Archiv článků

Osobní napojení na léčivou sílu

26.12.2013 21:35
Vyjádření PhDr. Jany Brzobohaté a MvDr. Josefa Staňka / více naleznete na www.agapebrno.cz  /   "Milý Jiří, děkuji za Váš dopis. V minulé AKT máte zachyceno významné napojení  na BG. Někdy nemusím kreslit a dostávam přímou odpověď. BG si Vás vybral jako čistého ducha,...

Duch člověka v rovině času a prostoru

17.12.2013 08:25
Svou duchovní podstatou náleží člověk úrovni duchovní harmonie a rovnováhy. Pohyb ducha v rovině duchovní harmonie a rovnováhy znamená pohyb duchovní bytosti skrze duchovní lásku, duchovní moudrost i duchovní aktivitu, znamená duchovní účast v Intenci zákona Rezonance duchovního s Božským. K této...

Cesta k duchovní svobodě člověka

12.11.2013 08:22
Člověk je bytost s duchovní podstatou. Svou podstatou náleží prostoru Ducha, prostoru, v němž působí určitý vnitřní Řád. Ve hmotném stvoření vnímá duch člověka tento Řád jako souhrn určitých duchovních zákonů. Skrze upřednostnění těchto zákonů má člověk znovu nabýt svou duchovní svobodu ( tj. vstup...

Duch a duše člověka

28.10.2013 08:21
V historickém období Starého zákona předává Mojžíš  lidstvu desatero. V historickém období Nového zákona říká Ježíš Nazeretský; těm, kteří mu naslouchají, "Jste božími dětmi". Co znamenají tyto dvě skutečnosti? Jsme v posloupnosti dějů, které jsou dány lidskému duchu v prostoru hmotného...

Politická situace na ramenech vah

21.10.2013 08:19
Podstata situace Do prostoru stvoření jsou vloženy duchovní zákony, které má každý člověk jako duchovní bytost dodržovat. Vystihuje Desatero božich přikázání. Všech deset se odvíjí od prvního: Cti Pána Boha svého jediného! Duch člověka je určitým 'centrálním bodem duše', jeho nastavení rozhoduje o...

Pohled na ducha, duši a tělo člověka ve světle učení Bruna Groeninga II.

14.10.2013 08:12
Duchovní vědomí v kontaktu se světem Božským skrze duchovní harmonii a rovnováhu  Slovo  ( duchovní  Láska ) Světlo  ( duchovní  Moudrost ) Energie ( duchovní  Aktivita )  Slovo duchovní znamená: stav v konkrétní vůli, stav vůle ducha v přítomném...

Pohled na ducha, duši a tělo člověka ve světle učení Bruna Gröninga

30.09.2013 08:09
      V březnu roku 1949 byl Bruno Gröning na pozvání v domě rodiny Hülsmannových, zde hovořil s jejich dlouhodobě nemocným synem. Po tomto rozhovoru byl chlapec zcela uzdraven. Zpráva o jeho uzdravení se rychle šířila dál.     Přicházelo stále více...

Jana Brzobohatá - Astrální paraziti a struktury

15.05.2012 17:08
Nedávno se nám dostal do rukou článek o astrálních parazitech (celý článek se objeví kliknutím na název článku níže). Velice nás potěšilo, že se někdo ve světě touto problematikou zabývá i z pozice vědeckého výzkumu a v podstatě dokresluje to, co v Agape děláme hlouběji v rámci "Rozšířených...

Integrace v duchovní rozměr skrze dar svobodné vůle

11.03.2011 11:55
Co nám umožňuje vstoupit na cestu o které mluví Kristus? Je to svobodná vůle. Je zřejmé, že vše co každodenně uskutečňujeme je výsledkem trvale probíhajících rozhodnutí ze svobodné vůle. Každý kdo skutečně hledá, postupně poznává, že následovat Ježíše je možné jen skrze svobodnou vůli, že projevit...

Pohled na duši a ducha člověka po smrti - J. Brzobohatá, A. Červený

08.09.2010 17:12
V dubnu 1997 jsme měli v Brně setkání a besedu s našimi čtenáři vztahující se hlavně k vydání tehdy nové knihy "Člověk jako víceúrovňová bytost". Na této přednášce zazněla i slova, co si myslíme, že se děje s člověkem po jeho smrti. Na základě prosby některých lidí (nově po...

Záznamy: 191 - 200 ze 200

<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20