Vliv zvuku na člověka a jeho energetické pole

19.10.2015 22:36


V každé buňce našeho těla je zapsán náš božský záznam. V esenci duše je uložen původní otisk DNA. Místem, kde se setkává tělo a duše, je naše energetické pole. Naše vibrace jsou spojením mezi duší a tělem. Pokud je problém v organické struktuře buňky, molekuly této struktury nevibrují. Pokud jsou ale v její blízkosti zahrány tóny, které jsou s buňkou vibračně spřízněné, molekuly začnou znovu vibrovat. Z toho vyplývá, že pokud buňky těla a jejich energetické pole rozpoznají vibraci a pozitivně na ni reagují, mají buňky vědomí. Barva a tvar každé buňky a její energetické pole se mění podle výšky a zabarvení každého tónu. Zvuk má vliv na lidské buňky a jejich energetické pole. Působením zvuku mohou rakovinotvorné buňky v těle explodovat a zároveň svou tóninou nabít a posílit zdravé buňky.

Bylo zjištěno, že pokud jsou zdravé buňky s určitým tónem ve vibračním souznění, energetické pole těchto buněk se transformuje do tvaru mandaly s vibračními barvami růžové a modré. Pokud je osoba v blízkosti znícího tónu, je nastolena rovnováha nejen v buňkách těla, ale také v jeho energetickém poli, a zároveň se upravuje vnímání vnějšího světa daného člověka.

Samotný zvuk má sílu léčit, tvořit, manifestovat, oživovat. Užívá se ke hraní hudby, zpívání ve skupině, hraní na bubny, opakování samohlásek jako "ÓM", "ÁÁÁ" a "HÚÚ". Vše podněcuje emoce, otevírá čakry a vyrovnává žlázy endokrinního systému. Proud energie z buněk těla se nazývá bioplasmické tělo. Akupunktura, jóga, terapie polarity a psychické léčení pracují s proudem energie bioplasmického těla a podporují zdraví. Zruční léčitelé užívají masáže, osteopatii, zlepšení jídelníčku a pozitivní afirmace.

Zvuk je energie, kterou lze organizovat do různých tvarů, vzorců, obrazců a matematických rozměrů i do podoby hudby, řeči a do projevů bolesti nebo blaha. Vyšší frekvence vytváří barvu, a když jsou sníženy, vytváří zvuk. Při léčení dochází k užití vibrace zvuku a barev, které za účelem zaměření energie procházejí krystaly, a tak spouštějí buněčné léčení. Také, když na energeticky nevyrovnaný meridián působíme zvukem, meridián se vyrovná bez ohledu na to, kam v těle byl zvuk směrován.

Určité zvukové frekvence se vztahují k určité části těla, protože každý atom a molekula, buňka a žláza v našem těle má specifickou frekvenci. Tón F podporuje činnost plic, tón G játra, žlučník, slezinu a žaludek, tón C dolní část páteře. Tón A například ničí rakovinotvorné buňky. Při zvukové terapii se pouští hudba, která zajišťuje, že lidské bytosti, příroda a vesmír jsou sladěny do léčivé harmonie. Jde o vzájemné působení mezi hudbou a energií lidí, kteří hudbu poslouchají. Při zvukové terapii jde o porozumění vztahu mezi jemnohmotnou energií a zvukem. Pracuje se se vztahem mezi pěti tóny a pěti přírodních živlů - dřevo (A), oheň (C), země (F), kov (G) a voda (D).

Nastoupení vysvětluje, jak se mohou proměnit mozkové vlny, srdeční frekvence, dýchání, emocionální tón, načasování, tempo. Izo princip je postupná změna tempu v rytmu, řeči i emocionálnímu obsahu lze dosáhnout rovnoměrného nástupu, jenž člověka převádí z jednoho fyzického a emocionálního stavu do rozpoložení jiného. Rozptýlení je využití hudby k odvrácení pozornosti pacienta od bolesti a nepohodlí.

Když máte depresi, pouštíte si jasnou hudbu, z níž dýchá štěstí. Avšak rozptýlení netrvá dlouho a nefunguje v tom smyslu, že by od základu změnilo vztah mysli a těla. Nicméně pokud svému tělu dáte nový (mírně neočekávaný směr), rozptýlení může vyvolat dočasný léčivý účinek. Cílem moderní formy psychoterapie je umožnit informacím obsaženým v těle, aby se přesunuly do vědomí člověka a sehrály určitou roli v procesu uzdravování.

Imaginace posiluje Mozartův efekt a dovede proces uzdravování na ještě vyšší úroveň. Imaginace je podněcováno zvenčí (sledování filmu, billboardu) nebo vznikne spontánně (ve spánku, denní snění, inspirace). Obrazy způsobí, že člověku začne rychleji proudit krev. Sílu imaginace násobí hudba, jež umocňuje jeho vliv v rovině fyzické, psychické a duchovní. Hudba dokáže vytvořit proud, po němž obrazy plynou, a zároveň může ulovit konkrétní obraz do sítě - zachytit ho, abychom ho mohli rozebrat, a ve vteřině pustit opět po proudu.

Některé obrazy je třeba dostat z těla, například při uvolnění traumatu po vážné nehodě. Terapeut může asistovat, aby si člověk tuto nehodu představil a vydal ze sebe křik i všechny ostatní zvuky, jež vyjadřují jeho nesmírný strach o vlastní život i o život druhých lidí, který pocítil. Výkřik je poselstvím určené podvědomé mysli, že sice došlo k traumatu, ale nyní nastal čas se uvolnit.

Spojení obrazu a hudby. Hudba pomůže energii svobodněji obíhat po těle a držet vnitřní orgány, soustavy a tělesné funkce vyladěné. Pusťte si hudbu a myslete na svou kůži. Představte si všechny buňky najednou. Představte si všechny tělesné tekutiny nebo neurony pulzující v propojení vaší nervové soustavy. 60% chronicky nemocných klientů se naučilo zvládat vlastní bolest prostřednictvím zobrazování a přijalo aktivní styl života.

Zůstaň věrný velikému obrazu a přijde vše, co dlí pod nebesy. Přijde to nezraněno, spočine v bezpečí a míru. Hudba a pokrm přimějí kolemjdoucího, aby se zastavil.


(Zdroj: Don Campbell - Mozartův efekt)