Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte

15.01.2019 21:32

"Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." (Mt 10-8) 

 

Pokud je člověk vyladěn ve svém vědomí na všelásku, stává se informačním kanálem přes který proudí duchovní vibrace všelásky, tak dochází k přirozenému propojení s proudem léčivých sil. Tento stav vyladění lidského vědomí na duchovní vibrace všelásky je hluboce očišťující a má silně pozitivní vliv na veškeré okolí. 

Duchovní vibrace všelásky mohou být dále přenášeny i skrze myšlenku a slovo. Na tuto skutečnost upozornil v padesátých letech 19. století v Německu Bruno Gröning . Lidé se tehdy v jeho přítomnosti uzdravovali i z těch nejtěžších onemocnění. K uzdravením dochází ve spojení s jeho jménem i v dnešní době.

K vnímání léčivé síly by měl dospět každý člověk sám, skrze vůli žít v jednotě s božími zákony a s přírodou. Mnohdy je však situace složitější, člověk se dostává do obtížných situací, je oslaben dlouho trvajícím chronickým onemocněním, pracovním vytížením, je otupen velkými dávkami léků aj., a tak potřebuje živý impuls k probuzení svého vnímání a cítění. 

Já sám mám dobrou zkušenost s příjmem léčivé síly skrze staniolovou kouli, nabitou léčivou silou v napojení na léčivé působení Bruna Groninga. Nyní dávám k dispozici vážným zájemncům, kteří věří v pomoc touto cestou (svou žádost o tuto kouli můžete zaslat na email: leciva.sila@centrum.cz).  

 

 

 

Tato koule byla vytvořena ve stavu přirozené rezonance lidského ducha s principem božským a s přírodou, nese vysoké duchovní vibrace a s nimi spojený léčivý proud. Tyto vibrace působí v systému energií lidské bytosti určité doplnění, přirozeně harmonizují, působí léčivě.

 

Léčivé působení:

Stačí otevřít své nitro vždy přítomným léčivým silám božím a pozorovat své tělo. Po chvíli budete pociťovat na svém těle a ve svém těle různé pocity. U některých z vás se mohou dostavit tyto pocity a s nimi spojená úleva a uzdravení okamžitě, u některých z vás to bude trvat delší dobu. ...

 

                                                                                                                                                      Jiří Sedláček

                                                                                                               

                                                                                                                                                                      

 
 

.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek