Horst Krohne - Senzibilita a energie čaker

30.08.2015 21:08


Zejména při duchovním nebo mediálním léčení jsou žádány především schopnosti sedmé čakry. Energetická aktivizace temenní čakry směrem k další čakře nebo k několika dalším čakrám vyžaduje mimosmyslové vnímání a senzibilitu. Například materializace či dematerializace probíhají vždy za souhry korunní a kořenové čakry. Když je zároveň aktivována i srdeční čakra, první, čtvrtá a sedmá čakra produkují energetickou dynamizaci, čímž se vyvíjí síla duchovní chirurgie. Podívejme se na nadpřirozenou aktivizaci temenní čakry směrem k jednotlivým konkrétním čakrám. Aktivizace čakrových energií o více než 200 až 300 procent již svědčí o skutečné senzibilitě.

Aktivizace temenní čakry vůči kořenové čakře

Působení na atomární úrovni: Obě tyto čakry vyvolávají vzestup životní síly kundaliní. Když jsou jejich energie silně zvýšeny, mohou být tímto posílením energie změněny atomární struktury. Umožňuje to dematerializaci a materializaci, v mírné formě i měknutí hmoty, známé například z efektu ohýbání lžiček. Když je atomární síla využívána pouze v oblasti kořenové čakry, dochází k jejímu nekontrolovatelnému vybití. Výsledkem jsou síly černé magie a duchařské fonomény, v mírnější formě pak měknutí a změny v kostech, svalech a šlachách. Pokud je tato síla odvedena přes další čakry, vede to k vyladění problémů a k léčení.

Aktivizace temenní čakry vůči sakrální čakře

Působení na molekulární úrovni: Když se mezi těmito dvěma čakrami ukazuje velký energetický nárůst, jsou rozpouštěcí nebo vazebné procesy velmi dynamické. Působící energie může být širokopásmová a může také působit cíleně na jednotlivé chemické vazby, počínaje procesem detoxikace přes procesy látkové výměny a změny v kyselino-bazické rovnováze až po tvorbu hormonů a enzymů. Tato molekulární síla může být vedena prostřednictvím připojovacích rozhraní do všech ostatních čaker. Například ve spojení první, druhé a sedmé čakry je možno uskutečňovat rozpouštění kaménků, chrupavčité a kostní substance. Přenos sil při této trojkombinaci by se měl zásedně uskutečňovat prostřednictvím srdeční čakry.

Aktivizace temenní čakry vůči čakře solárního plexu

Působení na úrovni mikroorganismů: Změnou frekvencí v souhře se sluneční pletení jsou mikroorganismům poskytovány nebo naopak odebírány základní životní potřeby. K těmto organismům patří především střevní mikroflóra, také se však jedná o viry, bakterie a plísně. Účinky mohou působit ve všech tělesných oblastech, například při spojení třetí a sedmé čakry s druhou čakrou za účelem ošetření kožních, ledvinových a močových onemocnění (kromě kosmických energií). Posílení energetického toku mezi sedmou a třetí čakrou může zároveň vyvolat mimosmyslové schopnosti jako jasnovidnost, jakýsi druh rentgenového pohledu, citovou intuici a podobné. Tento rozvoj senzibility vede ke stavu, který je žádán asijskými moudrými naukami: "Uč se rozhodovat svým břichem."

Aktivizace temenní čakry vůči srdeční čakře

Působení na buněčné úrovni: Souhra mezi čtvrtou a sedmou čakrou tvoří tu nejsilnější léčivou sílu. Buňka je základním stavebním prvkem a fyzickou podstatou života. Při léčení působí tato kombinovaná síla na udržování buněk, na jejich dělení a regeneraci. Při všech infekcích a onemocněních způsobených mikroorganismy a plísněmi je nezbytné zajistit spojení s aktivizovanou čakrou solárního plexu. Totéž platí pro léčbu alergií. Často jsem byl konfrontován s faktem, že při alergiích byla narušena souhra mezi třetí a čtvrtou čakrou. Rozvoj energetického proudu mezi třetí a čtvrtou čakrou však není důležitý jen při léčení fyzického těla. Může se z toho vyvinout i úplný zasvěcující účinek, jenž člověku umožní stát se všeobjímající láskou.

Aktivizace temenní čakry vůči krční čakře

Působení na úrovni orgánů: Z páté čakry působí mediální léčivá síla v psychspirituální oblasti a přináší aktivaci či deaktivaci systému meridiánů. Aktivizací biomagnetických sil jsou prostřednictvím meridiánů vyřizovány chybné funkce jednotlivých orgánů. Kombinací páté a sedmé čakry je dosahováno nejintenzivnějšího léčebného účinku v psychosomatické oblasti. Avšak i tato síla je odkázána na pevné ukotvení a kontakt s ostatními energetickými centry. Pokud je například oslabeno druhé energetické centrum, což vede ke zpomalení střevní peristaltiky a k zácpě, mohou být z páté čakry vedeny přes meridián tenkého střeva a meridián tlustého střeva oživující síly. Trvalého účinku je však možno dosáhnout až tehdy, když druhá čakra dokáže plně vyvíjet svou normální funkci. Vedle uvedených léčivých sil s sebou může vývoj senzibility přinést otevření průchodu do duchovního světa, včetně schopnosti naslouchat spirituálním vůdcům a předávat jejich informace například formou psané či mluvené mediality (chanelingu). V poněkud slabší formě přináší zvýšení citlivosti, schopnost empatie a psychometrie.

Aktivizace temenní čakry vůči čelní čakře

Pokud léčitel vyvolá tuto poslední aktivizaci, budou v ní zahrnuty všechny celostní procesy - člověk je vnímán jako trojjediná jednota těla, duše a ducha. Minulost, přítomnost a budoucnost jsou jasné a transparentní.  Čelní čakra v probuzené formě není žádným centrem léčení, je uzdravením - je spásou. Odsud nemůže být aplikováno žádné záměrné léčení, neboť každý záměr je lidský, tedy nedokonalý. V této nadsmyslově mediální, spirituální struktuře moudrosti, vědění a osvícení je známo, že konec konců všechno má svůj smysl a svůj účel. Tato hluboká spirituální pozornost spočíváním v duchu, v Boží existenci, bez lidských úmyslů, je léčivá sama o sobě. Tento stav - spočívání v duchu - může být obvykle prožíván pouze v hlubokém transu. Existují však možnosti, jak prožívat proud božských a spirituálních sil při plném vědomí. Je to prožitek, do něhož můžeme vstoupit pouze ve stavu hlubokého nadšení a oddanosti ("Tvá vůle se staň, ó Pane!", "Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna - Krišna, Haré - Haré!"). V dokonalém souladu je dosaženo nejvyšší formy mediality a energie se tak může rozproudit ke spodním centrům a vyvolat to, co nazýváme spontánním či zázračným uzdravením. "Čím hlouběji a nespoutaněji se ponoříme do svého nitra, tím zřetelněji rozpoznáme svůj božský původ."