Pravda

27.08.2015 09:28...skutečnost a pravda nejsou poznatelné. K tomu abychom se dobrali pravdy, musíme se zbavit víry, vědomostí, prožívání a hledání ctnosti.

Ctnostný člověk, jenž si je svého hledání vědom, nemůže skutečnost nikdy nalézt. Může být slušným člověkem, ale to je něco jiného, než být pravdivým a chápajícím. Pro pravdivého člověka se pravda zrodí. Ctnostný člověk je spravedlivý a ten nikdy nemůže pochopit, co je to pravda. Pro něj totiž ctnost zakrývá nitro, a posiluje jej, protože se ji snaží nalézt.

Když prohlásí "nesmím být chamtivý", zkušenost ze stavu, ve kterém není chamtivý, posílí jeho vnitřní "já". Proto je tak důležité, aby byl člověk chudý, nejen na světské věci, ale také na znalosti a předsudky. Člověk s materiálním bohatsvím, ani ten, který má bohaté znalosti a víru, nikdy nepoznají nic jiného než tmu a budou šířit nepokoj a utrpení.

Pokud jsme ale my jako jedinci schopni vidět, jak toto nitro pracuje, měli bychom také vědět, co je láska. Ujišťuji, že to je jediná reformující síla, která snad může změnit svět.

V lásce nejde o vlastní já. Nitro nemůže poznat lásku. Tvrdíš "miluji", ale to, že to řekneš a že to prožíváš, není láska. Když lásku poznáš, nitro přestane existovat. Kde je láska, tam není vlastní "já".