Sergej Lazarev - Kořenové příčiny nákazy Koronaviru

18.03.2020 10:17

 

S.N. Lazarev zdieľa svoju víziu toho, čo sa deje vo svete, najmä hovorí o základných príčinách pandémie koronavírusov a o tom, ako sa ľudstvo vyrovná s hroziacou hrozbou.

 

(prepis z videa - 1. časť)

 

Dnes ráno mi zavolal jeden známy a dal mi otázku: Čo si myslíte, koronavírus, ktorý bol teraz vyhlásený za pandémiu, je produktom vojenských laboratórií, alebo je náhodne zmutovaným vírusom? A prečo vyvolal vo svete taký rozruch?
Chápete, odpovedal som. Ja nie som nejakým prívržencom spiknutí, konšpirácií. Nakoniec akékoľvek spiknutie sa tiež deje z vyššej vôle. Takže, ak budeme hľadať vinníkov, nikdy sa nedopracujeme blízko k pravde. Treba pochopiť zákonitosť toho, čo sa deje.
Za ľuďmi, dokonca aj za organizátormi nejakého procesu, treba vidieť vyššie zákonitosti. Aká zákonitosť môže existovať v prípade epidémie koronavírusu? Môžem ponúknuť hypotézu, ktorá sa zakladá na mojich výskumoch. Položil som si otázku: Vírus zmutoval. Nachádzal sa a pekne si žil v nejakých živočíchoch, potom zrazu zmutoval a pre človeka sa stal nebezpečným. Otázka znie: prečo zmutoval a kde mohol zmutovať?
Nakoľko je ťažké nájsť príčiny, prečo sa zrazu premenil niekde v živočíchoch, alebo v nejakom prostredí, omnoho ľahšie je predpokladať, že ho vytvorili umelo v nejakom laboratóriu. No skúsme si pozrieť možnosť prirodzených príčin.

Vo svojich prvých knihách som písal o tom, že infekciu, vírusy, si človek vytvára sám. Znie to čudne, no z môjho pohľadu nám choroby vytvára naše podvedomie na to, aby sme zmenili svoje chápanie sveta a svoje chovanie. Naše podvedomie vie všetko. V ňom je informácia o minulosti aj budúcnosti. Takže ak sa nesprávne chováme a porušujeme vyššie zákony - čo môže uškodiť duši, vzniká reakcia obrany. Vznikajú vírusy, vznikajú problémy a v tomto je mechanizmus rozvoja. Z môjho pohľadu aj mutácia vírusu prebieha práve v človeku. Akým spôsobom?

Povedzme, že v spoločnosti sa formuje určitá nebezpečná tendencia, ktorá posilňuje pripútanosť človeka, zosilňuje vnútornú agresiu, a môže v konečnom dôsledku priviesť k vymiznutiu ľudí. Treba zastaviť túto nebezpečnú tendenciu a musí sa objaviť vírus, alebo nejaká choroba, ktorá cielene brzdí nesprávny smer. Čiže - hovoriac jednoduchým jazykom, aké sú naše hriechy, také musia byť choroby.
Spomeňme si na epidémiu syfilisu, moru a cholery v Európe. Kedy sa to všetko začalo? Začalo sa to vtedy, keď sa rozvinul epocha renesancie, ktorá bola súčasne aj érou degenerácie. Sexuálny rozvrat, nezdržanlivosť, uctievanie jedla, sexu a pôžitkov, - všetko toto muselo byť nejako zastavené. A cestovatelia, ktorí prišli z Ameriky, doviezli novú neznámu chorobu - syfilis. Ak indiáni, nakazení syfilisom nemali žiadne zdravotné problémy, tak u Európanov došlo k vážnejším následkom. Takže epidémie, katastrofy a podobné ťažkosti, zdá sa, že korelujú s vnútorným stavom veľkých skupín ľudí.

Keď som bol v Číne - a bol som tam v januári 20teho roku (asi 2020), všimol som si, že sa mi začali nejaké problémy s pľúcami. Hlavne v oblasti hrudníka. Bolo to nepochopiteľné, lebo som sa cítil úplne zdravý, ale energetika nebola dobrá. Niečo sa dialo. Dokonca sa objavil výsyp na koži v oblasti pľúc. Podľa energetiky to bolo spojené s mocnou vnútornou nespokojnosťou s osudom. Začal som analyzovať, čo je vo veci a pochopil som, že som sa dostal do rezonancie s energetikou Číny. Prečo sa ukázala takou neblahou?

Čína je vodcovskou krajinou vo svete. Snaží sa ovládnuť celý svet ekonomicky aj politicky. Čína je na vzostupe. A pocit nadradenosti, akoby Božej vyvolenosti, sa začína objavovať stále jasnejšie a zreteľnejšie. To je to, čo sa volá pýcha. Ako možno vyrovnať energetiku veľkých skupín ľudí, u ktorých sa objavil pocit nadradenosti, ako výsledok uctievania blahobytu, úspechu, peňazí, stability, atď? Treba ich tejto stability zbaviť. Musí prísť infekcia, ktorá musí urobiť to, čo sa volá "poníženie osudu". Ako reaguje človek, ktorý uctieva blahobyt so zvýšenou pýchou? Ako reaguje na údery osudu? Vnútorne ich neprijíma a uráža sa. Cíti sa ukrivdený. A toto väčšinou zasiahne pľúca. Preto sa musí objaviť choroba, reakciou na ktorú budú problémy s pľúcami. A čím viac je človek pripútaný k stabilite, tým ťažšie bude uňho prebiehať táto choroba.

Dávno som si pri pacientoch všimol, že keď je človek prísny nezmieriteľný a nepriateľsky prijíma zmeny v osude, tak máva často problémy s pľúcami. A terajší vírus je, čo ako je to divné,
podvedomý pokus ľudstva zachrániť svoju dušu od rozkladných tendencií, ktoré odvádzajú od viery, lásky a mravnosti. Tak aký je záver? Záver je nasledujúci: Dnešná civilizácia v tomto momente sa hýbe dopredu pod heslom kapitalizmu. Podstata kapitalizmu - to je uctievanie zisku. Uctievanie mamonu, peňazí, blahobytu, stability a pôžitku. Kristus hovoril: "Nemožno sa klaňať Bohu aj mamonu." To znamená, že nato, aby si ľudia zachovali svoju dušu, to znamená svoju budúcnosť, svoje potomstvo, treba zabrzdiť uctievanie blahobytu, stability a užívania si.....

 

2. část

 

Táto epidémia je len začiatkom, prvou lastovičkou. Ďalej bude nasledovať pád imunity, pretože imunita - to je vnútorná životná energia a tá sa zmenšuje, keď človek nahromadí v duši agresiu, zvyšuje svoju pripútanosť. Bude sa znižovať imunita a objavia sa nové epidémie a pandémie, čiže, keď ľudstvo v svojej základnej mase začína strácať vieru v Boha - a práve toto sa deje v dnešnej civilizácii, - stráca sa viera, láska a mravnosť, vtedy sa začína vnútorná agresivita veľkých rozmerov, ktorá vytvára aj epidémie aj katastrofy. Prečo katastrofy?
Pretože, ukazuje sa, naše podvedomie vplýva nielen na zdravie, ale aj na všetky udalosti, ktoré sa s nami dejú. To, čo voláme podvedomie, má vlastnosti poľa. A všetky udalosti v poli sa dejú v súlade s jeho charakteristikou. Takže hriechy, ktoré máme v duši určujú, aké choroby a nešťastia sa nám stanú. Teraz začali ľudia myslieť na tragédiu, ktorá sa približuje. Mnohí sa snažia riešiť jednu z najdôležitejších otázok, aká má byť harmonická spoločnosť a štát. Kapitalizmus umiera, to je vidieť. Komunizmus sa tiež nedokázal stať životaschopným. Akou má byť spoločnosť?
No všetky tieto modely sú v skutočnosti chybné, presnejšie - úplne nedokonalé z jednoduchého dôvodu.
SÚ MATERIALISTICKÉ.
Vychádzajú z toho, že existencia hmoty je prvotná. Na to, aby sa spoločnosť zmenila, treba sa orientovať v prvom rade nie na materiálne faktory.

Prečo hovoríme o ekonomike, politike, o výrobných prostriedkoch? Pretože sme si zvykli myslieť, že toto materiálne okolo nás je reálna sila, a materiálne pôsobenie dáva reálnu transformáciu okolitého prostredia. Čo je to duša, nikto nevie. Veda sa ešte vôbec nezaoberala tým, či existuje duša, či nie. Preto - keď niekto hovorí, že začínať treba od duše a vtedy sa všetko vytvorí, vyzerá to naivne. Nejaká éterická duša, nejaké city, ak sa nimi budeme zaoberať, môže sa zmeniť celý svet. Čiže, dôležitosť duše vo vzťahu k materiálnym aspektom existencie sa zdá byť príliš malá.
V skutočnosti je všetko naopak.

To, čo nazývame dušou, je v podstate naše podvedomie, alebo nevedomie. A podvedomie nás riadi z 95 - 97 percent. Prečo?
Pretože v našom podvedomí sa uchováva informácia o minulosti aj budúcnosti. Ono vie omnoho viac, než naše vedomie. Preto sa riadime našimi hlbinnými emóciami. Takže ak nie sú v poriadku, ak majú nesprávny obraz sveta, ktorý sa rozchádza s reálnym hlbinným správnym modelom, začína sa u nás množstvo problémov.
Na to, aby sme vyriešili otázku záchrany a prežitia ľudstva, treba vyriešiť otázku harmonizácie podvedomia. Tej vrstvy, ktorá závisí od nášho konania, našich názorov a našich predstáv o svete. Ak je to všetko zdeformované, začína nami riadiť nesprávny model sveta, a vtedy žiaden materiálny model, ani politický ani ekonomický, nás nedokáže zachrániť. Zdá sa nám, že sme múdri, prezieraví a že sme pánmi a vládcami sveta. Vedomie si myslí, že všetko riadi. V skutočnosti sú to len dve tri percentá.
Často človek múdry, talentovaný, energický začína zarábať veľké peniaze, získava vplyv a zdá sa mu, že riadi svet.
Odhalí nové formy biznisu a získava úspech, nech by sa zaoberal čímkoľvek. Nenápadne v ňom vzniká pocit svojho primariátu, prvenstva, svojej nadradenosti nad inými. Nech by to bola akákoľvek maličkosť, nejaké ňuansy v našej duši, zvonka sa chová korektne, neporušuje trestný zákon, čiže - z ľudského pohľadu je všetko krásne. A zrazu sa mu začínajú nepríjemnosti a nešťastia. Existuje taký výraz - "prišla bieda, otváraj vráta".
Čo to znamená?

Prečo si ľudia všimli, že ak sa im stala jedna nepríjemnosť alebo nešťastie, obyčajne za ním nasledujú ďalšie. Názorný príklad: Nedávno americká prokuratúra zadržala známeho biznysmena (meno), dodatočne sa zistilo, že má aj leukémiu. Čiže - problémy aj zdravotné aj s osudom sa mu zrazu nakopili. Prečo?
Keď som začínal s výskumami, všimol som si zaujímavý detail. Keď som pôsobil na karmické štruktúry, človeku sa menilo nielen zdravie, ale aj osud a charakter. Pozorujúc zakaždým nového pacienta som sa presvedčil, že také pojmy ako - charakter, osud aj zdravie sú spojené. A formuje ich jedna a tá istá jemná životná energia . To jest - človek môže zlepšovať svoj blahobyt, no pri tom sa mu môže skaziť charakter, ak všetku energiu, všetky sily zameria len na blahobyt.
Ak človek zameria všetky sily, všetku energiu len na zdravie, môžu mu vzniknúť problémy s blahobytom. Ak je človek harmonický, tak vo všetkých smeroch sa mu bude dariť. Ale ak sa človek začne chovať nesprávne, porušuje vyššie zákony, tak sa začína strata energie. A všetko môže prebiehať podľa schémy biedneho Jovu (z Biblie).
Najprv sa stráca jemná energia budúcnosti. To je problém s potomkami.
Potom sa stráca energia krátkeho dosahu. Začínajú sa nepríjemnosti a nešťastia.
Potom je energie ešte menej a začínajú sa choroby. A potom, ak sa človek nenapraví a nevráti na správnu cestu - umiera. Aký je z toho záver?
Keď sa nám začínajú nepríjemnosti a nešťastia, môžme sa obrátiť na lekára, ale to je málo efektívne. Treba sa zamyslieť nad stavom duše. No najdôležitejšie, - skôr, než sa nám začali nepríjemnosti a nešťastia, musíme hodnotiť kvalitu života nie podľa peňazí, podľa úspechu, nie podľa statusu, stability a bohatstva, ale podľa
KVALITY NÁŠHO CHARAKTERU. a CITOV V NAŠEJ DUŠI.
Ak sa u nás objavuje pocit pohŕdania a nadradenosti, ak odsudzujeme, ak sme depresívni a urážame sa - tak sme už chorí. Len o tom ešte nevieme. Choroba sa začína v duši. A duša - ešte raz chcem podčiarknuť, riadi človeka z nevedomej sféry na 95 - 97 percent. Preto najprv svojimi činmi a citmi zasievame semená, ktoré potom prerastajú naším osudom, naším charakterom a naším zdravím.
V Biblii je povedané:" A ešte budú mory a zemetrasenia". A ešte je tam povedané: " Kvôli porušovaniu mnohých zákonov v ľuďoch vychladne láska."
Takže ochladnutie lásky v duši je následkom uctievania rôznych aspektov života a vedie k tomu, že už nie jeden človek, ale celá civilizácia začína zažívať problémy so zdravím, ekológiou aj osudom.
A začínať treba nie z materiálnych aspektov života, hoci aj tie sú nemenej dôležité, ale hlavne z toho, čo je hlavné a prvotné -
z DUŠE - sféry lásky a mravnosti.
A ak toto nepochopíme a budeme sa snažiť len na úrovni materiálnych faktorov, snažiť sa riešiť len otázku záchrany a zdravia - bude to málo efektívne.
Myslím si, že pre všetkých by bolo teraz užitočné prečítať Bibliu aby pochopili, že všetko sa začína z duše a o dušu je potrebné starať sa v prvom rade.

 

 

 

Ve videu lze nastavit cz titulky

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskusní téma: Sergej Lazarev - Kořenové příčiny nákazy Koronaviru

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek