Pravidla a normy rozumného života

03.08.2015 14:27


Učitel sestoupil k druhému jezeru, když jsme se kolem něho shromáždili, začal hovořit: Jaká je hlavní příčina nemocí? Jaké jsou myšlenky a přání lidí, takové se nakonec stává i tělo. Tehdy je vnější příčina pouze podnětem k projevení náchylnosti organismu a k nemoci.

Srdeční puls je kosmickým pulsem elektřiny. Elektřina je to, co pohání srdce, aby tlouklo. Tento elektrický proud nemusíte tlumit. Existuje nerv, jenž řídí srdce. Vychází z hlavy. Pokud se vyplašíte či znepokojíte, tento nerv stáhne srdce a to pak tluče nepravidelně. Elektrický proud, jenž srdcem prochází, pak proudí nepřesně a tím narušuje srdce.

Vzduch je nositelem Božských myšlenek, jenž předává Božské myšlenky mozku. Vzduch je svatá věc. Člověk přijímá skrze vzduch myšlenky, které pak předává mozku. Když člověk dýchá, má dýchat vědomě, neboť tehdy je mysl člověka vnímavější. Přišli jsme sem k jezerům abychom přijímali svaté myšlenky skrze vzduch. Na nízkých místech, kde žijí obyčejní lidé a zvířata, je vzduch prosycený obyčejnými myšlenkami. Sem jsme přišli, abychom přijali čisté Božské myšlenky.

Poněkolik dní poskytovala Rozumná příroda bouře a větry, aby se pročistil vzduch, abychom dnes přijímali Božské myšlenky. Dokud je vaše vědomí čilé, dotud můžete využívat energii z myšlenek, které přenáší vzduch. Jeden bratr se zeptal: "Co znamenají ty bílé skvrny, které mám na svých nehtech?" Znamenají demineralizaci. Ukazují na velké elektrické napětí ve vaší nervové soustavě. Jsou výsledkem elektrického napětí, které jste prožil skrze utrpení. Jakmile bude odstraněno utrpení a napětí, zmizí i ty bílé skvrny.

Jakmile se objeví bílá skvrna, projeví se v člověku nemoc. I ta nejmenší bílá skvrna je příznakem nezdravého stavu. Jakmile to na svých nehtech zjistíte, okamžitě učiňte opatření; vneste do sebe jednu povznesenou myšlenku, začněte s hlubokým dýcháním a podobně. Bílé skvrny jsou výstražná znamení, jež mají za úkol přivést člověka k tomu, aby učinil opatření, a tak se uchránil před nezdravým stavem, který mu hrozí.

Úzké nehty hovoří o člověku se slabou vůlí, jenž se neumí být s vnějšími podmínkami. Vy se znepokojujete nad mnoha záležitostmi. Dám vám jedno dechové cvičení skrze než se vaše nitro utiší. Když vidíš jak člověk jí, pochopíš, jaká je jeho láska. Když člověk s jídlem spěchá, je takový i v ostatních svých pracích. I v lásce je takový. Když se člověk nesoustředí při jídle, nesoustředí se ani při práci.

Nikdy nejezte, když nejste v dobré náladě. Jezte s vděčností. Když nejste spokojení, probíhá ve vás proces, který se odrazí na vašem krevním oběhu. Člověk dřív než sní jablko, ať si s ním nejprve porozpráví a pak teprve ať jej sní. Tady v horách jíte méně, i když je tu dostatek jídla, a přece jste sytí. Když jsou lidé v dobré náladě, nasytí se menším množstvím jídla a vytěží z něj mnohem více energie. Jsou některé národy, které neví jak mají jíst. Vypijí horkou kávu a hned nato si dají čtvrt kila zmrzliny.

Bulhar, který pracuje na poli by měl sebou nosit dvě košile, vždy když se zapotí převléci se - a to i několikrát za den. Pak bude zdráv. Láhev s vodou ať si postaví na slunce, ať pije sluneční vodu. V letním období můžete denně provádět polévací koupele se sluneční vodou nebo s vodou ohřátou na ohni. Po polévací koupeli je dobré vypít jeden nebo více šálků horké vody, protože při koupeli se tratí část tělesného tepla. Po polévací koupeli je možno provádět ještě slunečnou. Někdy je dobré omýt oblast od pasu po horní okraj kyčlí a nohy po kolena. Takto ponecháte suché místo pouze od horního okraje kyčlí po kolena. Tímto způsobem vzniká reakce, která podporuje krevní oběh. Toto omývání se však musí dělat s teplou vodou. Žádné studené sprchy! Vystavujte každé ráno záda slunci. Postůjte tak hodinu mezi sedmou a osmou. Při slunečních koupelích vystavujte slunci jednou záda, jednou hruď. Hlavu mějte obrácenou k severu. Nemusíte ji vystavovat slunci, neboť ona přitáhne sluneční energii náhle, neočekávaně a vám se pak nepodaří ji přijmout a využít. Důležité při slunečních koupelích je, abyste se zapotili. Proto se při nich přikryjte bílou, nebo jasně zelenou látkou.

Sluneční energie proudí nejintenzivněji před východem slunce a v době východu. Všem se doporučuje, aby půl hodiny před východem tyto časné sluneční paprsky začali přijímat. Ranní červánky dávají člověku takovou energii jakou mu nemůže žádná jiná síla poskytnout. Mraky tomu nepřekážejí. Způsobí jen to, že nevidíš slunce, ale energie přecházejí i přes ně. Během této doby přemýšlejte o těch nejhezčích věcech, které znáte. Vykonávejte tento pokus po celý rok a uvidíte, že z 99% bude váš pokus úspěšný.

Když je člověk vysoký například 165 cm, pak číslo nad 100 vyjadřuje jeho normální váhu. To je řečeno obecně. Když je člověk lehčí než je normál, má aktivnější mysl. Takový člověk žije intenzivnějším duchovním životem. A opačně, když váha člověka překračuje normál, tkví takový člověk více ve hmotě a je pasivnější.

Šířka nosu má určitou souvislost s velikostí krku. Například, když má obvod krku 35 cm, šířka nosu má být v přímce 35 mm. A dvojnásobek obvodu zápěstí dává obvod krku. Husté obočí naznačuje pozorovací schopnosti a absenci intuice. Ti lidé kteří mají tlustý horní ret jsou aktivní. Člověk musí pracovat na ústech, nosu, uchu, na všech svých orgánech. Někdy se může stát ošklivá tvář člověka krásnou. V jistých chvílích se v ní objeví krásné linie jeho charakteru, jež se v budoucnu projeví a mohou se stát i stálými.

Pokud pozvednete své vědomí k duchovnímu, k povznášejícímu, vaše tvář se stává krásnou. Jakmile sestoupíte svým vědomím do nižších vrstev, vaše tvář se stává ošklivou. Vy sestupujete a zase vystupujete z jednoho světa do druhého. Voda přenesena do mrazu zmrzne, dostane-li se do teplého prostředí, roztaje.

Chcete-li rozvinout milosrdenství, zaměřujte svůj rozum k centru milosrdenství, jež se nachází 2 cm nad čelem. Pak se tam dostane více energie. Chcete-li rozvinout hudebnost, zaměřujte svůj rozum k hudebnímu centru - jedno místo na čele nad vnějším okrajem obočí - a hudebnost se rozvine. Rozumí se samo sebou, že je zapotřebí se hudbou zabývat.

Když člověk poruší harmonii mezi lidmi, jeho tvář, prsty atd. se deformují. Snažte se aby nehrubla vaše tvář. Jakmile hrubne, je to důkaz že hrubnou vaše myšlenky a city. Pracujte, aby bylo dosaženo plastičnosti vaší tváře, z níž pak začne vycházet jisté světlo. Přejte si, aby se vaše tvář stala vnímavou k Božskému v celém světě. Kdy nastává zhrubnutí? Když přijmete záporné myšlenky a city. Někteří lidé se stávají ošklivými, když myslí nebo hovoří špatně o jiných lidech. Přeji vám, aby se vaše tváře staly do příštího roku krásnými. Jsme krásní, když náš duch pracuje.

Napravte páteř člověka a jeho skutky budou krásné. Jakmile se člověku začne křivit páteř, začínají se křivit i jeho myšlenky a skutky. Páteř je celá abeceda. Když se pokříví v člověku některý obratel, je potřeba zjistit, který obratel to je, podle toho se pozná, co je v člověku uvnitř pokřiveného.

Musíte mít krásná těla, krásné tváře, aby mohly vyjádřit všechny naše city a pohyby. Vám není dovoleno chodit shrbení. Řeknu vám jednu metodu jak si sami můžete zjistit jestli máte hrb nebo nemáte. Než si večer lehnete, přitiskněte záda na dveře a zjistěte jaká je vzdálenost mezi vaším křížem (bederní páteř) a dveřmi. Čím větší je tato vzdálenost, tím větší hrb máte. Tato vzdálenost musí být malá. Jakmile se vytvoří vzdálenost na čtyři prsty, máš hrb. Tato skutečnost je sto pozměnit energii vašeho rozumu.

Ramena člověka musí být stále horizontálně. Krk musí být kolmý k ramenům. Pokud je levé, nebo pravé rameno výše a krk není v kolmici k ramenům, je něco v nepořádku. Jestliže je výše levé rameno, převládají city nad rozumem. To není dobré. Pokud člověk neumí chodit není dobrý. Jak se zjistí, jaká má být správná chůze? Správně chodit znamená ani si nevyvrtnout nohu, ani nechodit nahrbený. Leckdo neví jak má chodit; mlátí nohama, rukama atd.. Pokud neví jak má pracovat se svýma rukama, není spravedlivý. Pokud neví jak má dýchat nosem, není rozumný.

V nové kultuře je třeba zocelit nervový systém, aby byl vytrvalý, aby byl v harmonii s Božským světem. Sluneční pletivo je myslící stranou sympatické nervové soustavy. To, co člověk hluboce pocítí je správné, co si ale pomyslí není vždy správné. Hluboké cítění je vždy pravdivé. Pokud je sympatický nervový systém v normálním stavu, je v celém těle rovnoměrná teplota. Když je v normálním stavu mozkový systém, vytváří se poněkud chladno.

S vaším sympatickým systémem je spojeno tisíce pokročilých bytostí. Sympatický systém je dobře organizovaný, velký mozek se teprve teď začal organizovat. Až se rozvine, získá od sympatického nervového systému mnohem větší možnosti.

Naše intuice je vložena do kauzálního těla! Existuje-li koordinace mezi velkým mozkem a sympatickým nervovým systémem, jsme schopni pochopit Pravdu. Nepřipouštějte záporné myšlenky - ony narušují koordinaci. Nepusťte první myšlenku, která k vám přijde. Je od intuice, jež vychází ze sympatického nervového systému. Pokud je první myšlenka ze sympatického nervového systému vyslána do velkého mozku a on ji nepřijme, náš pohyb není ve správném směru.

Pokud jíš dobře, posílíš svoji naději. Pokud dýcháš dobře, posílíš svoji víru. Pokud myslíš dobře, posílíš svoji lásku.