Horst Krohne - Sakrální (vylučovací) čakra - 2. čakra

24.07.2015 12:46


Druhá čakra sídlí v podbříšku a plní svou úlohu při jakýchkoliv potížích. U žádné jiné čakry nejsou popisy její funkce v odborné literatuře tak rozporuplné a někdy dokonce přímo nesrozumitelné. Teprve po dlouholetém pozorování a měření energií - při porovnávání s psychickými aktivitami, charakterovými vlastnostmi a nesprávnými tělesnými funkcemi - jsme dokázali identifikovat širokou paletu řídících impulsů tohoto centra. Jeho hlavní úkoly se jednoznačně pohybují v oblasti vylučování. Při nedostatečné i nadměrné funkci druhé čakry se stále znovu projevují problémy s vylučováním. Pokud nefungují vylučovací procesy správně, vede to k otravě organismu hromadícími se toxickými látkami, které mohou vytvořit problémy a onemocnění ve kterékoliv oblasti lidského života - ať už tvorbou usazenin, poruch imunitního systému, nebo narušením široké palety impulsů látkové výměny. Z tohoto důvodu nazýváme druhou čakru čakrou vylučovací.

Než se začneme věnovat rozmanitým úlohám této čakry, měli bychom přemýšlet o charakteristických energetických proudech, které se v její oblasti vyskytují. Oblast vproudění energie dovnitř těla, jež obvykle můžeme pozorovat v oranžovém světle, nachází se hluboku ve spodní oblasti podbříšku a energie se zhušťuje směrem k horní oblasti bederní páteře. Další oblast extrémního účinku na zádech se nachází pod ledvinami. Tuto šikmou polohu mohou pozorovat lidé vnímaví na čakry jako překrývání. Jednak je to tím, že zadní vproudění vnímají ve výši třetí čakry a přední jim částečně zasahuje do obrazu první čakry. Zadruhé se pak přidávají problémy v důsledku rezonance a silného pulsování této čakry, to ztěžuje rozpoznávání mimosmyslovým vnímáním anebo i radiostatickým měřením. Dochází k překrývání pravotočivého a levotočivého víření, k jejich rezonanci, doprovázenou jejich soukmitem či rozkmitem - výsledkem je neharmonické kmitání a snaha o nalezení rovnováhy mezi plusem a mínusem. Tato čakra řídí polarity. Zodpovídá za naši tvořivost ve věčném vyrovnávání protikladů.

Na tělesné úrovni řídí energie této čakry acido-bazickou rovnováhu - hospodaření s kyselinami a zásadami - a všechny chemické reakce detoxikace, "molekulární úroveň" rozkladu a rozpuštění a řídí také všechny vylučovací procesy. Zde je také základ pro čichový smysl. Jak již bylo řečeno, vylučování je - v tom nejširším smyslu - doménou tohoto centra. Přitom se nejedná jen o vylučování prostřednictvím střevního a močového systému, odsud je také řízeno vylučování prostřednictvím pojivové tkáně jako orgánu ukládání a usazování a také vylučování prostřednictvím vylučovací funkce pokožky. Stejně tak jako deaktivace a vylučování hormonů - zejména stresových hormonů - prostřednictvím nadledvinek a v neposlední řadě je odsud řízen porod a orgasmus. Je pozoruhodné, že mužský orgasmus je podmíněn silnou vzájemnou součinností kořenové a vylučovací čakry.

Tyto rozmanité úlohy na hmotné úrovni jsou ještě předstiženy úkoly v psychospirituální oblasti.

Stále znovu objevujeme u pacientů trpících neklidem, popudlivostí, uštvaností a stresem nebo u těch, kteří prožívají strach a nedostatek sil, poruchy v oblasti druhé čakry. Zejména tehdy, když identifikujeme nerovnováhu mezi jin a jang, mezi pravotočivou a levotočivou tendencí energií, objevují se silné psychosomatické reakce. Pochopíme to, když budeme pozorovat řídící procesy na této úrovni, jež se vztahují k fyzickému tělu - když je následně přiřadíme k psychospirituálním dějům. Naše duše rozhoduje prostřednictvím tělesných energií o tom, co je potřebné a co je nepotřebné, co má být použito a co má být vyloučeno. I naše vědomí by mělo rozpoznávat co je pro nás dobré a co nikoliv.

Jen díky vědomému zacházení s těmito polaritami dospějeme ke správnému rozhodnutí, získáme potřebné vědomosti, jež urovnávají cestičku kundaliní, aby mohla soupat od čakry k čakře. Nesena energiemi kořenové čakry, začíná zde, ve druhém centru, velká "detoxikace" našeho vědomí, ono vnitřní tříbení, při nemž se zbavujeme neužitečné zátěže a ulehčujeme své duši od nečistých nánosů pozemské existence, abychom vykročili k osvícení a ke spáse.

Pokud se díky naší uvědomělé snaze posiluje energie na této úrovni, vytvoří se tím první dobrý základ pro senzibilitu. Když však energie není pozvednuta, zůstává nahromaděna ve vylučovací čakře; pak se medialita projeví malováním čerta na zeď, předpovídáním katastrof a odpovídajícím "věštěním". Tato negativita vnímání je však na určitém vývojovém stupni něčím docela běžným a velmi rozšířeným. Ve spíše vyjímečných případech se objevuje protipól: Všechno je sledováno přes růžové brýle.

Shrňme si nyní důležité body z toho, co jsme si doposud řekli: Díky druhé čakře se učíme zaujímat v životě své stanovisko, očistit se v co největším rozsahu správným rozlišováním, štědrostí, shovívavostí, poctivostí a zvládnutím své vlastní minulosti. Současně si přitom vyvíjíme cit pro to, co je dobré a co je špatné, rozpoznáváme co je čistota a co je zkaženost, dokážeme odhodit nepotřebnou zátěž, ulevit si, učíme se odpouštět. Vyvíjí se poznání, že v těle musí probíhat i rozklad a rozpuštění, stejně jako se rozkládají a rozpouštějí věci ve vnějším světě, aby se mohlo vytvořit něco nového.

Při tak hloubkovém transformačním procesu se samozřejmě vynoří strach. Zničení a zrušení je prožíváno jako ztráta. Formovat něco nového znamená učit se a vykonat určitou práci: to je pociťováno jako strach z budoucnosti. Podobné obavy se projevují na úrovni čaker formou barevných a tvarových změn. Namísto okrouhlých tvarů se začnou objevovat vertikální (stojaté) nebo diagonální elipsy, oranžové světlo je nahnědlé až okrové.

Sakrální čakra má také k dispozici duševní paměť! Dramatické prožitky z minulých životů a naše osobní karma i skupinová karma rozechvívají toto centrum a připravují je o stabilitu. V extrémních případech to vede k obzvlášť vyhraněné deformaci a k zešikmení vstupní energetické osy a k vytvoření horizontální elipsy nebo až k odtržení kundaliní (kundaliní se takříkajíc "rozjede"). Pokud k tomu dojde, dostaví se vše pohlcující prvotní strach, nepodložený ohlušující strach, fóbie, akutní psychóza. Poruchy v oblasti druhé čakry jsou velmi časté a projevují se i ve fyzickém těle. Kvalita čakry určuje stav orgánu a funkcí v oblasti jejího vlivu. Že je velmi důležité věnovat se této karmě, stabilizovat ji a léčit ji, to dokazuje velké množství nemocí nebo funkčních poruch ve sféře jejího vlivu. V případě sakrální (vylučovací) čakry se jedná o bederní obratle, o dvanáctý hrudní obratel, křížovou kost a kyčelní klouby. Tato čakra pulsuje mezi kyčelními jamkami a zlepšuje náš postup vpřed - což je míněno doslova i v přeneseném slova smyslu jako pokračování vpřed po cestě života.

V orgánové oblasti oživuje tato čakra následující orgány: pokožku a sliznice, pojivovou tkáň, ledviny a močovody, sestupný tračník tlustého střeva, vaječníky a dělohu u žen, prostatu u mužů, navíc již vzpomínané acido-bazické hospodářství, látkovou výměnu a detoxikaci. Funkční poruchy sakrální čakry mohou negativně zatížit celé tělo. Pomysleme jen přitom na revmatický okruh.

Stabilizace struktury této čakry a její harmonizace proto mají přednostní důležitost pro celkové zdraví a pocit svěžesti. Když chybí základ, když náš život ovlivňuje strach a překyselení, máme základní problém - možná dokonce i navzdory naší inteligenci a i když je nám poskytováno hodně lásky. Zdokonalení je vždy obtížné, zde je však tak důležité, že bychom se neměli stydět požádat o pomoc - stejně jako v křesťanské modlitbě: "Zbav nás od zlého." Když to naše duše pochopí, když to pochopí naše vědomí, upevníme si zde své stanoviště a pak můžeme bez obav a bez problémů vykročit a další úroveň učení.

(Z knihy: "Energie čaker a duchovní léčení")