Univerzální životní síla

10.10.2015 18:58

 

V celém stvoření jsme jen nepatrnými částečkami. Každý z nás hledá dobré zdraví, klid a mír, poznání, hojnost, harmonii a především šťastný a spokojený život - v každém okamžiku a ve všech situacích. Každá lidská bytost se snaží dosáhnout tohoto stavu. Člověk si klade otázku: Je vůbec možné toho dosáhnout? Ano, lze toho docílit. To vše je možné, pokud porozumíme univerzální životní síle a svému "já".

 

 

Univerzální životní síla existuje všude ve vesmíru. Je to pouto mezi galaxiemi, planetami, lidmi a jednotlivými molekulami. Je to prostor mezi vším existujícím.  Je to pouto, které udržuje uspořádání celého vesmíru. Univerzální životní síla je esencí, která udržuje veškerý život a rozšiřuje naše vědomí. Univerzální životní síla je podstatou veškeré naší činnosti a fungování. Určité množství této síly získáváme při hlubokém spánku a v naprostém tichu. Tuto energii následně využíváme v každodenních aktivitách své mysli, jako je: vidění, slyšení, mluvení a dále ve všech činnostech našeho těla. Tato energie získaná při spánku je omezená, není dostatečná pro všechny tyto činnosti. Právě proto se cítíme vyčerpaní, unavení a otupělí. To vede k psychickému a fyzickému napětí a dále k různým chorobám. Jediným způsobem jak tento stav odstranit je přijímat více univerzální životní síly. Univerzální životní síla je esencí našeho života. Vede ke zdravému a šťastnému životu. Pomáhá nám, abychom se mohli zcela zapojit do všech situací, v nichž se nacházíme, abychom získali nové životní poznání a rozšířili své vědomí. Univerzální životní sílu lze získat pouze v zaměření na tuto sílu, v modlitbě či v meditaci.

Meditace

Spánek je nevědomá meditace. Meditace je vědomým spánkem. Ve spánku přijímáme omezené množství energie. Při modlitbě či meditaci přijímáme neomezené množství energie. Tato energie posiluje tělo, mysl a intelekt. Otevírá nám dveře k našemu šestému smyslu a ještě dále. Díky nahromaděné energii při meditaci jsme, klidní, zdraví a šťastní. Pomáhá nám rovněž zvýšit naše fyzické možnosti. Modlitba a meditace je cestou našeho vědomí k vnitřnímu "já". Při meditaci přecházíme vědomě od těla k mysli, od mysli k intelektu, od intelektu k "já" a ještě dále. Při meditaci je dobré zastavit všechny funkce těla a mysli. To znamená, pohyby těla jako je dívání, mluvení a myšlení. Pojďme si nyní uvědomit jak meditovat. Při meditaci je na prvním místě pozice těla. Pozice musí být stabilní a uvolněná.

Meditovat můžete kdykoliv a kdekoliv. Uvolněte dlaně, zavřete oči. Zastavte svůj vnitřní i vnější dialog. Jen relaxujte. Oči jsou dveře do mysli, měly by být zavřené. Zpívání a mluvení jsou činnosti mysli, a tak by měly být zastaveny. Když tělo relaxuje, vědomí cestuje do další oblasti, do mysli a intelektu. Mysl není nic jiného, než určité uskupení myšlenek. Existuje nespočet myšlenek, které neustále vyplouvají na povrch mysli. Kdykoliv jsou v naší mysli myšlenky, trápí nás různé otázky. Známé i neznámé. Abychom se přenesli nad mysl a intelekt, měli bychom pozorovat dech. Pozorování je přirozeností našeho "já", a tak bychom měli jen pozorovat dech. Nedýchejte vědomě. Nedělejte nádech a výdech vědomě. Dovolte, aby se to dělo samo. Jen pozorujte obvyklé dýchání. To je klíč. To je cesta. Nezaobírejte se myšlenkami. Nelpěte na otázkách a myšlenkách. Odpojte se od nich a vraťte se k dechu. Pozorujte normální dýchání. Buďte se svým dechem. Pak se hustota myšlenek zmenší, dech se pomalu stává kratší a mělčí. Až je nakonec velmi slabý. Usadí se jako tep mezi obočím. V tomto stavu nejsou dech ani myšlenky. Člověk je zcela bez myšlenek. V tomto stavu jsme pod sprchou univerzální životní síly. Čím více praktikujeme meditaci, tím více univerzální životní síly přijímáme. Tato síla tak protéká energetickým tělem, kterému se také říká éterické tělo.

 

Meditace je cesta k vlastnímu "já", k naší duchovní podstatě. 

Musíme se proto dostat za hranice těla a mysli. Pokud si pohodlně sedneme, naše tělo se zcela uvolní. To nám pomůže přesáhnout vědomí těla. Pokud pozorujeme normální dech, dostaneme se za hranice mysli. Jakmile přesáhneme tělo a mysl, začne protékat univerzální životní síla. Tato univerzální životní síla nás zbavuje nemocí našeho těla. Takto se uzdravujeme bez jakýchkoliv léků. Více univerzální životní síly nás zbavuje všech napětí a stresů, které se usadily v mysli.  Čím více se věnujeme meditaci, tím více se mysl zklidňuje, je širší a prostornější. To vede i k vyšším schopnostem v paměti. Více meditace vede i ke schopnostem většího porozumění, k dobrým mezilidským vztahům. Meditace prohlubuje štěstí rodinného života. Mysl je pokojná, díky meditaci jste zdraví a šťastní. Meditace nám dává odpovědi na všechny naše otázky. Abychom toho, a nejen toho, dosáhli, měli bychom meditovat každý den. Meditovat můžeme kdekoliv a kdykoliv, dokonce i na cestách. Při jednom sezení by délka meditace měla odpovídat vašemu věku. Například třicetiletý člověk by měl při každém sezení meditovat nejméně třicet minut. Abyste mohli meditovat, nemusíte se vzdávat rodinného života. Meditovat by měl každý - děti jsou v meditaci velice dobré. Mohou začít meditovat již v pěti letech. Pro meditaci nepotřebujete hledat žádného fyzického Gurua nebo Mistra. Každý z vás má své osobní vedení a své vnitřní cítění. Váš dech vás vede, váš dech je vaším Mistrem. To platí pro každého.

 

 

 

(Zdroj: Internet)


 


 

Diskusní téma: Univerzální životní síla

Titulek: Univerzálni životni sila Vložil: Lenadžan Datum: 22.09.2016

Moc pěkný článek....Děkuji. Lenadžan.

Přidat nový příspěvek