Působení ducha v rámci polarity sil dobra a zla

15.08.2021 10:13


 

Bruno Gröning upozorňoval na to, že původcem všech nemocí je zlo, s nímž se člověk ve své nevědomosti spojuje. V každém kontaktu s okolím dochází k výměně energií, v rozhovoru, přes psané slovo i přes vyslané myšlenky dochází k určitému přenosu sil, které k sobě vážou odpovídající energie. V běžném životě se vytvářejí různé situace a my si neuvědomujeme, anebo snadno zapomínáme, že v každé takové situaci je tu polarita dobra a zla, že tam kde roste dobro, tam roste i zlo. Příkladem je Ježíšův boj se Satanem v Getsemanské zahradě, kdy měl Ježíš udržet, i přes nepředstavitelný tlak temna, svůj čistý duchovní postoj k veškerému světu, aby tak vytvořil most k božskému světu! Každý člověk má před sebou náročnou cestu, na níž musí pochopit, že první je věřit Bohu, ne lidem ale pouze Bohu, že důležité je v této důvěře zesílit a tím získat schopnost vyciťovat dobro a zlo. Ale ani to nestačí,  ten kdo vycituje,  ten má těžký úkol udržet si své vědomí čisté. I přesto, že koná dobro, bude se stále setkávat se zlem, které je tu stále, a často  přichází a bude přicházet i přes ty nejbližší. Hlavu vzhůru a důvěru v Boha v každé životní situaci. Není důvod klesat na mysli, vše co se děje okolo nás je pouze zákonitým vyústěním předešlého, nic z toho nemá takovou závažnost jak se nám zpočátku jeví. Je to pro každého z nás pouze určitá zkouška, zda jsme pevní ve své víře v Boha, anebo stále lpíme - v rámci působení duality, v rámci působení sil dobra a zla - na okolním světě. K výše uvedenému se pojí tato slova Bruna Gröninga:
 

"Satan je mocný, ale Bůh je všemocný! Dobro vstupuje jenom tam odkud je odstraněno zlo. Rozhodně opovrhuji zlem a pevně věřím na dobro v člověku, také pro ty kteří dnes ještě věřit nemohou nebo nechtějí."

 
J. Sedláček
 

.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek