Archiv článků

Duch je nad hmotou, duch ovládá tělo

01.06.2015 08:47
Žijeme v době, kdy je vidět mnoho lidského neštěstí a mnoho lidského utrpení, mnoho nenaplnění ve vztazích a mnoho neshod v rodinách. Objevují se různé duševní a fyzické zátěže, a to nejen u starších, ale i u mladých lidí. "Proč člověk tolik trpí?" Odpověď je jednoduchá: Člověk trpí, protože má...

Josef Staněk - Princip Krista a život člověka

23.04.2015 22:19
  Myšlení člověka je normální (přirozené neboli duchovní podstaty) jen tehdy, když jeho první otázkou, která před ním vyvstane, je proč žije, proč existuje? A za ní následuje navazující otázka, proč jsem se jako bytost ocitla právě v těch  konkrétních národních a rodinných...

Význam kladného chtění v životě člověka

01.04.2015 08:45
  Je to vždy jen člověk sám, kdo se rozhoduje pro určitou kvalitu chtění a rozvíjí určitou kvalitu myšlení, a tak utváří svůj vlastní život. Chce-li člověk změnit svůj život k lepšímu, pak je pro něj rozhodujícím poznání o významu kladného chtění. Každý z nás by měl ve svém životě...

Jak přijímat léčivou sílu

24.02.2015 08:44
  Doposud nebyl objeven univerzální lék, který by pomohl ve všech úrovních duševního i fyzického těla člověka. Současná věda je v zaměření na hmotnou část reality, proto její výsledky budou v takovém případě vždy jen výsledky, které ukazují na hmotnou část reality. Moderní lékařská věda je v...

Zákon rezonance duchovního principu s principem Božským

27.01.2015 08:43
  Abychom dospěli k objektivnímu poznání své současné životní situace a k objektivnímu poznání současné situace ve společnosti, je zapotřebí poznat skutečnou příčinu této situace. Poznat skutečnou příčinu jakékoliv životní situace je možné jen na základě objektivního poznání lidské bytosti a...

Význam kvality vůle, myšlenky a činu v životě člověka

12.10.2014 08:41
Ve svém každodenním životě si uvědomuji význam přítomného okamžiku a kvality vůle, myšlenky a činu člověka. V přítomném okamžiku zastáváme určitou vůli, tj. určité stanovisko, v přítomném okamžiku se spojujeme s určitou myšlenkou, která nás vede k činu. V těchto třech rovinách se odehrává...

Duchovní vývoj člověka na planetě Zemi

01.10.2014 08:37
Podstata lidské bytosti je duchovní a je nad hmotným rozměrem. Život člověka na planetě Zemi znamená příležitost lidského ducha k vývoji v rovině jeho duchovního a duševního těla. Lidská bytost dostává příležitost k vývoji v osobnost se schopností projevit ve hmotném Stvoření plnohodnotně...

Duchovní svoboda člověka a jeho propojení k základním zdrojům energie v prostoru hmotného stvoření

17.06.2014 08:35
  Idea Stvoření Láska Boha sestupuje z roviny božské k rovině duchovní. Duchovní bytost vnímá působení boží milosti a obrací se k Bohu. Vzniká touha ducha přiblížit se k Bohu. Touha, kterou lze usměrnit jedině v prostoru hmotného stvoření. V okamžiku, kdy sílí úroveň duchovní harmonie a...

Svoboda myšlení vs. organizace a "řád" v rovině lidské společnosti

06.04.2014 08:32
Zaměříme-li svůj pohled směrem do minulosti, poznáváme, že historii lidstva tvoří přítomná kvalita vůle a přítomná kvalita myšlení člověka. Každý z nás je bytostí s duchovní podstatou, každý z nás má Dar svobodné vůle, každý z nás utváří skrze rozhodnutí ze svobodné vůle kvalitu svého...

Léčivá síla na planetě Zemi II.

11.03.2014 08:30
"Má léčení spočívají v síle, která je obsahem Božího pořádku v přírodě, nespočívají v porušování přírodních zákonů." Bruno Gröning Jak vejít ve spojení s léčivou silou Boží ? Abychom si mohli zodpovědět tuto otázku, musíme nejprve poznat kým člověk ve skutečnosti je. Kde je jeho podstata. Co je tím...

Záznamy: 191 - 200 ze 211

<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>