ABD-RU-SHIN předal lidstvu poznání o životě v jednotlivých úrovních stvoření. Vlastní upřímné zkoumání a přijetí tohoto poznání vede k osobnímu prožití tohoto poznání. Člověk tak získává nové životní zkušenosti, které jej uvádějí do pohybu v duchu, které jej utvářejí v duchovní bytost s novou vyšší životní vizí. Přijmout do svého života skutečné vědění znamená najít vysvobození z pout hmotnosti, spojit se s proudem Tvůrčího Ducha a Ducha Matky Země ve stvoření, tj. ono biblické vstoupit do života věčného.

JS

Více najdete ZDE

 

 

Petr Konstantin Danov (Beinsa Douno) měl výjimečně hluboký vhled do zákonů života ve stvoření. Myslím, že jde o lidského ducha, který přišel, s nebývalou duchovní hloubkou a poznáním, aby navázal na učení Kristovo a přiblížil jej lidstvu. Přišel, aby zůstalo zachováno a zesílilo vědomí o působení Božského světa. Stal se zakladatelem duchovního hnutí Bílé Bratrstvo, za svého života na Zemi inspiroval a stále inspiruje mnohé duchovní učitele a tisíce a tisíce žáků, kteří dále pracují na rozšiřivání jeho idejí a myšlenek po celém světě.

JS

Více najdete ZDE

 

Bruno Gröning  je pro mne mimořádnou duchovní osobností historie lidstva. Myslím si, že se narodil s výjimečným posláním jako duch, který dává lidstvu příklad, jehož přijetí a důsledné následování vynese člověka z hlubin duchovního a duševního strádání znovu do světla přirozeného života v duchu. Mít život v duchu znamená mít plné duševní i fyzické zdraví. Myslím, že Bruno Groening je tím koho nazývá Abdrushin ve svém Poselství Grálu Cizincem.

JS

Více najdete ZDE

Páter Pius z Pietrelciny byl člověkem zcela oddaným Bohu, prožíval hluboce vztah k Ježíši Nazaretskému, toužil přijmout Krista plně do svého života. Páter Pius se sám rozhodl nést Jeho bolestné utrpení, roku 1915 mu byla vtištěna bolestivá stigmata neviditelně, přesně tři roky na to se tato stigmata projevila viditelně. Skrze ně byl přímo bytostně spojen s Ježíšem Nazaretským. Provázelo jej mnoho duchovních darů, právě skrze tyto dary mohl být plně účasten a plně předávat pomoc lidem - páter Pio žil v moci Ducha svatého, obětoval svůj vlastní život, aby tak přivedl člověka zpět k víře v Boha. Setkání s ním napňovalo věřící novými pocity a vedlo k přesvědčení o vyšší moci a síle, která pomáhá duši i tělu člověka. 

JS

Více najdete ZDE