"Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí"                                            

                                                                                                                                                                                  Bruno Gröning

 

Vítejte 

Prostor těchto stránek je určen každému kdo hledá na své životní cestě odpověď na otázku: Co je smyslem lidského života? Kým je člověk, k jakým principům a zákonům života svou podstatou náleží?  

 

Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání a k rozhodujícímu přehodnocení. Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem. Toto spojení v nás může průběžně obnovovat jedině bytost, která toto spojení má, a jej v jakékoliv životní situaci prožívá.

 

Člověk opustil Boha, a tak je nucen prožívat náhradní řešení. Následkem jeho odklonu je ztráta duchovní síly a s ní spojená deformace v rovině mentální i emoční. Objevuje se lidská nevědomost, která s sebou nese další a další tápání, a tíživá životní neuspokojení. Tato deformace zasahuje do všech oblastí života lidské bytosti. Lidé s náboženským vyznáním i bez náboženského vyznání zažívají, v důsledku svého odklonu od Zdroje životní síly, duchovní a duševní nouzi, duševně i fyzicky strádají a trpí. Lidské duchovní, mentální i emoční předpoklady pro život na Zemi se dostaly do tak hlubokého propadu, že již není možné navázat spojení k vyššímu principu, kterého se lidé ve své duchovní a duševní nouzi dovolávají. Tento princip, ač je trvale přítomen, není vnímán, není poznáván a správně chápán.

Žijeme zde na planetě Zemi jako duchovní bytosti v těle. V každém případě jsme v určitém duchovním, mentálním a emočním nastavení. Tato skutečnost utváří kvalitu našeho osobního, partnerského, rodinného i veřejného života. Z této skutečnosti je zřejmé, že jedině změna v úrovni našeho duchovního života může znamenat změnu v dalších úrovních našeho života. Potřebujeme vzor, který má silné duchovní ukotvení. Potřebujeme vzor, který předává duchovní vyrovnanost, stabilitu a sílu. Potřebujeme si uvědomovat aspekty života v duchu, a to skrze své sjednocení s absoltním principem života.

Proměna v duchu působí proměnu v duši, proměna v duši působí proměnu ve fyzickém těle. Je potřeba vědět, co skutečně chceme. Je potřeba vědět, že vše, co si v duchu uvědomujeme, s tím se spojujeme, to v sebe přijímáme! Svou podstatou náležíme ke Zdroji životní síly, smyslem našeho života může být tedy jedině prožitek jednoty se Zdrojem životní síly. Spolu s tímto uvědoměním se dostavuje nové životní poznání a s ním spojené navýšení vibrace našeho duchovního, duševního i fyzického těla. Dochází k celkovému uzdravení.

   

 

Harmonie a Rovnováha božského světa

'SLOVO' 

Harmonie a Rovnováha duchovního světa

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováha hmotného světa 

'ENERGIE'

 

 

Obrázek ukazuje na spojení lidského ducha s rovinou duchovní dimenze a s principem božským, které lze uskutečnit na planetě Zemi. 

Lidský duch (fialový kruh) se zachvívá v jednotě s vyzazřováním božského světa (zlatý kruh). Tato rezonance duchovního principu s principem božským působí oživení duchovních struktur v úrovni duše. Tyto struktury vyzařují i do úrovně fyzického těla člověka (červený kruh).Duše i tělo člověka se tak zbavují všech zátěží, dochází k celkovému uzdravení. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Duchovní odkaz některých významných osobností historie    

 

                                                                                                        

                           ABD-RU-SHIN                      Petr Konstantin Danov                          Bruno Gröning                       Páter Pius z Pietrelciny   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktuality

Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku - článek (27.7.2017)
Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta - článek
Duchovní vývoj člověka v rámci celku - článek
Pohled na duši a ducha člověka po smrti - J. Brzobohatá, A. Červený - článek
Léčivá síla - koule nabitá léčivou silou (dle metody Bruna Gröninga)
Agape Brno - Poselství Lásky, Energie a Ochrany pro blaho českého národa a jeho duchovní osvícení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Štítky