Horst Krohne - Čakra solárního plexu - 3. čakra

26.07.2015 11:39


Třetí čakra pulsuje žlutým světlem nad žaludečním pahrbkem - tam, kde tvoří žeberní oblouk tvar písmene "V", na zádech na úrovni osmého až devátého hrudního obratle. Všechny trávicí orgány jsou řízeny touto žlutou čakrou: žaludek, játra, žlučník, dvanácterník, tenké střevo, vzestupný a příčný tračník tlustého střeva, slezina se slinivkou bříšní a všechny hormony a enzymy spojené s trávením. Toto centrum si neustále vyměňuje informace se solárním plexem, reguluje střevní flóru a vstřebávání živin. Mikroorganismy střevní flóry - více než 100 různých druhů bakterií a plísní - přísně vzato, vlastně nepatří přímo k našemu tělu a proto ji nemůžeme nechat svobodně růst jako pojivovou tkáň. Tento život bují v našem nitru a naším vzájemným vztahem je symbióza.

Všechno v našem těle, co se pohybuje respektive co s něčím pohybuje, potřebuje energii. Výjimkou nejsou ani mikroorganismy střevní flóry, které se pro nás pohybují a které mají své speciální energie a frekvence. Tuto informační energii dodává naše třetí čakra. Ladění je tak jemné a všestranné, že mohou přežívat jen ty mikroorganismy, které nám přinášejí užitek. Existuje totiž spousta zárodků, které nás mohou po příchodu do našeho trávícího traktu těžce poškodit. I ony potřebují energii ke svému životu. Naše třetí čakra je schopna vyřadit ze svého energetického spektra právě tu energetickou strukturu, kterou potřebují choroboplodné zárodky. Toto jemné ladění regulujících a životodárných frekvencí a druhů energie se rozšiřuje do celého našeho těla. Například v buňkách máme organely a mitochondrie, hlavní buněčné nosiče energie, které jsou svou stavbou velmi podobné baktériím. Všechny mikroorganismy, které potřebujeme v našem těle k životu, jsou zásobovány energií z čakry solárního plexu. Čakra solárního plexu je takříkajíc sluncem pro naše symbiotické organismy. Tato regulující a životodárná energie vycházející ze třetí čakry představuje velmi důležitý pilíř imunitního systému. 80 procent jeho činnosti probíhá v trávicím traktu - zaprvé tím, že tam zachycuje choroboplodné zárodky a zadruhé tam získává energii. Oslabení imunitního systému vždy souvisí s oslabením třetí čakry. Imunitní systém je řízen srdeční čakrou, řízení této energie však také závisí na energii čakry solárního plexu. Jak ještě uvidíme, obě tyto čakry se doplňují v mnoha ohledech.

Procesem trávení získává naše tělo všechno co potřebuje ke své existenci a ke svému fungování. Při chemickém zpracování potravy se vytváří i chemická elektřina. Veškerá potrava, kterou přijímáme, je ve svém důsledku rostliného původu; i když jíme maso, počátek potravinového řetězce je vždy rostlinné povahy. Jsou to suchozemské i mořské rostliny - mezi nimi zejména plankton - jež jsou jedinými živými bytostmi, které dokážou pomocí světla a zemského magnetismu vyrábět biomasu. Fotosyntézy se účastní světelná kvanta, ale využívají se při ní také elektrické a magnetické ionty jako vazebné síly s jejichž pomocí jsou navazovány chemické vazby. Při trávení potravy (spalování) je tato vázaná energie opět uvolňována - formou světla pro naše buňky a elektromagnetismu pro náš nervový systém. Zdravý trávicí systém je schopen nepřetržitě uvolňovat energii až 300 wattů. Bioelektřina potřebná pro náš nervový systém je přijímána sluneční pletení (solar plexus) a vedena do centrálního nervového systému. Tato energie má "negativní" polaritu; jak si řekneme později, kladný pól zajišťuje čtvrtá čakra. Jakmile se trávicí proces zhroutí, když začnou nabývat převahy procesy kvašení a hnití nebo dostaneme průjem, postihne to všechny elektrochemické procesy. Při silných poruchách trávení může naše elektrochemická elektrárna zeslábnout natolik, že již není možno zaručit ovládání vlastního těla - třesou se nám kolena, protože nám chybí energetické napětí.

Existuje intenzivní vzájemný vztah mezi stavem naší mysli a trávicími orgány. Prostřednictvím psychosomatiky se naše duše učí doslova a do písmene "trávit" dojmy ze světa a konflikty života. Podívejme se na několik příkladů: agrese a vztek se projevují na našich játrech. Když jsme posedlí nápady a idejemi, zatěžuje to naši slezinu. Když pro nás život ztratí své sladké kouzlo a když se vše zdá být bez naděje, pak na to zareaguje slinivka poruchou své činnosti. Když jsou pro nás určité dojmy nestravitelné, podepíše se to na našem žaludku. Beznaděj, nervozita a stres jsou hlavními příčinami psychsomatických reakcí. Opět se naše duše učí společně s tělem, jeho prostřednictvím a skrze něj, jak se transformovat. Učí se zpracovávat konflikty, přijímat individuální karmu a podrobit se zákonům, do jejichž působnosti jsme vstoupili.

Rozsáhlou výrobou elektřiny (elektrochemické procesy) a energetickou výměnou mezi tělesnou úrovní přes psychospirituální procesy až k duchovním sférám - a zase zpátky - vznikají v čakře sleziny a solárního plexu specifické struktury. Jsou to energetické struktury, které lze identifikovat a diagnosticky poměrně snadno vyhodnotit. Žlutá čakra sleziny pak ukazuje odchylky směrem k žlutavým odstínům zelené nebo oranžové. Když se objeví tento barevný posuv, je zřejmé, že jisté orgány jsou psychsomaticky zatíženy. Žlutozelená poukazuje na problémy se slezinou, žlutá se zelenými skvrnami na nesprávnou funkci slinivky bříšní, žlutá s oranžovým nádechem ukazuje na jaterní poruchy, žlutooranžová na potíže se žlučníkem. Špinavě žlutá naznačuje žaludeční problémy a matná, bledá žluť poukazuje na střevní onemocnění.

Pokud je problém na dotyčné úrovni rozsáhlejší, energetický vír této čakry se natočí a skloní z normální roviny. Většinou pak vzniknou - když se na to podíváme zepředu - svislé, diagonální nebo vodorovné elipsy. To je vždy známkou intenzivních emocionálních, psychospirituálních konfliktů. V extrémních případech se čakra úplně odpojí od kundaliní a "poskočí" dopředu. Nyní se porucha rozšíří všemi úrovněmi, tělem, myslí i duší. Důsledkem je beznaděj, neschopnost odporu a neschopnost se rozhodnout a k tomu se přidávají nesprávné funkce příslušných orgánů. Dochází k chybnému řízení vylučování žaludečních šťáv, sekretů slinivky břišní a žlučníku nebo k jejich zcela nekontrolovatelnému vylučování. Čakry, jež "vypadly" ze společného systému, v němž byly vzájemně propojeny se všemi ostatními, v sobě vždy skrývají nebezpečí, že se chybná funkce vyvine v onemocnění, které již musí být operováno. Rozsáhlé poruchy čakry solárního plexu a sleziny se projevují v auře. Aura získává tvar "vosího pasu."

Tam kde je stín, je však také světlo. Čakra solárního plexu nám nabízí opravdu velké možnosti vývoje! Když se tomuto centru začneme soustředěně a tvořivě věnovat s cílem rozšíření vědomí, vytvoří se vnitřní moudrost. Díky ní již intuitivně víme co je pro nás správné a co není. Začnou se vyvíjet paranormální schopnosti, citová intuice, jasnozřivost, začneme vidět auru, jsme schopni nahlédnout dovnitř svého těla, nahlédnout do minulosti i do budoucnosti. Tehdy je zahájen onen důležitý proces zrání, který je míněn tím, když říkáme, že se vědění vyvíjí v moudrost. Když je energie kundaliní jako řídící proud použitelná v pevném spojení s čakrou solárního plexu, vzniká tím konstruktivní proud uvědomění pronikající smyslově i mimosmyslově vstříc vyšším úrovním. V prvních třech čakrách se toho naše duše naučila již tolik, že dokážeme s jistotou kráčet životem, že dokážeme pevně stát na svých vlastních nohou, ba že dokonce dokážeme stát nad věcí. Jak říká jedna východní moudrost:"Uč se rozhodovat ze svého břicha!"

(Z knihy: "Energie čaker a duchovní léčení")