Hudba

11.07.2015 15:35

 

 

"Nemůže být hudba tam kde není moudrost a spravedlnost, tedy rozumý přístup k životu. Je potřeba prostudovat účinek každého jednotlivého tónu, stejně jako sedmi barev světelného spektra. Člověk nemůže být žákem bez správného vnímání hudby. Lidská mysl je vybudována na zákonech hudby. Láska je největší hudební symfonie. Nad tuto symfonii není v životě nic vyššího.

Stačí, abyste mrtvému zazpívali jeden tón, který je nositelem života a vztane z mrtvých!

V hudbě existují tóny, které mohou zastavit bouři. Nemohou však být užity vždy, protože by v jiných situacích znamenaly zlo. Kdyby byla bouře zastavena, mohlo by dojít k velkému neštěstí. Člověk získává zpěvem svobodu. Existuje spojení mezi zpěvem a lidskou myslí. Když člověk zpívá, dotýká se svých myšlenek i citů. Na jeho schopnosti zpívat záleží jeho myšlení i jeho schopnost lásky.

Když spisovatel dospěje ve svém myšlení až ke krajní hranici, stává se z něj buď hudebník anebo básník. Když hudba dospěje ke své krajní hranici, stává se z ní modlitba. Tichý zpěv naznačuje, že cosi přichází z velké dálky, až z Božského světa. Hlasitý zpěv je příznakem, že to něco jde z blízka, z hmotného světa.

Lidé nerozvíjejí svůj hudební cit. Následkem toho je, že jsou vyčerpaní a nervózní. Hudba je nositelkou vyšší kultury. Do hudby se dnes dostává nový rytmus, jde o sjednocení západní a východní kultury. Egypt, Chaldej ... staré kultury znaly hudbu, která byla involuční. Teď se začíná objevovat evoluční hudba. Tehdy se zapadalo do stále větší hustoty hmoty, vše se tříštilo. Nyní nastává rozšiřování, od malého se směřuje k většímu. Např. bulharské národní písně byly dříve náboženskými tanci, později se z nich staly sborové písně. Budoucnost přináší slovanské hudbě veliký rozmach.

Bylo by výborné uspořádat koncert s názvem "Nová hudba". Pomocí nové hudby chci vrátit vašin tvářím krásu. Nové zvítězí pomocí hudby! Z neviditelného světa přijdou hudebníci, kteří zorganizují svět! Svět se napraví skrze hudbu.

Hudba Bachova vyjadřuje pohyb v přírodě, prameny, vítr, růst květin ...a pod. Kdo se chce seznámit s přírodou, ať hraje Bacha. Kdo chce omládnout a být jako dítě, ať hraje Mozarta. Hudba Beethovena znázorňuje boj lidského ducha s prostředím. Kdo chce zesílit svoji vůli a být smělý, ať hraje Beethovena. Kdo chce poznat srdce muže a ženy, ať hraje Chopina. Wágnerova hudba je hudbou slávy, ne obyčejné, ale té, o níž se hovoří ve verši: "Nehledej slávu mezi lidmi, ale u Boha". ... Haendel a jíní jsou jen komentátoři.

Hudba má sloužit jako výchovný prostředek. Ten, kterého nepostihl žádný smutek, ten nemůže krásně zpívat. Ten, který jím prošel, získává hloubku. Kdo zpívá obyčejným způsobem, podobá se nalíčenému člověku. Neprožívá to hluboce. Když člověk zpívá duchovní písně, ať otevře svou duši jako květina Božskému světu a má vnímání nevinného a rozumného dítěte.