Horst Krohne - Čelní čakra - 6. čakra

16.08.2015 09:53


Toto centrum s oběma svými víry nad kořenem nosu (-třetí oko-) a uprostřed zátylku označuje poslední a nejvyšší stupeň našeho psychospirituálního vývoje. Zde by se měla vytvořit schopnost člověka navázat kontakt s kosmickým vědomím. Tudy proudí všechny informační toky: přes smyslové orgány do vědomí, přes kundaliní do podvědomí a prostřednictvím snů, inspirace, intuice a vizí z nadvědomí nebo z kolektivního vědomí.

Fialová čelní čakra řídí náš nervový systém a současně je rozhraním, přes něž můžeme komunikovat s nadvědomím. Mozek jako nástroj ducha je přepínacím orgánem k pozorování všech věcí. Vyvíjí-li se naše denní vědomí, naše logicko-analitické myšlení a naše inteligence ve shodě s nadvědomím i podvědomím, přichází svědomitost a moudrost, jež nám přináší smysl pro krásu ve všech podobách, estetiku a etiku.

Čelní čakra se stejně intenzivními, kulatými a fialovými světly vpředu i vzadu harminicky vyjadřuje souhru všech úrovní vědomí. Pokud je jedna strana dominantní, máme zde množství problémů. Přední strana, strana na čele, je výrazem denního vědomí, na zátylku se ukazují podvědomé a nadvědomé síly.

Pokud je čakra vpředu výrazně větší než vzadu, vzniká nebezpečí, myšlení začíná být dogmatické - odmítáme všechno, co nám zavání vírou, náboženstvím, religiozitou a i 'iracionálními' danostmi života. Pokud jsou navíc zjištěny i barevné a tvarové odchylky, zdá se, že i morálka a svědomí jsou ve vážném ohrožení. Vybledlé fialové nebo šedivé odstíny vpředu naznačují, v závislosti na intenzitě, určité rozladění a depresi.

Když nastane převaha podvědomí, jež se projevuje větším energetickým rozsahem vzadu, může dojít k překročení naší míry - dochází tak k nekontrolovanému prožívání rigidních zásad a zálib v mimosmyslových záležitostech. Když se k výše uvedenému jevu přidají ještě barevné a tvarové rozdíly, i zde se projevuje zesílení symptomů.

Nalezneme-li deformace a barevné změny vpředu i vzadu, došlo již k takovému zkreslení vědomí, že může dojít k zhroucení mozkových funkcí.

Avšak ani šestá čakra není samostatně odpovědná za veškerá vykolejení jež mohou vést k nemorálnostem a nesvědomitostem.Vždy je zatím nutno hledat souhru všech čaker. Jedinou specialitou šesté čakry je, že zde proudí společně všechny vědomé i nevědomé informace. Jsou zde zpracovávány problémy celého systému - anebo zde také zpracovávány nejsou. Charakteristické tělesné funkční poruchy se při oslabení této čakry projevují stejně jako u všech ostatních čaker - s tím rozdílem, že odsud v důsledku zprostředkovávání centrálním nervovým systémem nemusí být postižena pouze vlastní úroveň čakry (v tomto případě oblast hlavy), ale může být zasaženo celé tělo. Typický lékařský komentář k tomuto fenoménu by mohl znít například takto: "Organicky jste zcela zdráv. Vaše onemocnění je pravděpodobně nervového původu."

V oblasti bezprostředního vlivu tohoto centra leží: čelní dutiny, vnitřní zrak a vnitřní ucho, mozek se žlázami podvěsku mozkového (hypotalamus, hypofýza a epifýza). Funkce těchto žláz však nepodléhají vždy jen čelní čakře. Sedmá čakra je vždy schopna převzít řízení funkcí, když dojde k ohrožení života a když je to potřebné.

Ošetřování a léčení čelní čakry mohou prostřednictvím dvou úrovní pronikat do celého těla. Jednou z nich je cesta prostřednictvím nervového systému a druhou je cesta prostřednictvím více než dvaceti hormonů žlázy podvěsku mozkového, které ovlivňují další žlázy s vnitřní sekrecí. Znám hned několik léčitelů, kteří s velkým úspěchem ošetřují celé tělo přes hlavu.

Při každém léčení se doporučuje pracovat pracovat i s čelní čakrou - a to nejen z výše uvedených důvodů. Veškeré informace, včetně informací o energetických způsobech léčení se stékají v šesté čakře. Pochopením léčebného postupu jej mohou podporovat a stabilizovat. Dosáhneme tím toho, že se nemocný naučí chápat, proč trpí, což se může odehrát vědomě i podvědomě.

Při meditaci na čakry a práci s kundaliní se doporučuje nechat energii proudit vzhůru a dolů jako v příbojových vlnách. Podobné pohyby energie podporují proudění informací zdola nahoru a současně pohyb řídící síly shora dolů. Spojení od první čakry až po šestou je stejně důležité jako silná a rovnoměrně formovaná šestá čakra. Teprve dosažením energetické stability jsme schopni vykonat také poslední a rozhodující krok: vstoupit do spojení se sedmou čakrou, Boží vůlí.

(Z knihy: "Energie čaker a duchovní léčení")