Horst Krohne - Srdeční čakra - 4. čakra

28.07.2015 14:32

 

Uprostřed hrudníku pulsuje čtvrtá srdeční čakra. Většinou ji vidíme v zelené barvě. V ideálním a harmonickém stavu jsou k zelenému světlu přimíchány růžové a částečně také zlatavé barevné odstíny. Toto centrum uprostřed celého systému čaker řídí na tělesné úrovni činnost srdce a rytmus dýchání, v normálním poměru 4:1 (na čtyři údery srdce jeden nádech). Prostřednictvím krevního oběhu je zajištěno úplné zásobování všech buněk. Nejen však jejich zásobování, také se stará o jejich zachování a jejich údržbu, které řídí prostřednictvím imunitního systému a brzlíku, navíc je odtud řízena i organizace buněk a jejich dělení.

Všech cca 60 miliard buněk našeho těla a všechny úkoly imunitního systému jsou střeženy a řízeny z tohoto centra a jsou odtud i zachovávány, regenerovány, léčeny a udržovány ve funkčním stavu. Rytmus dýchání a srdeční rytmus navíc vyvolávají v tělesné tkáni tlakové rozdíly. Tyto rozdíly pak v důsledku obsahu solí v těle ve formě tekutých krystalů vytžvářejí kladně polarizovanou piezoelektřinu, což je funkční protipól elektrochemického potenciálu procesu trávení.

Při tlumočení a zprostředkování duchovní energie do pozemské sféry se naše duše učí díky činnosti čtvrté čakry léčení a udržování zdraví. Z tohoto centra je sledováno naše tělo a naše duše prožívá díky aktivitě orgánů v hrudní oblasti sílu lásky. Naše srdce tluče a tluče - nezná víkend ani dovolenou. Současně se nepřetržitě věnuje službě celku; připravenost sloužit a věnovat se druhým! Prostřednictvím krevního oběhu zásobuje naše srdce celé tělo a všechny jeho buňky potravou. Stejně jako se láska šíří celým naším tělem, i srdce šíří krev do celého těla, proto je předobrazem lásky. Láska i srdce šíří svou sílu a všechno zase dostávají zpátky proudem hmotných látek a energií. Ale také naše plíce a náš imunitní systém pracují v nepřetržitém povozu. Díky regenerační a léčivé schopnosti hrudních orgánů získává naše duševní vědomí sílu lásky. Všechny funkce čtvrté čakry jsou silami věnovanými ve prospěch celku, jsou to síly zachování, služby - síly lásky.

Jakmile jednou pochopíme tyto síly, vyvine se v nás odvaha sloužit a schopnost pokory.

Když se ve všech svých vyjadřovacích formách chováme jako všechno, co souvisí se srdeční čakrou, prožíváme všeobjímající lásku. Díky srdci, krevnímu oběhu, imunitnímu systému, rytmům srdce a dýchání a také díky přísunu energie, který je s tím spojen, můžeme jasně rozpoznat, který učební proces nás očekává na psychospirituální úrovni.

Imunitní systém slouží celému organismu, je "neustále v pohotovosti", jejíž hodnotu se naučíme oceňovat. Díky její, "obranné práci" se vyvíjí udatnost, obrana první čakry se transformuje v srdnatou službu veškerému životu připravenou k jakýmkoliv obětem. Na duševní úrovni se to projevuje pokorou, jež připravuje cestu všeobjímající lásce.

Srdeční čakra řídí také buněčné dělení a významně tím přispívá k udržování a k regeneraci těla. Je základem vývoje vyšších životních forem, a v tom můžeme chápat důležitost dělení. Dělení znamená v hlubším slova smyslu, milosrdenství, štědrost, oddanost a tím posiluje pokoru. Vede k účasti, ještě lépe k účastenství, je sdílením. Duševní sdílení je důvodem, proč nepropadnout soucitu. Když pociťujeme soucit a účastenství, věnujeme se těm druhým, jsme v pohotovosti a připraveni pomoci, sdílíme osud druhých, aniž bychom s nimi trpěli.

Teprve tehdy, když dokážeme bez podmínek prožívat všechny vlastnosti, jež tvoří základ lásky, zesílí srdeční čakra natolik, že se může otevřít.

Teprve tehdy se naším tělem rozproudí léčivá energie univerzální životní síly, jež je všeobjímající láskou. Když děláme pokroky v tomto vývoji - krok za krokem, ve světle opravdového poznání od čakry k čakře, může se dostat srdeční čakra do souzvuku s ostatními centry a přenášet léčivou sílu fyzickým tělem. Opravdové duchovní léčení se uskutečňuje aktivní, otevírající se, srdeční čakrou, což se dá charakterizovat jako vývojový proces probíhající na dvou úrovních: na úrovni těla (prostřednictvím řeči těla a řeči orgánů) a na úrovni vědomého zažívání a prožívání všech úrovní čaker (prostřednictvím vědění, jež se stává moudrostí).

Toto uvědomování je jako proud, přenáší na tělesnou úroveň, otevřenou srdeční čakrou sílu léčení a regenerace a uvádí hluboko v podvědomí do chodu proces proměny v psychospirituální oblasti, který je ještě silnější než proces tělesné transformace. Může zásadním způsobem změnit náš postoj k životu. Když se pokusíme zkrátit si tento proces tím, že se vydáme pomocí rychle nacvičených technik pohodlnější cestou, dostavují se při pokusu nasadit léčivé síly nevyhnutelné negativní tendence. Ošetřující trpí společně s ošetřovaným, necítí se dobře a je po léčení vyčerpán, nebo dokonce dostane prostřednictvím zmíněného proudu sil bolesti od svého pacienta nebo se na něj přenesou funkční poruchy nemocného. Tento soucit nebo přesněji řečeno toto sdílené utrpení se projevuje u lidí, kteří chtějí léčit na základě dynamiky své vůle a svého ega.

Pravé duchovní léčení je nesobeckou duševní láskou, svázanou se soucítěním, s účastenstvím a je založeno na schopnosti získat něco vyššího a dokonalejšího a předávat to dál. Když půjdeme touto cestou a když si nebudeme všímat různých rádoby pohodlných zkratek, když se nebudeme vyhýbat žádným výzvám, které nám tato cesta připraví, přinese nám každý léčebný přenos duchovní energie také trochu životní síly. Duchovní léčitel roste s každým léčením!

Změna tvaru či barvy srdeční čakry může být také identifikována a diagnosticky vyhodnocena. Je zajímavé, že srdeční čakra je ve své pozici stabilnější vůči sklonu, než je tomu u ostatních čaker. Se skloněnou nebo pootočenou srdeční čakrou jsem se ve své praxi až dosud nesetkal. Charakteristické jsou ovšem velké tvarové a barevné rozdíly mezi přední a zadní stranou. Tmavě zelené nebo nepravidelné tvary v zadní oblasti naznačují nedostatek sebelásky, negativitu, pesimismus a destruktivní myšlenky. To vše bývá obvykle spojeno s bolestmi v zádech, se srdečními problémy, dýchacími potížemi nebo s plicním onemocněním. Horizontální elypsa vzadu naznačuje odpor vůči léčení. Přední strana poskytuje obvykle informace o emocích a vášních - například tehdy, když se zde růžová mění v červenou. Pokud toto centrum tvoří ve své přední části diagonální elipsu, dovoluje nám to přijmout závěr, že se jedná o alergické reakce (ať už fyzické, psychické či obojí). Tmavé skvrny nebo nejasné tvary poukazují na smutek nebo ztrátu lásky. Pokud zelená není dominantní a pokud se v ní objevují další barevné odstíny, je zde velká pravděpodobnost, že regenerace buněk a tím i samoléčící síly nejsou příliš vyhraněny. Hnědavé odstíny mohou znamenat oslabení imunitního systému a chorobné návyky.

Stoupajíce nad úroveň srdeční čakry již opouštíme úrovně přímo spjaté s fyzickým tělem. Až sem sloužila všechna centra jednoznačně tělesným životním procesům. Nyní se budeme věnovat čakrám, jež představují bránu k energetické, duševní a spirituální úrovni. Jestli naše duše žije díky své činnosti i v jiných dimenzích, to záleží především na energii kundaliní stoupající ze spodních oblastí. Centrální srdeční čakra přitom hraje význačnou roli. Přenáší síly zdola směrem vzhůru a naopak a může je také dát k dispozici regulaci a léčení životních procesů. Ne náhodou říká jedno přísloví: "Srdce by mělo být přítomno u každého rozhodnutí."


 (Z knihy: "Energie čaker a duchovní léčení")