Horst Krohne - Hojivé věty

10.07.2015 19:37

Na jiném místě jsem řekl, předpokladem úspěšného léčení je používání pozitivních pojmů dokonalosti v myšlení i mluvě. Zejména při harmonizaci nebo aktivizaci čaker pronáším při ošetřování jednotlivých čaker vybrané věty. Rád se s tebou podělím alespoň o část těchto textů. Zformuluj si sám pro sebe další hojivé věty. Následující věty ti mohou posloužit jako vzor.

 

1. Centrum vůle 

Miluješ život.

Těšíš se na každý den a prožíváš zázračné zkušenosti.

Odvaha a sebeúcta určují tvůj život, uvolněně a pokojně přijímáš všechny zkušenosti.

Všude pro sebe najdeš něco dobrého a s radostí se přibližuješ dalším dimenzím.

Věříš ve svůj postup vpřed a přijímáš jej.

Jsi živoucím milovníkem života, jeho přátelským projevem.

Přenášíš se přes dřívější omezení a dokážeš radostně přijímat hojnost života.

Jsi pevně ukotven v lásce a radosti.

Láska a radost určují tvou cestu.

Máš sílu, moc a umění, abys dokázal v životě všechno zvládnout.

Ode dneška již bude jen lépe a lépe.

 

2. Centrum vylučování a minulosti 

Naplněn láskou se zbavuješ minulosti.

Radostně kráčíš vpřed, abys prožíval svůj život.

Ode dneška budeš neustále nacházet nové věci. Radost a mír tě doprovázejí.

Necháváš za sebou všechno, co tě činí nesvobodným, a stojíš s jistotou na svých vlastních nohou.

Přenášíš se přes všechny své obavy a veškerá omezení. Nové zkušenosti ti dávají svobodu, abys mohl prožívat změny.

Jsi nadšen životem, jsi naplněn energií.

Život je jako radostný tanec. Radostně se pohybuješ směrem vpřed.

Minulost je odpuštěna a zapomenuta.

Necháváš za sebou stará omezení a vyjadřuješ se nevázaně a tvořivě.

Zbavuješ se všeho, co je již za tebou, a vykračuješ míru vstříc.

Kráčíš s lehkostí a s radostí vstříc novým dimenzím.

Minulost zůstává minulostí. Ode dneška žiješ jen a pouze v přítomnosti.

Stojíš pevně oběma nohama na Zemi.

Ode dneška v tobě působí vnitřní rovnováha.

 

3. Zpracování dojmů - zpracování potravy

Jsi zcela ve svém středu.

Dokážeš s radostí přijímat a zpracovávat všechny nové zkušenosti.

Rozhodl ses o všem uvažovat s radostí a s láskou, vždy existuje harmonické řešení.

Důvěřuješ procesu života.

Život tě krmí a podporuje tě.

Máš svobodu přinášet lásku a radost do každé části svého těla, svého světa.

Máš sílu, moc a možnost strávit všechno co se tě dotkne.

Zpracováváš všechny dojmy života s lehkostí.

Život s tebou souhlasí, můžeš přijímat každý okamžik úplně od začátku.

Důvěřuješ svému vnitřnímu hlasu a jsi uvolněný s vědomím, že život je tu pro tebe.

Život je změna a ty se přizpůsobuješ všemu novému.

    

4. Centrum lásky a léčení

Umožňuješ lásce, aby vše ve tvém srdci vyčistila a vyléčila každou součást tvého těla.

Proudí tebou radost a veškerý tlak se rozpouští.

Láska uvolňuje a rozpouští vše, co postrádá mír a svobodu.

Žiješ v lásce a radosti, v uznání a míru.

Tvá láska léčí i bolestivé vzpomínky ve tvém těle.

Tvá láska a radost jsou dokonalým rytmem ve tvém nitru.

Miluješ se a přijímáš se a tím vzniká pro tebe to nejlepší.

Rozhodl ses plnit všechny své úkoly s láskou, lehkostí a radostí.

Láska proudí do každé buňky tvého těla.

Láska Stvoření je v tobě, cítíš jistotu a bezpečí.

Jsi pod ochranou Boží lásky.

Rozhodl ses milovat svůj život, tvé kanály lásky jsou otevřeny dokořán.

Umožňuješ lásce léčit ve svém srdci všechno, léčit ve svém nitru a ve svém světě.

Léčivá síla lásky pramení z tvého srdce.

 

5. Vyučování a učení - psychická harmonizace

Snadno a bez námahy propouštíš staré události a vytváříš v sobě místo pro nové.

Uděluješ si povolení být vším, čím chceš být.

Jsi ochoten se změnit, učíš se s radostí.

Vše se v tobě dostává do rovnováhy a harmonie.

Hovoříš i jednáš harmonicky.

Tvůj domov je v míru.

Láskyplně přijímáš do náruče své zkušenosti, spokojenost je tvým cílem.

Veškerý život je proměna a ty s láskou kráčíš touto cestou.

Zbavuješ se všeho, co je vezdejší a extrémní, a stáváš se centrem lásky.

Ode dneška budeš přijímat všechna svá rozhodnutí snadno, jednoduše a radostně.

Charakterizuje tě vyváženost.

Jsi si jist svými emocemi a s jistotou je zvládáš.

Ode dneška stojíš nad věcí.

 

6. Myšlení - zpracování smyslových vjemů

Přijímáš Boží hojnost, jež ti přináší svobodu.

Tvé myšlení je prodchnuto mírem, je klidné a vyrovnané.

Utváříš své myšlení a v míru si zjednáváš jasno a vytváříš harmonii.

Duchovní síla tě živí.

Tvá láska očišťuje tvé tělo a všechny jeho buňky od negativních myšlenek o nemocech.

Vnímáš a chápeš svou sílu, jež je nesena tvou pravdivostí a svědomitostí.

Tvé myšlenky jsou harmonické. Soucit a pochopení přinášejí mír.

Tvůj život je nesen duchovním poznáním.

Život je změna, bez námahy se přizpůsobuješ všemu novému.

Všechny smyslové dojmy i jejich zpracování jsou perfektní pro tvůj proces růstu.

Tvůj duch je nesen láskou a vhledem.

Tvé vědomé i podvědomé myšlení se nádherným způsobem spojují.

Rodí se v tobě světlo poznání. Tvoříš jen radostné a pozitivní myšlenky.

Tvé myšlení je lehké a radostné a tím přicházejí pokojné prožitky.

 

7. Boží vůle

Díky lásce Stvoření prožíváš každý den znovuzrození.

Užíváš nyní léčivou sílu, pocházející ze zdroje všech věcí.

Jsi napojen na proud božské univerzální životní síly.

Jsi součástí božího plánu, nic není pro Boha nemožné.

Důvěřuješ proudu života.

Jsi součástí síly Stvoření.

Jsi naplněn novou energií.

Miluješ se a přijímáš se.

Nyní se bude dít to, co si přeješ.

Nacházíš se pod Boží ochranou a v bezpečí lásky

Duch Stvoření je strukturou tvého života.

Uvědomuješ si, že božská moudrost a vedení tě podporují.

Všechno co prožíváš, slouží jen dozrávání tvé duše.

Vždy máš svobodnou volbu, odedneška kráčíš po cestě k dokonalosti.

Zbavuješ se starého vzorce, který tě přivedl do současné situace.

Otevíráš se duchovnímu proudu léčení.

Cítíš v sobě tep dokonalosti a vyrovnanosti.

Víra a důvěra v Boha určují tvou cestu.

 

(Z knihy: "Energie čaker a duchovní léčení")