Uplatnění

27.08.2015 15:18

 

Někdy k nám mluvil Učitel přísně:
Vědomosti se přeměňují v sílu, pokud jsou uplatněny. Kolik jste uplatnili z toho, co jsem vám říkal? Jen velmi málo jste uplatnili. Já vím kde je chyba, vím proč jste to neuplatnili. Je třeba uplatnění! Vy, kteří se scházíte, přemýšlejte a uplatňujte hezké věci, které přijímáte. Nejenom kameny a cihly shromažďovat, ale stavět z nich. Co dostanete, využijte ke stavbě. Potřebujete speciální školu.
Podívejte se, v čem děláte chybu: Myslíte si, že mnoho víte. Někdo tvrdí, že má velkou inspiraci. Nechť však zkusí napsat něco s touto inspirací. Zopakuje jen to, co už napsali jiní. Říkáš: "Kristus řekl to a to." Ale zasej toto semínko, ať v tobě vyklíčí. Kristus řekl: "Milujete-li mne, dodržujte můj zákon." Řekni tedy Kristovi: "Žiji se všemi, co jsou okolo mne, v Lásce. Tvé učení je pravé."
Vše co řekneš je bez síly, pokud to sám neprožiješ a neuplatníš.
Pokud by učitel chemie udělal drobné pokusy, ale žák ne, je to jen školometství. Je třeba se učit teoreticky, ale provádět i malé pokusy. Například po sedm dní provádějte pokusy se sedmi barvami. Každý den si všímejte jedné barvy po dobu asi tak 15 minut a uvidíte, jaký to bude mít na vás vliv. Vezměte si například modrou barvu. Modrá barva do vás vnese klid a mír.
Teoreticky říkáme: "Ať omládneme," ale jak se to má stát, to nevíme. Všechny duše vycházejí v rozličných dobách z Boha a jdou, aby se učily. Stav takové duše pak ukazuje, do jaké míry se ona učila. Každá duše využívá daných podmínek podle stupně svého vývoje. Pro nás je jasné kde se dopustila chyby.
Ne všechno je správné, co člověk myslí. To je vidět podle uplatnění. Až začnou lidé třeba jen v malé míře uplatňovat to, co hovoří, obnoví se svět. Každá myšlenka, kterou člověk má, musí být podrobena zkoušce. I filozofie, kterou má, musí být podrobena zkoušce.
Nyní je třeba uplatnit nové učení. Nové učení tkvi v tom: Když půjdete kolem někoho, jehož zápalka dohořela, zapálíte mu svíci. Nemluvte mu toho mnoho. Jen jedno slovo mu řekněte. Nebo, vidíte, že je někomu zima. Je zimní období. není proč mu říkat, že Bůh si jeho situaci promyslí. Přineste kožich, přehoďte mu jej přes ramena a kožich mu sám řekne, že Hospodin jej miluje. Vy řeknete: "Hospodin si tvoji situaci promyslí," ale kožich mu nedáte. Zapamatujte si: Vaše dobré skutky zůstanou s vámi. Kam půjdete, všude půjdou s vámi. Všechno co vám říkám je pravda, sám jsem si to vyzkoušel.