Archiv článků

Smysl lidského života

17.04.2018 20:55
    Má-li člověk pochopit co je smyslem lidského života, musí nejprve vědět kým je a k jakým principům a zákonům života náleží. Pokud se na okamžik zastavíme a budeme uvažovat nad tím, co je pro lidskou bytost charakteristické, poznáváme, že každý z nás má schopnost uvědomění a každý z...

Bruno Groening promlouvá prostřednictvím I. Chauna jako média

10.08.2017 21:35
    Co potřebujeme vyléčit, je náš vztah k Bohu, ne naše těla. Bruno Groening promlouvá prostřednictvím I. Chauna jako média. Zamýšlejme se: Co je skutečnou podstatou jeho duchovního odkazu?  

Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku

27.06.2017 23:05
  Lidské bytosti je dána schopnost uvědomovat si určitou životní vizi a schopnost následovat určitou životní vizi. Tato skutečnost svědčí o tom, že jsme svou podstatou bytosti duchovní. Kvalita našeho duchovního vědomí v přítomnosti ovlivňuje stav v úrovni našeho podvědomí, a tak průběžně...

Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta

14.04.2017 14:59
Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z...

Co působí negativní emoce

12.03.2017 10:35
Když o někom přemýšlíme, vzniká energetický most mezi námi a tím, na něhož myslíme. Probíhá výměna energie a informaci, proto je každé negativní pomyšleni energetickým tokem, který může uškodit. Nebezpečný může být dokonce vnitřní souhlas s pomlouvačem a nevraživcem. Když někomu spíláme nebo o něm...

Oslava vánočních svátků

25.12.2016 18:49
                    Oslava vánočních svátků je tradiční oslavou přítomnosti a působení božského principu na planetě Zemi. Jaký význam má tato skutečnost působení božského principu pro každého z nás? Vnímáme skutečnou podstatu vánočních svátků,...

Jak můžeme tvořit zázraky ...

01.12.2016 21:54
  Právě primitivní výklad křesťanství je v tom, že Ježíš přišel, pro nás trpěl a zachránil nás. A li...dé ho napodobují. Již je vytvořen obraz: Já musím napodobovat Krista, já musím všechny zachraňovat, musím trpět a strádat pro lidi. A poté, co se děje? Trpím, strádám, zachraňuji a pak říkám:...

Léčení duchovní cestou - klíč ke zdraví zítřka

05.11.2016 14:28
 Učení Bruna Gröninga Vědecky dokumentováno, lékaři a zdravotníky potvrzenoJsou  vyléčení duchovní cestou klíčem ke zdraví zítřka? "Zázračný muž" Bruno  Gröning o tom byl přesvědčený. Své učení nestudoval ani nevyvinul, bylo  mu dáno duchovně. Ve svých přednáškách o...

Účinná léčba, která nic nestojí!

26.10.2016 10:40
Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Jakmile z našich úst vyjde nějaké slovo, vzniká tím určitá vibrace, která se pak šíří volně vzduchem. Pokud náš svět, ba i celý vesmír, byl stvořen ze slova, alespoň mnohá náboženská učení se opírají o tento názor, snadno dojdeme...

Duchovní vývoj člověka v rámci celku

10.10.2016 20:59
  Každý z nás touží po harmonickém životě v rámci celku. Hledáme cestu k úspěchu v osobním životě, v rodině, v zaměstnání. Objevuje se mnoho názorových směrů a mnoho různých myšlenkových proudů, které "hledají a objevují" konečné východisko. I přes všechny tyto snahy počet šťastných a...

Záznamy: 31 - 40 ze 221

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>