Horst Krohne - Temenní neboli korunní čakra - 7. čakra

21.08.2015 10:23


Energetický vír temenní čakry, jehož střed se nachází nad hlavou, noří se spodním okrajem dvě až tři šířky prstu do hlavy. Stejně tak jako u ostatních čaker, i zde je možno lokalizovat sídlo čakry v individuálních případech s mírnými odchylkami. V některých případech se zdá, že se toto centrum vznáší nad hlavou, v jiných zase proniká hluboko dovnitř lebky. Většina senzibilů ji identifikuje v nádheře perleťového lesku. Vyzařování, barva a poloha poskytují důležité informace o celkovém potenciáluducha a duše. Vyskytují se zde prakticky všechny barvy, od jemné modři přes bílou a stříbřitou se zlatými tóny až po indigo nebo úplný ohňostroj těch nejrůznějších barev. Někdy se tato čakra vznáší jako skořápka, snad proto se jí říká korunní čakra.

Energie naší existence, jež je korunní čakře přiřazena, se vymyká možnostem přímého ošetření prostřednictvím duchovního léčení. Všechny ostatní čakry mohou být korigovány mediálními silami a mohou být léčeny. Sedmá čakra se však těmto silám houževnatě vzpírá. Reaguje ovšem na zaměření na dokonalejší hodnoty, což je totéž, jako když řekneme, že systém čaker od kořenové čakry až po čelní čakru včetně kundaliní prožívá zlepšování.

Proto bývá temenní čakra často nazývána 'Boží vůle'.Tady nahoře se uskutečňuje připojení k podstatě Božího stvoření, ke komplexní kontrolní funkci s veškerou rozhodovací pravomocí stran léčení a regenerace. K našemu genetickému a karmickému dědictví, ke všem mozkovým funkcím, k celému hormonálnímu hospodářství, krátce a stručně: ke všem rozhodujícím životním funkcím.

V čelní čakře se sbíhají obsahy všech úrovní našeho vědomí. Zároveň nám duchovní síly, jež přijímáme z dimenze Boží existence, poskytují veškeré možnosti vývoje našeho vědomí. Každý vývoj našeho bytí, každý tvůrčí počin až po senzibilitu se prostřednictvím temenní čakry nachází v trvalém vzájemném působení s kosmickým vědomím - s vědomím všehomíra. Pokud jsou naše snahy v souladu s vesmírnými zákony, máme k dispozici pomocníky z duchovního světa. Pokud jsou naše struktury myšlení a naše jednání v rozporu s podstatou stvoření, bude naše temenní čakra vystavena eventuálním opravám a korekcím. U trpících lidí je možno identifikovat jejich karmickou zátěž odchylkami o ideálního tvaru a barvy; "Kdo na sobě nepracuje, na tom bude pracováno" - a tomu pak říkáme osud. Většina problémů může být diagnostikována stanovením dynamiky sedmé čakry - především ve vztahu ke kundaliní a k ostatním šesti hlavním energetickým centrům.

Vykazuje-li toto centrum rovnoměrné světlo a je-li hezky kulaté, může proudit energie dolů ke všem čakrám a odtamtud opět vzhůru.  Pak se uskuteční splynutí celé naší bytosti i s jejím multidimenzionálním polem vědomí - s celkem. Psychsomatická onemocnění dalekosáhle zmizí a člověk pak onemocní jen velmi zřídka. Pokud zůstane zachováno harmonické spojení všech ostatních čaker se sedmou čakrou, vyrostou z tohoto požehnaného stavu blaženost, posvátnost a dokonalost, jež člověku umožní dosáhnout kosmického vědomí, osvícení je tak na dosah.