Léčivá síla vibrace zvuku

09.11.2015 21:40


"Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh (Jan 1)."

V 60. letech švýcarský vědec Dr. Hans Jenny objevil kymatické frekvence a jejich vliv na fyzickou formu. Jeho objev vlivu kymatických frekvencí na hmotu přináší dechberoucí výsledky. Kymatika ukazuje, že zvuk skutečně ovlivňuje materiální svět mnoha způsoby. Zvuk má schopnost léčit, jak si dále ukážeme.


Vliv zvuku na hmotu (kymatické frekvence)

Další výzkumník kymatiky Jonathan Reid je zároveň muzikantem. Zkoumal kymatické vzorce uvnitř zdí Královské komory ve Velké pyramidě. V průběhu experimentu trpěl na velké bolesti zad. Jak si však postupně uvědomil, bolesti zmizely a už se nikdy nevrátily. Jediným vysvětlením bylo vyléčení zad za pomoci působení zvuku. V současné době se v nemocnicích používá k léčbě druh ultrazvuku, který napomáhá léčit tkáně, snižuje otoky a jemně masíruje poškozenou oblast. Takže vlastně již zvuk k léčení užíváme, ale zvuk v sobě ukrývá mnohem větší potenciál.

Ohlédnutí do historie

Pythagoras je často nazýván "otcem matematiky, geometrie a hudby". Mimo jiné se zabýval léčbou zvukem. Byl si vědom toho, že hudba je matematikou a dokázal pomocí ní naladit duši. Pythagoras užíval frekvence zahrnující Fibonacciho posloupnosti k léčbě těla a emocí.

Fibonacciho posloupnost číslic lze nalézt všude v přírodě a je pokládána za základní stavební kámen života. Když se podíváme na stupnici západní hudby, skládá se z 8 not a sekvence akordů je 3. či 5. nota.

Fibonacciho série začíná v počátku, tedy v 0, poté následuje 1. Sečtěte 0 a 1, dostanete 1. Sečtěte 1 a 1, dostanete 2. Sečtěte 1 a 2, zísáte 3. Sečtěte 2 a 3, dostanete 5. 3 a 5 dají 8 a tak dále. Takže celá série je 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 atd.

Fibonacciho posloupnost nabízí perfektní rovnováhu mezi růstem a pohybem, což přináší vyvážený rozvoj. Můžete si všimnout, že v naší hudbě jsou 1., 3., 5. a 8. nota součástí Fibonacciho posloupnosti.

Vyladění čaker

Další výzkumník Jonathan Goldman se zaměřil na možnost léčivého efektu zvuku. Při práci ve zvukově izolované místnosti si uvědomil, že nervový systém má zvuk a že jej lze ovlivnit pomocí ladiček.

V moderní době jsme rozladění a potřebujeme najít cestu, jak se zpět vyladit. Léčení zvukem je skvělou možností.

V našem těle máme sedm energeticých center známé jako čakry, které mohou být otevřeny a laděny pomocí ladiček. Ladění čaker jde vzhůru k C. Tedy C, D, E, F, G, A a B. Přičemž C je kořenová čakra, D sakrální, E solar plexus, F srdeční čakra, G krční čakra, A je třetí oko a B korunní čakra. Jakmile začnete pracovat s čakrama a zvukem, můžete dosáhnout obrovských změn ve své realitě.

Binaurální rytmy a Fibnacciho posloupnost

Dalším způsobem, jak působit na lidské tělo pomocí zvuků je využitím binaurálních rytmů. Binaurální rytmy fungují na principu, že se v každém sluchátku hrají dva odlišné tóny (rozdíl není menší než 1 Hz a není vyšší než 30 Hz). Mozek automaticky mezeru mezi dvěma tóny vyplní vlastní frekvencí. Když jde k jednomu uchu frekvence 400 Hz a k druhému 410 Hz, v mozku vzniká binaurální rytmus o 10 Hz a mozek se na tuto frekvenci ladí.

Mozek funguje v pěti stavech vědomí: Gamma (přes 40 Hz), Beta (13 - 39 Hz), Alpha (7 - 13 Hz), Theta (4 - 7 Hz) a Delta (méně než 4 Hz). Jak frekvence klesá, klesá i soustředěnost a pozornost. Mysl se dostává do meditativního stavu dle toho, jakým binaurálním rytmem ji vyladíte.

Schumannova rezonance

Jedná se o frekvenci 7,83 Hz a vychází z frekvence Země. Jedná se i o frekvenci stavu alfa našeho mozku, což je stav bdělé relaxace. Jedná se o potřebnou frekvenci pro odpočinek a trávení, nicméně v dnešní době se v tomto stavu příliš nevyskytujeme.

Následující meditační cvičení poslechem naladí váš mozek na hladinu alfa. K poslechu je třeba používat kvalitnější sluchátka. Meditaci využijte kdykoliv, kdy se budete potřebovat uvolnit a dosáhnout účinné relaxace. Dochází k regeneraci organismu a mozek je v meditativním stavu.www.radostnezpravy.cz%2Fleciva-sila-zvuku%2F&usg=AFQjCNGZ1bLqVuqEMsQyj48lYgpc-uKMfw&sig2=GwuWqD2xFqn9ir-zXnvBMA