Základ věcí

06.08.2015 15:08

 

Jednou se sestra z ciziny zeptala Učitele: "Jak má pracovat na sobě a pro lidstvo?"

Musíte začít zákonem Lásky! Ten, kdo chce pokračovat, musí naučit nejdříve přijímat správně Boží Lásku a správně ji i předávat. Je psáno: "Jak si mne Otec zamiloval, tak jsem si zamyloval i já vás." To znamená, co jsi přijal od Boha, to předáváš druhým. Nejen předat, ale i použít to co jsi přijal. Pak přijde svoboda pak člověk nalezne Pravdu.

Pokud přijmeš Boží Lásku, naučíš se i to, co vlastně Boží Láska je. Až ji předáš, naučíš se, co je to vlastně Boží moudrost. A až ji použiješ, naučíš se co je to vlastně Boží Pravda. Jak získat Boží Lásku? Jak ji od Boha přijmout? Pracujte na svém přechodu z uvědomění do nadvědomí, do kosmického vědomí. Vy jste již přešli z podvědomí do vědomí a odtud i do uvědomění. V uvědomění se utrpení zvětšuje. Utrpení je znakem, že  uvědomění se rozvíjí, zatím co osvobození od utrpení naznačuje přechod k nadvědomí. To je již vstup do Božského světa.

Hle, kde je chyba:Napijete-li se sklenice studené vody, tak říkajíc, jedním hltem, budete mít určitý výsledek. Vypijete-li ji po hltech, tak asi v průběhu patnácti minut, nebo půl hodiny, dosáhnete zcela jiného výsledku. Všechny chyby na světě mají příčinu ve spěchu.

Jak rozvinout nadvědomí a projevit Lásku?

K rozvinutí nadvědomí neboli kosmického uvědomění a spolu s ním i Božské Lásky musí člověk žít v modlitbě, úvaze a koncentraci.

Podle současné vědy zabere trávení dobu asi tak dvou, třech, čtyř hodin. To znamená pokud by se hladový člověk najedl, potřebuje čtyři hodiny aby nabral sílu. To je podle teorie. V praxi to vypadá tak, že ať byl člověk jakkoli vyčerpán, po 15 minutách až půl hodině po jídle je schopen pracovat. Jídlo se tedy žvýkáním dělí na dvě části: jedna část je přijímána jazykem - životní síla, druhá část - ta hrubší - je přijímána žaludkem. Přemýšlení nad nějakou myšlenkou, to je vlastně žvýkání. To znamená, když se nějaká myšlenka dobře promýšlí, neboli dlouho žvýká, přijímáme skrze naše nadvědomí mnoho Božských myšlenek a duchovních sil, přijímáme rovněž i sílu k plnění Vůle Boží. Myslíme-li materialisticky, osvícení přichází hůře.

Pokud se "strava" přijímá bez žvýkání, člověk není schopen pochopit Lásku ani žádnou jinou věc. Lidský intelekt nemůže jen tak lehce přijmout Boží Lásku. Kde se kalí voda? Voda se kalí častěji při krajích, tam kde je plytko - než v hloubce, tam bývá čistá. Život naplněný jen materiálními starostmi je plytkou mělkou vodou, život v Bohu je hluboká voda. Obyčejný život zamotává člověka do každodenních starostí a hmotných záležitostí. V nich se špiní rozum i srdce.

Když člověk vejde do hlubokých vod - k Bohu - tam je čisto, tam člověk získává čistotu a Lásku. Vždy, když chce člověk využít Boží Lásku jen sám pro sebe, ušpiní se. Vždy, když chce použít Lásku ve prospěch svých bližních, osvobozuje se.

Měli byste postupně projít školou, v níž byste zkoušeli různé věci, abyste prostudovali jednotlivé školní lekce a dělali cvičení a zkoušky, které tam jsou popsány. Měli byste projít i besedami a pokusit se o to, co je v nich dáno.

Jakého materiálu se má použít pro úvahy a koncentrace?

Přemýšlejte nad evangeliem sv. Jana a nad svatými slovy. V evangeliu sv. Jana a v jiných evangeliích jsou řečena jen jádra, jenom esence. Není snad napsáno: "Kdyby se mělo zapsat všechno co Kristus vykonal, musela by se napsat taková kniha, jakou by nikdy ani celý svět nemohl sepsat." Vždyť Kristus při některých besedách hovořil i tři až čtyři hodiny. "Svatá slova Učitelova" jsou doplňkem k evangeliím. Potom si můžete pomoci i knihou "Svět velikých duší."

Jak pracovat ve světě, uprostřed lidstva na nových idejích?

Obraťte svou pozornost na to, že musíte začít s Láskou! Ve světě ještě zákon Lásky není uplatněn. Lidé uplatňovali cestu pravdy skrze spravedlnost - chtěli dát lidem svobodu. Druzí uplatňovali moudrost, budovali obrovské systémy. Všichni přehlédli Lásku, a proto neměli úspěch. Stavba bez Lásky se vždy zbortila. Protože podstatou věcí je Láska. Bez tohoto základu nelze nic vystavět. V písmu se říká: "Bůh, když přehlížel doby nevzdělanosti, nechal každého člověka aby šel za svým přáním." Apoštol Pavel říká, že všichni byli vybídnuti aby přijali Lásku a položili ji jako nový základ života. Hovoří o pokání. A pokání je přijetím Lásky.

V západní evropě, kde pracujete s intelektuálně založenými typy, obléknete Lásku do intelektuálních forem. Jejich způsobem jim ukážete jak mají uplatňovat Lásku. Nechtějí snad lidé, aby byli milováni? Pokud jejich myšlení nebude správné, jak by mohli být milováni?

Lidé si přejí, aby byli přijaty jejich myšlenky. Nejdříve ať poskytnou jednu správnou myšlenku, kterou by druzí mohli vyzkoušet a pak teprve mohou být přijímáni. U intelektuálních lidí musí být myšlenkový svět správný. Každá jejich myšlenka musí být správná, nesmí v ní být nic křivého a nepravdivého. Někteří lidé mají strukturu "tercie", to znamená s měkkým elementem. Lidé, kteří jsou tvrději založeni, mají strukturu "kvarty". K měkkým povahám promlouvejte v "kvartě", k tvrdším náturám pomocí "tercie".

Jak prostě k lidem hovořit?

Mluvte pouze to, v co věříte a milujete. Dnešní vědění je postaveno v krabicích, které jsou mnohem cennější než ostatní vědění. Naše vědění jsme vložili do prostých krabic, do takových, že samotné vědění je mnoho tisíckrát cennější než krabice. Není důvod hádat se, které učení je správné. Každé učení je třeba uplatnit v životě a to, které dá nejlepší výsledek, je Božské a přinese opravdový užitek.

Dám vám jeden příklad: Dají-li mi 4 - 5 druhů jídel, já si z nich vyberu pouze jedno, někdo by třeba rád okusil všechny. Co je správnější? Sníst všechny druhy, nebo sníst jenom jeden druh? Při mnohosti jídel vypotřebujeme mnoho energie a získáme méně. Při jednom druhu jídla ztratíme méně energie a více získáme. Příroda si nezakládá na luxusních věcech. Nejdříve začíná s těmi nejprostšími a teprve na závěr se věnuje těm, které označujeme jako luxusní a přepychové.

Máte v sobě nashromážděno mnoho energie, jen nevíte kterým směrem byste ji měli upotřebit. Máte v sobě snahu, ale potřebovali byste rozšíření prostoru kolem vás. Láska vám dá rozšíření pro všechny vaše představy a činy. Dnes je třeba předávat nové ideje pomocí hudby. Bylo by dobré abyste se zajímali malířstvím a hudbou.

Sestra přinesla Učiteli svoji hudební kompozici. Učitel si ji prohlédl a řekl: V této písni je k rozřešení jeden velmi těžký úkol. Píseň začíná tónem "e", který přechází na "d", následuje pohyb na spodní "h". Dvakrát se opakují tóny "e", "d", "h". Tón "c" znamená úsilí, "d" pohyb, "e" formu, která se tvoří. Na konci této písně máte tón "f". To znamená, že do této formy je potřeba vložit určitý obsah. Vy hudebním způsobem hledáte svou vlastní cestu. Musíte dávat na sebe pozor, protože přijímáte do svého rozumu příliš mnoho dojmů najednou a někdy vynaložíte velkou námahu než je pochopíte.

Apoštol Pavel řekl ve svém poselství Římanům, že jej ovládal jeden cit, pro který se modlil po třikrát, aby se jej zbavil. Při meditaci se vaše vědomí dočasně rozdvojuje, čímž ten nepříjemný pocit ochabuje. Snažte se vypozorovat, za jakých podmínek se ve vás objevuje, dělejte pokusy.

Jakmile dojde k rozdvojení, řekněte: Bůh je Láska!

Pokud ten stav nepřestane, řekněte: Bůh je Moudrost!

Pokud ještě nepřestane, řekněte: Bůh je Pravda!

Pokud to stále bude pokračovat, řekněte: Bůh je Duch!

Nechejte pak ta slova, aby působila, a nesnažte se o jejich vysvětlení.