Vliv hudby na duši a fyzické tělo člověka

29.10.2015 19:27


Vliv hudby na psychiku

Hudba mění naše vnímání prostoru a času. Hudba zvyšuje výkonnost. Hudba posiluje paměť a schopnost učit se a zlepšuje kreativitu. Hudba podporuje romantičnost a sexualitu. Hudba podporuje výdrž. Hudba zlepšuje podvědomé porozumění symbolům. Hudba navozuje pocit bezpečí a pohody. Hudba provází rituály, zahájení setby a sklizni, vítání nového ročního období a vedení kmenů do boje. Hudba oslavuje narození, svatbu, vstup každého jednotlivce do společenství i jeho odchod z tohoto světa.

Výzkumy Londýnské nemocnice Charing Cross ukazují, že lidé, kteří před operací vedenou pod místním umrtvením poslouchají klasickou hudbu, mívají méně komplikací a zotavují se rychleji. Podle studie Dr. Paula Robertsona z Kingstonské univerzity v Kanadě pacienti, kteří jsou vystavení na 15 minut působení uklidňující hudby, potřebují pouze 50% dávek sedativ a anestetik doporučovaných při operacích, jež jsou mnohdy velmi bolestivé. Jak se naladit na operaci - hudba vám umožní procitnout po zákroku v bezpečném a známém prostředí. Před zákrokem vyhledejte pomalou, líbeznou barokní či klasicistní hudbu. Říkejte si, že se uzdravujete, že je vám dobře a že se nacházíte v bezpečném prostředí. Předoperační, operační a pooperační hudbou se zabývala Linda Rodgers.

V lékařském středisku massachusettské university ve Worcesteru předepisují pacientům s rakovinným a dalšími vážnými onemocněními místo utišujících prostředků a léků proti bolestem hudbu harfistky Georgie Kellyové.

Pokud máte depresi, pouštějte si jasnou hudbu, z níž dýchá štěstí. Avšak rozptýlení netrvá dlouho a nefunguje v tom smyslu, že by od základu změnilo vztah mysli a těla. Nicméně pokud svému tělu dáte nový (mírně neočekávaný) směr, rozptýlení může vyvolat i léčivý účinek.

Vliv hudby na tělo

Hudba ovlivňuje dýchání, srdeční frekvenci, tep a krevní tlak. Hudba zmírňuje svalové napětí a zlepšuje pohyb a koordinaci těla. Hudba umí regulovat stresové hormony. Hudba podporuje trávení - při rockové hudbě lidé jedí rychleji a konzumují větší množství potravy, při klasické hudbě jedí pomaleji a konzumují méně. Hudba uvolňuje bolest - k tišení bolesti a při chronických bolestech zad a hlavy pomáhá poslech harfy.

Hudba a zvuk posilují imunitní systém - pokud tělo prokazuje schopnost úspěšně odolávat chorobě, je to proto, že celý systém pracuje v harmonii, že krev, lymfa a ostatní tekutiny řádně cirkulují - játra, slezina a ledviny si zachovávají svou integritu. Současný výzkum tvrdí, že hlavní příčinou imunodeficience a degenerativních chorob je nedostatek kyslíku v krvi. A některá hudba dokáže buňky okysličovat.

Hudba zvyšuje hladinu endorfinů - soundracky k filmům, nábožná hudba, pochodující dechovky, soubory bicích nástrojů, umožňují tělu, aby si vytvořilo vlastní anestetikum a vylepšilo fungování imunitního systému. Rozjařenost vznikající při poslechu určité hudby, je důsledkem toho, že podvěsek mozkový produkuje endorfin, takže výsledkem je elektrická aktivita, jež se šíří v oblasti mozku spojené s centry řízení limbického a autonomního nervového systému.

Hudba ovlivňuje tělesnou teplotu - pokud v zimě posloucháte vroucí přátelskou hudbu (se silným rytmem), pomůže vám to se zahřát, kdyžto odtažitá abstraktní hudby vás v létě může zchladit. Některé skladby při provádění operace člověka drží při zemi a pomáhají projít celým chirurgickým procesem, mít pocit, že člověk žije a neutíká od operace prostřednictvím myšlenek na smrt.

Hudba s nižší frekvencí (40 - 66 Hz) rezonuje ve spodní části zad, v pánvi, stehnech a nohou. Když se frekvence zvýší, účinky pociťujeme spíše v horní části hrudníku, v krku a hlavě. Některá hudba posiluje určité složité neuronové struktury, jež se podílejí na vyšší mozkové činnosti - matematika, šachová hra. Hudba se stává přístupovým jazykem. Hudba zpomaluje a vyrovnává mozkové vlny, a to pomocí hudby a zvuků, které člověk vydává. Čím pomalejší jsou mozkové vlny, tím větší uvolněnost, spokojenost a klid cítíme.

Rovnováha - Corpus callosum je mostem, který příčně spojuje pravou a levou mozkovou polokouli, což umožňuje, aby obě hemisféry reagovaly na nějakou událost zároveň. U hudebníků je silnější a vyvinuté. Hudba zvětšuje existující nervové dráhy a podněcuje kreativitu a schopnost učit se. Nervová soustava je jako symfonický orchestr s různými rytmy, melodiemi a instrumentací. Existuje celá řada rytmických a melodických systémů, jež mozek udržují synchronizovaný. Je-li nějaká část mozku poškozená, naruší se i přirozené rytmy mozku a těla a neurony se leckdy nepropojují ve správný čas, tedy pokud se propojí vůbec. Znovu vyladit neurologickou reakci často pomáhá hudba, pohyb či obrazy zvenčí. Hudba proniká do těch hlubin našeho mozku a těla, jež budí k životu mnoho soustav ležících mimo sféry našeho vědomí.

Hlučná tepavá hudba je pro uši škodlivá, avšak aby mohlo tělo růst, potřebuje bubnovat a hýbat se, zpívat a tančit, zbavovat se tlaku a nacházet vlastní přirozený rytmus. Příklad jednoho Američana: "Můj otec, který vyrostl na farmě, nepotřeboval rokenrol. Každý den až do jedné odpoledne dával seno do žoků intenzivním pohybem boků (pánve), který pomáhá tělu dospívajícího člověka, aby se vyvíjelo. Pokud tělo takový ventil nemá, pokud lidé nemají příležitost pulzovat, kroužit a vrtět se dokolečka, společnost vyrukuje s někým, jako je Elvis Presley." Populární hudba často pomáhá uvolňovat potlačené emoce dysfunkčního dětství nebo napětí dospívání. Hudba k filmům Walta Disneyho a hudba New Age nejpozitivněji ovlivnila náladu 255 žáků 1. a 2. tříd, přičemž klasická hudba se drží na 3. místě. Hudba je branou ke kolektivnímu nevědomí. Víme, že tvořivá síla nevědomí se muzikanta zmocňuje se zcela svébytnou silou instinktivního pudu.


(Zdroj: Don Campbell - Mozartův efekt)