Zákony pohybu

08.11.2015 15:37

 

Bylo to jednou při třetím jezeru, které Učitel nazval Balder-Daru, po gymnastických cvičeních a paneurytmiu, kdy Učitel řekl:
Nyní se řiďte podle jednoho pravidla. V přírodě existuje zákon: Nikdy se nemůžeš zastavit na nějakém místě, aniž by ses nepohyboval. Jediné nepohybující se místo je centr nekonečna, všechno ostatní je v pohybu. Jakmile se zastavuješ, začínáš se okamžitě pohybovat opačným směrem. Zastavení je již klesání. Pohyb je výstup. Jakmile se zastavíš, padáš.
U vás u všech musí být při provádění cvičení jedno jediné přání: pokračovat progresivně v jeho plnění a být sami v sobě spokojení. Další zákon pohybu říká: Do jaké míry se cvičení zúčastňuje i vaše vědomí, do takové míry z něho máte užitek. Jinak je tomu v mechanickém procesu. Dokud jsme zde, dáme se do pořádku cvičením. Každá myšlenka má svou formu, ve které se může projevit. To, co činíte, je vaše. Děláte-li paneurytmické cvičení dobře, máte z něho užitek. Rozumí se ovšem samo sebou, že paneurytmická cvičení nejsou jediná cvičení, která máme provádět, neboť po nich následuje gymnastika srdce, pak rozumu, pak ducha.
Přišli jste do hor. Jaká je vaše idea, týkající se hor? Hory jsou veliký aristokrat. Jakmile neplníte jejich pravidla, řeknou svým služebníkům, aby vás poslali odkud jste příšli. Vystupujete na nějaký kámen a domníváte se, že tento kámen není na svém místě. Vy však neznáte, proč byly tyto hory vytvořeny. Jakmile změníte profil hor, změníte tím celý způsob života Bulharů. Každá plocha, každý profil se odráží na vědomí lidí. Chcete převrhnout nějaký kámen. Zastavte se a uvažte v sobě, zda je třeba, abyste jej převrhli, nebo ne. Jakmile jej převrhnete a není to třeba, přihodí se vám něco špatného. Nechci, abyste to teď brali do slova. Ti, kteří zde vytvářeli tyto skály, nebyly hloupí, byly to velice moudré bytosti. V současné době pracují na přetvoření těchto hor. Hory jsou vytvořeny pro dobro lidí. Bez hor byste nemohli být zdrávi. Každý kámen předává něco ze své mechanické síly.
Nejdříve chraňte svou náladu, hleďte mít náladu ducha! Přišli jste sem do hor, abyste vyladili své zdraví. Člověk když pomáhá druhým, pomáhá i sám sobě: koná-li dobro, pomáhá tím sobě. Přeji vám, abyste všichni omládli. Buďte moudří, buďte laskaví a buďte silní!