Bruno Groening promlouvá prostřednictvím I. Chauna jako média

10.08.2017 21:35


Co potřebujeme vyléčit, je náš vztah k Bohu, ne naše těla.

Bruno Groening promlouvá prostřednictvím I. Chauna jako média o skutečné podstatě své mise.