přijímání této energie, to se dá samozřejmě využívat kdykoliv a kdekoliv.

Titulek: Liéčivá sila Vložil: Margita Datum: 30.03.2017

Včera som túto nádhernú guľu plne využívala pri einstellen prúdila vyššia sila. Tiež keď ju zoberiem do ruky je to cítiť. Áno, ako ste uviedla sila prúdi a je k nájdeniu pre každého a kedykoľvek. Domnievam sa, že prostredníctvom tejto gule je toto prepojenie silnejšie resp. rýchlejšie a možno aj v oslabenom stave človeka dobre slúžiace. Tak toľko som Vám ešte chcela povedať z môjho prežitia a pocitov.

Titulek: léčivá koule Vložil: Jiří D. Datum: 29.03.2017

Milý můj jmenovče, mnohokrát děkuji za léčivou kouli, kterou mě předala Vaše maminka na hodině společenství. Mohu potvrdit výrazné zlepšení svého zdravotního stavu -lépe spím, znormalizoval se mi tl i cholesterol. Zejména se mi však výrazně zlepšil stav operovaného kolena. Poté, kdy sem kouli uchopil do ruky jsem krátce na to pocítil v operovaném koleni velmi výrazné bolesti, které by jako ve vlnách prostupovaly kolenním kloubem. Nepochybně se jednalo o regulace. To se několikrát opakovalo. Poté, kdy regulace přestaly , se pohyblivost kolena velmi zlepšila. Mnohokrát děkuji a prosím o zaslání ještě dvou koulí pro své dvě dcery, stejnou cestou, jako v prvním případě
Děkuji a zdravím. Jiří

Titulek: Liečivá guľa Vložil: Dana G. Datum: 09.02.2017

Dobrý večer pán Sedláček, srdečne vás zdravím a úprimne ďakujem za darček k narodeninám. Dokonalé načasovanie. Guľu som dostala presne na svoje narodeniny. Urobila mi veľkú radosť, dnes som ju mala v práci /domov dôchodcov/ a vnímanie liečivých energií bolo prekvapujúco silné. Tiež sme mali dnes večer stretnutie kruhu priateľov BG a všetky sme sa tešili a intenzívne prežívali heilstrom. Pán Sedláček, srdečne vám ďakujem za guľu a tiež aj za vašu ochotu pomáhať a otvorené srdiečko. Vďaka Pánu Bohu, Brunovi Groningovi a Vám. Dana G.

Titulek: John Vložil: Smithk99 Datum: 25.10.2016

Someone essentially help to make significantly posts I might state. This is the first time I frequented your web page and so far? I surprised with the research you made to create this actual submit amazing. Magnificent activity! eeddcakfcfegdfkg

Titulek: Nevim zda věřit tomu co se tu pise. Vložil: Josef Datum: 22.12.2015

Zdravim vsechny kdo věři v Ježiše Krista v naseho pána. Je spoustu duležitých lidi ktere bych chtěl nějak potěšit se uzdravit drive, než později, a to jen z duvodu že neni moc času. Mám na smrt nemocnou matku, je po operaci mozku kdy ji museli několikrat hlavu otevirat. S tohu částečně oslepla,stratila čich, chut, hmat, atd. Jeji smysli jsou fuč. Má matka je věrná katolička a miluje našeho pána ze všech syl. Do toho dost pribrala, ma sylný zvýš. cukr je diabet. pichá si inzl. a to má 51,let a timto vsim trpý už spoustu let. Věřime že ji náš pán uzdravil natolik, že mu jsme vděčný za tohle všechno. Je toho spoustu co bych vám mohl vyprávět o nas, a co se týče Pána naseho. Co ta koule jak mam verit v nejakou kouli? kdo byl vlastně tento muž? S pozdravem a s požehnánim Josef.

Titulek: Re: Nevim zda věřit tomu co se tu pise. Vložil: Jiří Sedláček Datum: 25.12.2015

Josefe, žijeme všichni zde na zemi, jsou zde boží zákony, které platí pro každého z nás bez rozdílu. Pokud tyto zákony dodržujeme, jsme zdraví jak na duši tak i na těle. A naopak. Život sám je velkou školou, každý den se učíme tyto zákony poznávat a dodržovat. Jsou to především naše myšlenky, slova a emoce co rozhoduje o našem zdraví. K myšlenkám se pojí pozitivní energie které přitahují zdraví, anebo negativní energie, které přitahují nemoc. Máme svobodnou vůli, tedy jsme to jenom my kdo rozhoduje jakým směrem bude uvažovat a myslet. Člověk může vyznávat svou víru v Ježíše Krista, ale On mu nemůže pomoci pokud ten člověk sám porušuje v některé oblasti svého života boží řád, stačí i jediná špatná myšlenka, i ta může přivolat velké neštěstí (viz. Ježíšova slova poté co předal člověku uzdravení: "Jdi a už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšího"). Skutečně stále platí a bude platit: Jak člověk zasévá, tak sklízí. My nemůžeme boží zákony měnit, my se jim můžeme pouze přizpůsobit. Nemoc je výstražným znamením, že člověk v některé oblasti svého života nejedná dobře. Nemoc má člověk vrátit zpět na správnou cestu. Bruno Gröning řekl: "Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví".
Bruno Gröning vyrůstal v katolické rodině, od dětství oplýval zvláštními schopnostmi, lidé i zvířata se v jeho blízkosti cítili dobře a uzdravovali se ze všech nemocí. Na veřejnost byl vtažen až později, kdy otec jednoho malého chlapce mluvil veřejně o uzdravení svého syna. Bruno Gröning měl tyto schopnosti proto, že byl a je tou duchovní bytostí která o své víře v Boha nejenom mluví, ale také ji skutečně žije! Boží léčivá síla tak mohla procházet skrze něj k lidem. Lidé byli přímo prozařováni Boží milostí. Dále pak záleželo jen na člověku zda si své zdraví uchová. Ne jinak tomu bylo v době Ježíše z Nazareta, kterého jste zmínil.

Jak funguje koule. Představte si, že se vším co existuje ve fyzickém světě si můžete vytvořit svůj fyzický kontakt, můžete se toho dotýkat protože máte fyzické tělo. Stejně tak si můžete vytvořit svůj duchovní kontakt s bytostí se kterou máte něco společného, třeba stejný duchovní cíl. Já sám jsem mnoho let den co den věnoval zvláštní pozornost odkazu Bruna Gröninga, s postupem času jsem začal rozumět jeho slovům hlouběji, začal jsem bytostně cítit jeho duchovní čistotu, hloubku a přesvědčení. Mým zájmem je pomáhat trpícím a vést je k Bohu, proto mohu být v takové chvíli v kontaktu s Brunem Gröningem, jeho léčivá síla tak přechází i na tyto koule vytvořené z alobalu, tyto koule si uchovávají svůj jemnohmotný obal který je přenoscem léčivé síly do systému energií lidského těla. Léčivá síla působí v duchovní, duševní i fyzické rovině. Je potřeba být v obrácení k Bohu a důvěřovat v jeho pomoc. Bůh je jediným lékařem. Milý Josefe, přeji Vám mnoho duchovní síly v nelehké životní situaci. Srdečně Jiří Sedláček

Přidat nový příspěvek

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------