Zákony dobra

29.07.2015 13:38

 

Někdy si říkáš: "Do toho se mi nechce, do onoho se mi nechce." Tak ale zkameníš. Člověk má vědět co udělat. Pomoz, kde je třeba, tam podlij stromek, tam vyčisti pramen. Jdeš po cestě a uvidíš kámen. Zvedni jej. Zvednutí toho kamene ti přinese veliké štěstí. Neptej se: "Proč mám zvednout kámen?" Když jej zvedneš, budeš mít z toho radost.

Nejdůležitější je pracovat na svém povznesení a na prostředí, do kterého jste postaveni, být ke všem úslužný. Všichni, kterým jste dali po hrušce z vaší zahrady se stali vašimi přáteli. Proto je dobré mít vždy při sobě kabelu plnou hrušek.

Někteří jsou dobří z nutnosti, protože nemají na vybranou. Dejte člověku sílu, moc a bohatství a uvidíte jestli je dobrý. Částečné dobro je vlastní mnoha bytostem. Například i dravci jsou laskaví ke svým mláďatům.

Bohatý je ten, kdo je rozumný, laskavý, nadaný, talentovaný, krásný a zdravý. Chudý je ten, kdo tyto vlastnosti nemá. Kdo je má, ať jde mezi ty co tyto vlastnosti nemají a pozvedne je. Je samo sebou, že se ušpiní, ale to nic. I když se ušpiní, nevadí, hlavně, že zasel pšenici na pole. Ona vyroste a on sklidí úrodu. Jinak může být člověk čistý a svatý, ale když nemá s půdou styčné body, úrodu sklízet nemůže.

Absolutním dobrem je být dobrý ke všem.

Musíme se naučit být pozorní a něžní i k malým rostlinkám i k malým živočichům. To, co konáte pro druhé, to konáte pro Boha! Dobrý člověk je ten, kdo i za nejhorších podmínek se přičiňuje o plnění vůle Boží. Vy jste na počátku dokonalosti. Nikdo ať se nedomnívá, že jeho evoluce je již u konce. Kdo je blízko dokonalosti, má ohromné schopnosti. Když však odejde na onen svět, opět se musí vrátit zpět na Zemi. Nemůžeme se osvobodit, dokud celé lidstvo neukončí svoji evoluci, musíme se vrátit a pomáhat druhým. Jednoho dne se i ten poslední vylíhne a celek vstoupí do nové fáze.

Jeden světec, když chtěl pomoci stu hříšníků, vzal si na svá bedra všechny jejich hříchy. Oni pak na něj povykovali: "Ty jsi hříšník." Sám v sobě věděl, že to není pravda, ale navenek tak vypadal. Je lepší nechat na sebe povykovat pro hříchy druhých než pro hříchy vlastní.

Zákon káže: "Den, v němž jste nezískali něco dobrého tvoří ve vás zlo."

Když člověk nekoná dobro, přichází zlo. Být dobrý znamená - musíš být svobodný. Nasytit někoho, dát mu peníze, to ještě není dobro. Dobro se vždy objevuje s Láskou! Dobro je vnější strana Lásky! Když nemiluješ, nechápeš dobro! Jestli chceš dělat dobro, podnět přijde od Boha! Potkáš nějakého člověka a s něčím mu pomůžeš. Podruhé by ses chtěl zase s ním setkat a něčím mu pomoci, ale už to nejde. Proto nenech propást příležitost.

Když něco dáváte, mějte na paměti, že to nepatří Vám, ale Bohu! Když je někdo sklíčený, najděte možnost, jak mu tajně s něčím prospět. Když si ale řeknete, to jsem udělal já, veškerá vaše práce propadá vniveč. Když vykonáš dobro, utajuj ho. Ať se o tom nikdo nedoví. To je veliký zákon. Ať to ví jen Bůh.

To, co máš, je možná připraveno pro někoho jiného. Jednou přišla k Janovi Kronštadskému nějaká vdova a prosila, aby jí pomohl. Jan řekl: "Pomodleme se k Hospodinu a za týden se uvidí." Na další týden mu byla dána obálka s velikou sumou peněz. Jan to odevzdal ženě. Ona řekla:"Je to mnoho" Jan odpověděl: "Jsou pro tebe." Dobro vždy vítězí, protože Bůh je na jeho straně. Na počátku boje je silnější zlo, na konci dobro. Kdo koná zlo, postupně všechno ničí. Kdo koná dobro, kdo miluje, stává se silným, roste a osvobozuje se.

Proč máš konat dobro? Abys byl svobodný. Člověk může být svobodný a samostatný pouze v dobru. Mimo dobro žádná svoboda neexistuje. Zlo ohraničuje člověka. Z jiné stránky je dobro metodou pro posilování rozumu. Ze dvou žáků rozvíjí svůj rozum ten, který pomáhá svým spolužákům.

Všichni se chtějí stát silnými, ale nevědí, že nejprve musí být dobří. Když začneš konat dobro bude k tobě přitékat jako pramen. Stupeň dobra určuje jaký může být člověku poskytnut úvěr. Potkáš nějakého člověka a něčím mu prospěješ. To je určitý kapitál, který je na tvé jméno vkládán do banky. Ten kapitál ti bude opět vrácen. Dobro se vrací k tomu, kdo jej vytvořil. Když se dobro k tobě vrátí a ty nejsi jím uspokojen, znamená to, že jsi jej nevykonal jak bylo třeba. Dobro je podmínkou pro zdraví. Bez dobra člověk nemůže být zdravý.

Realizování dobra, malých Božských podnětů, dává pevnost charakteru. Realizované dobro představuje základní kámen budoucí lidské stavby. Nečekejte až se stanete dobrými. Vy jste se už narodili dobří. Proč? Protože Boží život je ve vás. Každý člověk má vykonat alespoň jednu malou úsluhu svým bližním. Konejte dobro, protože jste částmi velikého kosmického organismu.