Horst Krohne - Kořenová čakra - 1. čakra

22.07.2015 17:25


Centrum kořenové čakry se nachází na spodním okraji páteře, u kostrče. Stejně tak jako u ostatních čaker se jedná o čočkovitý kotouč o průměru 6 - 10 centimetrů. Na tomto energetickém centru je zvláštní, že je prostřednictvím kundaliní spojeno přímo s temenní čakrou. Spirituální energie proudící do temenní čakry je podle našich současných vědomostí monopolární (jednopólová), senzibilové ji vnímají jako modrý energetický pramen. Zde, v kořenovém centru, se rozpadá na bipolární energii. Přitom vzniká vířivá dynamika, která nasává zespodu, prostorem mezi stehny, pozemskou energii. Přitom se tvoří trychtýřovitý vír, charakteristický pro všechny čakry. Z kořenové čakry vycházejí dva červeno-oranžové energetické proudy, zvané ida a pingala, které se vinou směrem vzhůru kolem "modrého proudu" a které se opět sjednocují v temení čakře. Tyto tři energetické svazky byly popisovány již před tisíci let v indických textech a byly pokládány za osu života a vitality. Symbolická představa této souvislosti, fundamentální pro vznik, vývoj a zachování lidského života, najdeme také v naší západní kultuře, a to v již zmíněné Aeskulapově holi.Tento symbol původně explicitně představoval dva hady vinoucí se kolem hole, čímž představoval názornou analogii k interpretaci indických textů: V této analogii byl dynamický aspekt stoupající síly kundaliní nazván také hadí silou.

Energie soustřeďující se v kořenové čakře, zrozená ze spirituální jednoty, posílená pozemskými energiemi - nesoucí tím v sobě polaritu - tvoří ve fyzické i duševní (psychické) oblasti nosnou sílu naší vitality. U mnoha lidí, kteří si za mnou přišli postěžovat na nedostatek energie, únavu nebo chybějící sílu, se prokázala oslabená energie v této čakře (vykazovala hodnoty pod 50 procent normální hodnoty. Místo teplé a sytě červené barvy, která zde jinak září, se zde objevovala červenohnědá nebo červená s tmavými skvrnami.

Kořenová čakra reprezentuje naši vůli. Dva vzestupné energetické svazky charakterizují aktivně-pasivní polaritu našich úmyslů a typů chování. Vůle nebo nevůle, jednání či nejednání "proudí" směrem vzhůru k dalším čakrám a ovlivňují jejich vývoj. Pokud je aktivní vůle silná, projevujeme velký důraz, bojovnost, touhu po vítězství a pilnost. Převažuje-li naopak pasivní aspekt, stává se z důrazu a schopnosti prosadit se útěk, z bojovnosti povolnost a ústupnost, píle se proměňuje v lenost. Jsou-li obě tyto síly vyrovnány, "stojíme pevně oběma nohama na zemi", jak dosti trefně říká lidské přísloví. Tím je míněno, že způsob chování je vyrovnaný. Toto konání či nekonání, naše úmysly a záměry jsou zde - v kořenové čakře - pozvednuty z ducha jednoty do polárního světa. To je ta svobodná vůle jenž nám byla dána a jež rozhodujícím způsobem utváří tento vývoj.

Naše duše jako tlumočník duchovního jazyka do jazyka pozemského dokáže dodávat z hloubky nevědomí energie vůle, které dostačují k přijímání utrpení a karmy, celého našeho osudu a umožňují nám je prožívat. Tyto síly mohou být tak naléhavé, že se musíme trápit tak dlouho dokud něčeho nedosáhneme, ať už v individuální nebo ve společenské oblasti. Tyto hnací energie mohou způsobit i pravý opak, to znamená například, odpoutat se ode všech vazeb jako je rodná vlast, rodina, rasa, povolání a od dalších individuálních kolektivních příslušností. Jedná se o duchovní sílu, která sem proudí shora a která nás v určitých - karmicky podmíněných - situacích vede k určitému typu chování, abychom prožívali zcela konkrétní věci. Máme svobodnou vůli, ne vždy však může dělat všechno, co by chtěl. Svoboda naší vůle roste spolu s tím, jak si uvědomujeme existenci a působení těchto sil a když začínáme chápat smysl svého života. Naše duše a naše vědomí se učí a rostou společně s tělem, prostřednictvím těla a nad jeho rámcem. Naše tělo a naše spojení s ostatními lidmi, s okolím a s přírodou nám umožňuje kráčet po cestě dokonalosti.

Kořenové centrum oživuje na tělesné úrovni naše nohy a zajišťuje energii pro všechny kosti, svalstvo, šlachy a úpony. Tato energie slouží k jejich stavbě i k udržování. - Jak se ještě dozvíme později, růst a odbourávání buněk jsou řízeny čtvrtou, srdeční čakrou, síla vůle našeho těla k tomu však dodává potřebnou energii. Když slyšíme naříkat starší, nemocné lidi: "Mé tělo už na to nestačí", je to přesně to co se zde snažím vysvětlit. Kromě jiného jsou první čakrou aktivizovány zevní pohlavní orgány a u muže ještě i rozmnožovací síly. U muže se všechny všechny pohlavní orgány a příslušné hormonální žlázy nacházejí v oblasti působnosti kořenové čakry, u ženy pouze částečně. Rozdíl ve vyjadřování sexuality je v důsledku toho značný. Sexualita muže tak může nabývat temných či fanatických forem.

Za pohlavní spojení však odpovídá druhá čakra. Zde, na vyšší úrovni, učí se žena i muž vyrovnávat protiklady a rozvíjet svou sexualitu k ideálnímu chápání vzájemné lásky. Sexualita je cestou na níž překonáváme zvířecí pudy a způsoby chování svým zaměřením na vyšší energie a cíle.

Jedním z nejdůležitějších procesů, ne-li vůbec tím nejdůležitějším, je transformace sil kořenové čakry a jejich pozvednutí do oblastí ostatních čaker. Tyto síly mohou být značné. Když se u senzibila, resp. u mediálně nadaného člověka či léčitele projeví psychokinetické síly, když začne docházet k materializaci a k dematerializaci, je to známkou, že se v kořenové čakře akumuluje několika násobně více energie, než by tomu bylo za normálního stavu. Mediální energie kořenové čakry je atomární silou. Ve spojení s ostatními čakrami může pronikat do oblasti jejich působnosti a přinášet tam fyzické změny, jež nelze vysvětlit pouhými fyzikálními prostředky.

Problematickou stránkou kořenové čakry je její ovlivnitelnost a ovladatelnost podvědomými energiemi. Mediální síla může být využívána i k černé magii. Bojovnost a touha zvítězit mohou přinést destrukci a útisk, způsobovat bolest a utrpení druhým a zraňovat je. Důraz na uplatňování moci se projevuje velkou jasně rudou první čakrou o průměru přibližně 10 centimetrů. Poměrně často se toto centrum jeví také jako šišaté, skvrnité nebo roztřepené až rozplizlé. Vypovídá to o nesprávné funkci v příslušné fyzické oblasti našeho těla, například o hemeroidech, o potížích močového ústrojí nebo o narušeném proudu energie v oblasti dolních končetin.

(Z knihy: "Energie čaker a duchovní léčení")