Svoboda

27.08.2015 17:03

 

Učitel pravil:
Touha člověka po svobodě je Božská. Každý chce být svobodný. Vnější svoboda je podmíněna tou druhou, vnitřní svobodou - myšlenek, citů i činů člověka. Člověk musí dojít k takovým náhledům, při nichž získá svoji vnitřní svobodu.
Pocítili jste někdy, co to je svoboda? Představte si, že jste uvěznění v okovech. Někdo přijde, aby vás osvobodil. Odstraní vám okovy na pravé straně, odemkne okovy na levé straně, ale jste zatím pořád ještě ve vězení. Otevře první bránu, druhou, sundá vám vězeňský šat a teprve jste svobodný. Dokud se lidský rozum, srdce a vůle neosvobodí od okovů, člověk není vnitřně svoboden. Chcete být svobodní. Člověk si svou svobodu musí vybojovat. Nikdo nemůže druhého omezit. Člověk omezuje sám sebe.
Když na vás hodí trestanecký oděv, budete se přesvědčovat, že jste zločinec? Hlásali jste slovo boží a zavřeli vás. Budete se přesvědčovat, že jste zločinec? Já proměním žalář v palác; celou noc budu rozprávět se svými přáteli, rozohním a nadchnu všechny vězně. Tehdy sedět ve vězení má smysl. Takové je správné chápání. Sedět tam a proklínat roky, to není správné chápání. Pokud máš rád Pravdu, ten, jenž tě hlídá přijde k tobě a bude s tebou rozprávět po celou noc a ráno tě pak bude chránit. Totéž udělá i šéf.
Nyní jste v žaláři. Ty okovy se však mohou ztratit. Když si pomyslím na Boha, nic starého ve mě nezůstne. Všechny záporné myšlenky se ztratí.
Příroda je jedna z nejlepších institucí pro sebevýchovu. Každý je svoboden, každý si může dělat co chce, když však něco učiní, sám se ohraničí. Tehdy pochopí, že svoboda musí být rozumná. Existuje zákon: Když ohraničuješ Boha v sobě, nenecháváš Jej, aby se projevil, rozumná příroda ohraničí zvenčí tebe. Svobodný je ten, kdo je zdravý, rozumný a laskavý.
Řekněme, že jste nemocní; řekněte: "Začínám pracovat pro Boha." Když poznáte Boha, všechny nemoci a nepříjemné stavy se ztratí. Možná si řeknete, že ja třeba času.  Čas je potřebný pro lidské a andělské záležitosti, pro Božské je zapotřebí pouze okamžiku. V Božských věcech je vše jasné a pochopitelné. Božské činí člověka svobodným. Tuto svobodu musíte rozdávat všem lidem, musíte se stát pramenem.
Musíte mít jasnou představu o svobodě; jakmile člověk hřeší, nemůže být svobodný.
Vaše nynější svoboda je jen zdánlivá. Kůň je omezený. Bude dotud omezený, dokud se nestane svobodný. Svoboda přijde, až se stanete rozumnými! Bůh nás nechce utiskovat. On chce abychom byli svobodní. On setě neptá: "Proč jsi zhřešil?", ale říká: "Naprav to." Musíte se osvobodit od starých návyků. Každý den oblékejte nové šaty, starých se nedotýkejte. Neobviňujte nikoho! Nesuďte nikoho! Svoboden je pouze ten, jenž může posloužit všem. Omezeným je ten, jemuž všichni slouží - mluvím teď o člověku.
Svobodný člověk je ten, jehož nezničí žádný oheň. Svobodným je ten, koho špiní, a přesto se nepošpiní. Ať jej špiní z venčí jakkoliv, rovnováhu neporuší. Jakmile přijde svoboda, člověk je radostný. Když ji ztratí, je zamračený a posmutnělý. Svoboda a Láska kráčejí spolu. Myšlenka a svoboda kráčejí rovněž spolu. Pouze svobodný může milovat. Pouze svobodný může myslet.
Jediné prostředí v němž můžeme žít svobodně je Láska. Svoboda závisí na správné myšlence. A správná myšlenka závisí na Lásce. Kdo miluje, myslí správně. Základní podmínkou pro svobodu je Láska. Svoboda člověka závisí na jeho pochopení Lásky. Čím lépe rozumí Lásce, tím se stává svobodnější.
Když někoho nemáte rádi, vy jej tím spoutáváte. Když jej máte rádi, osvobozujete jej od pout, kterými byl svázán. Když milujeme a osvobozujeme druhé, osvobozujeme i sami sebe. Milovat člověka znamená jej osvobozovat. Když někoho miluješ a neosvobozuješ, nejsi na správné cestě.
Svobodný je pouze ten, kdo se raduje ze svobody ostatních. Svoboda člověka závisí na dobru, které koná. Špatný člověk se svými neustálými přestupky se víc a víc ohraničuje. Pokud máš špatnou myšlenku, znamená to, že jsi ztratil svou svobodu.  Člověk tak, jak vyšel z Boha je svobodný. Teprve pak se sám ohraničil. To je již druhotné.
Jsme pro rozumovou svobodu, jež je založena na rozumné Lásce, rozumné Moudrosti a rozumné Pravdě. Jakmile věříš, jakmile miluješ Boha, máš na své straně všechny dobré, dokonalé bytosti; tehdy jsi svoboden. Svoboda není něco ojedinělého, je to výraz života Celku.
Když se ráno probudíš, pomysli si na svou svobodu, na svou sílu, na svoje světlo a svoji dobrotu, laskavost. V těch je Hospodin. Pozdravíš Jej a řekneš Mu: "Hospodine, děkuji Ti, že jsi mi dal svobodu, sílu, světlo a laskavost." Večer si řekni opět tutéž modlitbu. A druhý den ráno zase. Pokud jsi svoboden, Hospodin ti odpoví. Řekne ti: "Dítě moje, chraň si po celý den svobodu, kterou jsem ti dal."
Když bych byl dívkou a někdo ke mně přišel se slovy: "Mám tě moc rád", řekl bych mu: "Raduji se, že jsi svoboden." Kdyby mi řekl: "Nemám tě rád", řekl bych mu: "Je mi moc líto, že nejsi svoboden." Když by mi řekl: "Chci ti posloužit", řekl bych mu: "Raduji se že máš sílu." Kdyby mi řekl: "Nemíním ti posloužit", odpověděl bych mu: "Lituji, že nejsi silný."
Když říkáme, že máme být silní, chápeme tím sílu v Božské Lásce. Chce-li být člověk silný ve světě, nejdříve musí začít s Láskou! Člověk je silný dotud, dokud žije Láska v jeho duši. V momentě, kdy jej Láska opustí, se stává slabým. Nehovořím o obyčejné lidské lásce, ale o Oné Lásce, jež vnáší do lidské duše ideál a přinucuje srdce, aby cítilo správně, rozum, aby myslel správně a vůli, aby působila správným směrem.
Ať činí člověk cokoli, ať to dělá z Lásky. Život je lehký tehdy, když uvede v sobě do chodu Boží Lásku. Dokud ji nepochopí, žije ve věčné nespokojenosti, tj. v zákoně proměn. Chce-li vyjít ze zákona proměn, musí projevit Lásku. Kdo uplatňuje Lásku, málo mluví, ale hodně koná. Láska přeměňuje hořké a kyselé ve sladké, záporné v kladné. Proto se říká, že Láska koná zázraky.