Bedřich Kočí

 

Bedřich Kočí (1869 - 1955) byl jednou z největších duchovních osobností 1. poloviny 20. století. Na své přednášky se nikdy nepřipravoval, mluvil vždy z místa na zadané téma, které přišlo z publika. Bedřich Kočí byl schopen mluvit i několik hodin, jeho posluchači přitom zůstávali stále vnímaví a dychtiví jeho slov. Vedle přednášek se věnoval trpícím, které navštěvoval na jejich žádost, často i na vlastní náklady, po celé republice. Za léčení si nikdy nebral žádnou odměnu. Žil v duchu křesťanské víry, "Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." Jeho duchovní odkaz zůstává stále živý a nadčasový.

 

Proč jsou lidé nemocní

Po všechna léta, kdy jsem se zabýval duchovním léčením, ve svých přednáškách i ve styku s nemocnými, kteří za mnou přišli a přicházejí stále, říkal jsem vždy a opakuji stále: dříve než ke mně, jděte k lékaři. Dovolávejte se nejprve pomoci jeho, jeho odborných studií a cenných vědomostí, jichž nabyl svou praxí, a teprve pak, řekne-li vám lékař přímo, že věda lékařská pomoci vám nemůže, že všechny zákroky a metody, které třebas ve všech ostatních případech dočkaly se úspěchu, ve vašem případě selhávají, pak teprve obracejte se k léčení duchovnímu.
Nezapomínejme, že mnoho a mnoho chorob lidských má svoji příčinu v duchovnu. Neodstraníme-li příčiny, je ovšem nemožno léčiti následky. V mnoha a mnoha případech lidé choroby k sobě přímo přivolávají, v mnoha případech jen oni sami jsou nejtěžší překážkou, která znemožňuje jejich uzdravení.
Mám o tom své zkušenosti. Tisíce nemocných, kteří za mnou přišli, poskytli mi mnoho příležitosti k tomu, abych správnost svých poznatků viděl potvrzenu ne na jednotlivých, nýbrž vždy na celé řadě případů obdobných. Pohlížeje na nemoci lidské se stanoviska duchovního, přišel jsem k poznání celé stupnice duchovních příčin, které způsobují onemocnění nebo zabraňují uzdravení. Tyto příčiny chtěl bych zde alespoň stručně probrati a připojiti k nim příklady z vlastní praxe, které jsou vždy nejvýmluvnějším výkladem i nejpádnějším potvrzením každé theorie.
Bedřich Kočí


Příčiny nemocí

Choroby vyvolané zlem

27.08.2015 10:41
Každý, kdo jen trochu vnikl do nezměnitelných zákonů duchovních, jistě sám ví, že stejné přitahuje stejné. Zlo budí opět jen zlo se všemi jeho důsledky, stejně jako láska probouzí opět jen lásku s jejími kladnými podmínkami životními. Ten, kdo vyvolává zlo, plete na sebe bič, který se vždy nejdříve...

Choroby přivolané myšlenkou na nemoc

27.08.2015 10:43
Nejvíce nemocí přivádějí si lidé svými myšlenkami, tím, že stále na nemoci myslí. Mnohému stačí jen nepatrná bolest nebo chvilková nevolnost, a hned počne se tímto pocitem obírati s takovou důkladností, že tento pocit, který by třebas, kdyby mu nebylo věnováno tolik pozornosti, za chvíli zmizel,...

Choroby vzniklé ztrátou víry

27.08.2015 10:45
Mnohému snad zdálo by se paradoxním, že by také ztráta víry a odklon člověka od Boha mohly nějak působiti na lidské zdraví. Já sám snad bych byl také tyto okolnosti nepokládal za tak důležité, kdybych nebyl měl příležitost poznati za své praxe tak velkou řadu nemocných, kteří sami mi naznačili, v...

Choroby vzniklé nesprávným způsobem života, jak hmotného tak i duchovního

27.08.2015 10:46
Mezi tyto choroby zařadil bych na prvém místě ty, jež vznikají z nesprávného života pohlavního, především ze zneužití pohlaví. Zmiňuji se tu na tomto místě jen stručně o těchto věcech, protože jsem otázce pohlavního života věnoval celou samostatnou kapitolu, která je rovněž ke knize...

Choroby vzniklé ovládnutím

27.08.2015 10:49
Zpravidla lékaři sami nevědí si s těmito nemocemi rady. Snad hlavně proto, že neznajíce tajemství duchovědy, zůstává jim v podobných případech záhadou příčina vzniku podobných chorob. Jsou to nemoce, které se nedají dobře zkoumati, hmatati nebo změřiti, a z jiného stanoviska nebyly dosud...

Choroby karmické

27.08.2015 10:51
Co je karma? Je to zákon příčiny a následku. Každý člověk, odcházející z tohoto světa, je povinen odčiniti všechny své hříchy, které za dobu svého vtělení napáchal a dobrými skutky neodčinil. V mezidobí mezi smrtí a novým zrozením vidí na své cestě celý svůj život jako v zrcadle a může si uvědomit,...ruce Bedřicha Kočího při léčeníBedřich Kočí - články

JAK VZNIKLO MÉ DUCHOVNÍ LÉČENÍ

27.08.2015 09:54
Jak vzniklo mé duchovní léčení, co mu předcházelo, prvé výsledky jeho, jak na ně reagovala veřejnost.Dnes, dívám-li se zpátky na všechna léta svého působení v oboru duchovního léčení, vidím jen nepřehledné řady těch, kteří se s vírou a důvěrou ke mně obraceli. Přišli majetní lidé, kteří byli...

VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVILA

27.08.2015 10:04
Již z prvých několika případů, které jsem uvedl v souvislosti s počátky svého duchovního léčení, je zřejmo, že základní podmínkou všeho úspěchu jest tu víra. Jen ten, kdo opravdově věří, že touto cestou může býti uzdraven, může se uzdravení dočkati.Vírou otvírá se duše lidská k přijetí odstupněné...

JAK SE MAJÍ NEMOCNÍ NA DUCHOVNÍ LÉČENÍ PŘIPRAVITI

27.08.2015 10:53
Je mnoho nemocných, kteří, když uslyšeli o uzdravení někoho ze svých známých, se rozhodli, že to také s duchovním léčením na sobě zkusí. Představují si to velmi jednoduše. »Za zkoušku to stojí« - myslí si - » a je-li na tomhle způsobu léčení něco pravdy, pak musím být ihned zdráv. A nepomůže-li mi...

NEMOCNÝM, KTEŘÍ NEMOHOU PŘIJÍT OSOBNĚ K DUCHOVNÍ LÉČBĚ

27.08.2015 10:54
Je mnoho nemocných, kteří se nemohou k duchovní léčbě dostaviti osobně a proto mi k provedení léčby posílají pouze svoji fotografii. Mnozí se také léčí doma sami pomocí mé fotografie. I tento způsob léčby může míti dobrý výsledek a končit úplným úspěchem, je-li prováděn s absolutní vírou.Pro takto...

Víra a náboženství

27.08.2015 10:57
Pojmy, které se kryjí za těmito dvěma slovy, jsou ve své podstatě tak rozdílné, že nelze je slučovat. Přesto však bývají  slova tato velmi často zaměňována, takže místo náboženství užívá se slova víra, místo víry náboženství. I tak velký filosof náboženský, jakým byl  Tolstoj, ba i jím...


     Knihy                                                                                                         .

      O duchovní léčbě

     


          www.agapebrno.cz/Knihy/Katalog/O-duchovni-lecbe.aspx

 

     Pavlovy rozpravy I.    Pavlovy rozpravy II.    Pavlovy rozpravy III.     Pavlovy rozpravy IV.


                                                                                      

    

         www.agapebrno.cz/Knihy/Katalog.aspx