Pravé vědění

15.08.2015 18:50


... Tak nás učil náš milovaný Učitel. "Otevřete své duše Božským Darům"

Ranní slovo na modlitebním vrchu nás velmi zaujalo a naplnilo mírem. Vzduch byl voňový a vlahý. Byl jako silný a povzbudivý nápoj. Světlo bylo v nás a okolo nás. Tehdy jsme sestoupili k jezeru Elbur. Nedaleko něho byly ještě zbytky sněhových závějí. Odrážely se v jeho bohatých vodách, stejně jako se v nich shlížely blízké vrcholky hor a azurové nebe. Slunce teprve teď vykukovalo za horským hřbetem. Na louce jsme si zacvičili gymnastická cvičení a paneurytmium. Pak jsme šli pozdravit svého milovaného Učitele a poděkovat mu. Den se odrážel v jeho tváři a ta zářila mírem a svatostí.

Když jsme se tak sešli okolo Něj, zazpívali jsme několik písní a pak se rozproudil rozhovor. Tehdy se jedna sestra zeptala:

Učiteli, v jedné ze svých lekcí Jste nám vyprávěl o čtyřech druzích lásky: živočišné, lidské, andělské a Božské a řekl Jste, že člověk projevuje tu či onu lásku, podle tvaru své hlavy. Může člověk změnit tvar své hlavy?

Je psáno, že člověk půjde od slávy ke slávě, od lásky k lásce, od síly k síle, od vědění k vědění. To znamená, že když se člověk spojí s Bohem a když prostuduje a uplatní Božské učení, formy jeho těla se postupně změní. Učení je jen pro rozumné lidi. Hloupý bude dělat škodlivou neplechu, bude se proviňovat, až jej nakonec vyloučí ze školy jako nezpůsobilého ke studiu.

Člověk, který se neučí, neví, proč jsou tato protivenství v životě, je nespokojený, chtěl by, aby svět stal takový, jaký by on chtěl. Ale Hospodin přemýšlel miliony let, po celou věčnost, než vytvořil tento svět, zatímco my jsme sotva začali myslet. Můžeme tedy srovnávat svoji mysl s Jeho? Je mnoho možností a On vybral tu nejlepší. V budoucnu bude svět úplně jiný.

Někdo se může zeptat: "Proč jsou vytvořeny ty hory, ta pohoří?" V přírodě je plán. Kniha napsaná mudrcem jde z ruky do ruky, nikdo jí nerozumí. Nakonec ji vezme do ruky jeden, který jí rozumí. Ta kniha byla napsána pro něho. O tom o čem bych měl mluvit, já mlčím. To co říkám, je pouze příprava.