Jak se naučit intuitivně vidět?

16.08.2018 21:09

Zdá se, že pro aktivaci a rozvoj intuitivního vidění je nutné projít několika fázemi:

 
 

 

1. Vědomé a podvědomé přijetí existence jiného zdroje vizuálních vjemů

První fází je vědomé (a následně i podvědomé) přijetí skutečnosti, že vidět bez zraku je možné. To nastává nejčastěji praktickou ukázkou někoho, kdo se již takto vidět naučil. Můžete si zkontrolovat, že nejde o trik a zároveň si ověřit, zda taková schopnost může být pro vás užitečná.

Když už o možnosti přímého vidění víte, měl by mozek přijmout tuto skutečnost i na podvědomé úrovni. Toto je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších kroků. Jakmile podvědomí přijme možnost, že lze přijmout zrakový vjem i z jiného zdroje než běžného páru očí, může mozek začít hledat signál jinde.

2. Napojení na nový zdroj vizuálních vjemů

Cílem této fáze je nalézt ve svém zorném poli zdroj vizuální informace, který jsme doposud přehlíželi. Mozek vizuální informaci nejspíše přijímá neustále, běžně ji však neumí dekódovat či rozpoznat, protože na její příjem obrazů z jiného zdroje než z očí nemá natrénovány neuronové dráhy. Za běžných okolností je informace přebita konvenčními smysly a ani když je vyřadíme, není pro mozek lehké si tento signál uvědomit. Ze začátku se nám nejspíše bude projevovat jako zdroj zrnění, světlejší skvrna, tečky. nebo nebo jej nevidíme vůbec. Jakmile však mozek signál rozpozná, ví na co se soustředit. Následný trénink je pak již snadnější. Jedná se o klasický proces učení, stejně jako se např. malé děti učí chodit.

Vyřazení konvenčního zraku

Při tréninku napojení na nový zdroj vizuální informace se obvykle používají masky na oči, které trénované osobě kompletně vyřadí konvenční zrak. Je důležité, aby masky byly zcela neprůhledné, aby cvičence nic nerušilo. Trénink je pak méně obtížný. Často se používají různé šátky, lyžařské brýle pokryté černým papírem, spací masky apod.

Neprůhledné masky

I přesto, že maska by měla být neprůhledná, neměla by být příliš tlustá, či kovová (předpoklad). Zdá se, že vizuální vjemy přichází do hlavy místem nad nosem a příliš velká vrstva masky, nebo maska z nevhodného materiálu, bude bránit příjmu signálu. Někteří lidé, kteří mají vidění natrénováno, říkají, že pokud si dají mezi oči prst, zorné pole se jim zakryje. Zájemci mohou nastudovat sekci propustnost elektromagnetického záření tkání a materiály.

Prvotní rozpoznání vizuálních vjemů

Jakmile je vyřazen zrak, cvičený se formou jednoduchých cvičení snaží rozpoznat nejprve světlo a tmu, barevné plochy, jednoduché tvary apod. Například se díváte do tmy masky a před sebou měníte modrý a žlutý papír a hledáte, kde v zorném poli dochází ke změně. Někdo si změny uvědomí již po krátkém tréninku, jiní potřebují mnoho hodin. Nakonec se někde v zorném poli se objeví malá skvrnka, ve které změna je vidět. Pokud tohoto docílíte, máte téměř vyhráno. Nyní již stačí trénovat a zorné pole rozšiřovat.

Nutno podotknout, že někteří se tomuto vidění nenaučí. Není přitom jasné, zda málo trénovali, nebo jim v tom zabránily jiné, doposud neznámé proměnné (materiál masky, genetická predispozice, světelné podmínky okolo apod).

3. Zostřování a rozšiřování zorného pole tréninkem

Pro zlepšení již aktivované schopnosti vidět používají lektoři různé hry a zábavná cvičení. Ta jsou optimalizovaná na rozpoznávání tvarů a barev (rozpoznávání obrázků na papírech, hledání barevných míčků, třídění papírů podle barvy apod.). Tato cvičení však nemusí být nutně nejlepší možný způsob tréninku.

Je možné, že pro efektivní trénink stačí pouze nepropustně zakrýt oči, uvědomit si již existující nové zorné pole a zkusit se např. hodinu denně orienovat tímto nově nabytým zrakem. Není důvod předpokládat, že při vykonávání běžných činností je trénink méně účinný než cvičení s papíry a míčky.

Některé trénované děti mají zorné pole alternativního zraku dostatečně široké, takže pro ně není problém ani orientace ‚poslepu‘ v neznámém prostoru, jízda na kole apod. Zvláště nadané děti dokonce vidí se zavřenýma očima i bez masky (oční víčka totiž nejsou neprůhledná a to běžně působí jako rušivý element).

 

1. Počátek

2. Průbě tréninku

3. Pokročilé vidění

. 4. Vidění trénovaného jedince

 

Foto: https://trabalhadoresdaluz.altervista.org, 

Zdroj:https://intuitivni-videni.cz