Výsledky lásky

15.07.2015 13:59


V jezerním údolí je světlo. Vody jezera čeří lehký vánek. Ovívá a jasní všechny tváře. U stolu Učitele je vedena rozmluva. Postupně se všichni okolo Něho shromažďují.

- Máte, zkušenost Lásky? Zakusili jste už alespoň jeden den zkušenost Lásky? Kdo tuto zkušenost má, může chápat lépe a kdo ji nemá, ať se postará získat alespoň jeden prožitek Lásky! První příznak, že člověk projevuje Lásku, je jeho vnitřní mír. Současně je u něj i touha k Nekonečnému, Vznešenému.

Když přichází do světa něco velikého, prvním z příznaků je, že nastane klid, který nazíváme mírem. A pak přichází radost. Mír je vnitřní klid, jenž je předzvěstí Lásky. Až v tobě nastane mír, raduj se z prvního paprsku vycházejícího slunce a očekávej jeho východ. Jakmile v tobě není mír, nevydobil sis ještě Lásky. Mír je jedna z velkých cností lásky, radost je vnitřním zábleskem Lásky, která přišla.

Člověk nesmí zastavovat Boží Lásku, která přes něj prochází, nesmí ji ohraničovat. Naopak ji musí uvolnit cestu, aby mohla téct a neobjasňovat ji. Láska zůstane něčím nevysvětlitelným. Můžete pociťovat příjemnost vody, ale zkuste si to vysvětlovat pomocí vodíku a kyslíku. Láska zůstane nepochopena pro všechny časy. V jejím neobjashnění tkví krása života.

Všichni tvorové chápou nějakým způsobem lásku, avšak to se zcela liší od plné pravdy. To, co je skryto před všemi tvory, je Láska. Stačí jen vědět, že je to ona, která přináší blaho pro všechny bytosti, ale co ona je, zůstane nepoznané. Ptáte se: "Co je to láska?" Veliká záhada. Projevy Lásky se nacházejí ve světle, v teple, ale co je to, to je záhada. My se pouze domníváme, že jsme došli k podstatě a že víme, co je to Láska.

Láska je tak překrásný svět! Jestliže nám jej odhalí nyní, zapomeneme na svou práci na zemi a zůstaneme jako nějaké zmámené zamilované děvče. Dokud děvče nenajde Lásku, krásně se obléká, avšak až ji nalezne, chodí jako omámené. Jenže ona není omámená, ona se dívá do onoho světa. Je to opravdu krásný svět. Musíme se připravit k ocenění onoho velikého životam který před námi stojí  - vstup do světa Lásky. Nechte ji projevit se přes nás takovou jaká je; nebudeme ji na nic přeměňovat, protože každé přeměňování se zle odráží. Staneme se průvodci, prostředníky Boží Lásky, tak jako světlo prochází přes krystal.

Láska přináší všechno: mír, radost, zdraví, blahobyt, nesmrtelnost.

První věc, kterou vám donese, bude upevnění vašeho pravého zdraví. Člověku se okamžitě zlepší organismus, zušlechtí se jeho tvář, když začne milovat. To se vztahuje pak i na toho, koho miluje. Lidé hledají na úplně jiném místě to, na čem závisí život. Hledají to v polích, v domě, jídle nebo pití. I tyto věci jsou dobré, avšak tím hlavním je Láska.

Božská Láska nám donese rozkvět ducha. Máme-li bolesti, tak zmizí. Miluješ-li někoho Božskou Láskou, on se uzdraví a vyléčí z jakékoliv nemoci. Mnoho nemocí je zapříčiněno nedostatkem Lásky, nedostatkem světla, nedostatkem svobody. Každý z vás může konat zázraky. Můžete křísit i mrtvé. Kdy? Až se tato Božská Láska ve vás probudí a začne ve vás žít.

Tato Láska vejde do světa a každý si z ní vezme tolik, kolik bude potřebovat. První vlastností Lásky je, že když přijde přináší hojný život. Máš-li rád některého člověka, prodlužuješ jeho život. To se vztahuje i na milujícího. Například nějaký svatý má skrze Lásku tak hojný život, že stačí, když se k někomu přiblíží a dotyčného uzdraví.
To pomocí čeho svatý léčí, je Boží Láska. Čím lépe milující člověk lásku příjímá i předává druhým, tím větší z ní má užitek. Čím lépe milovaný přijímá lásku, tím více z ní získává.

Jestliže Boží Láska nesestupuje z hora, nemůžete ani růst. Musíš milovat, abys pak mohl omládnout. Jakmile miluješ a při tom stárneš, není to láska. Smysl života tkví ve věčném omlazování, ne ve věčném stárnutí. Věčné omlazování je v Lásce. Věčné omlazování je věčné nabývání smyslu života: nejhezčí věci, které si člověk přeje postupně všechny dostane.

Jsou tři druhy stárnutí: Když přestaneš sloužit Lásce, stárneš. Když přestaneš sloužit Moudrosti, stárneš. Když přestaneš sloužit Pravdě, stárneš.

A tři druhy omlazování: Když sloužíš Lásce, Moudrosti a Pravdě. To prvé omlazuje duši, to druhé rozum a to třetí ducha. V Lásce je člověk bohatý. Když se člověk naučí Lásce, pochopí, jak vybudován její vnitřní svět a pozná, jak si udržet svou nesmrtelnost. Nesmrtelnost člověka závisí na Lásce. Každý člověk, který postrádá Lásku, je mrtvý. Láska je ta síla, pomocí níž získáváme svá občanská práva na nesmrtelnost.

Nesmrtelnost nalezneme tehdy, když vejdeme do Lásky. Jakmile se staneš nesmrtelným, bude to teprve první příznak toho, že jsi Lásku nalezl. Do té doby jsi nenalezl základní zákon projevení své Lásky. Máme-li velikou Lásku, máme-li Boha na své straně, prozkoumáme tento verš: "Neopustíme své velebné proto, aby ostatní viděli úpadek." Věříte-li v sílu Lásky a Milování, máte život věčný. Kdo má rád, získává. I ten, koho má rád získává. Při lásce oba získávají. Při nelásce oba ztrácejí. Bez Lásky nemůžete ničeho dosáhnout. Každý úspěch založený na Lásce je věčný. Láska je veliký proces, který neustále zesiluje světlo lidského rozumu, teplo lidského srdce a sílu lidského těla. Láska přináší život, Moudrost přináší řád a pořádek a Pravda přináší Kulturu.

Miluješ-li, jsi nositelem Božské síly - v tvé duši působí něco cenného. I tato cennost je stanovená. Je to síla sama o sobě. Proč máš mít rád? To je kredit! Když nemáš rád, nic nemůžeš dokončit. Láska není pouze nějaký cit. Tato veliká síla je ti potřebná stejně jako peníze. Je ti potřebná, ať jdeš kamkoliv. Někdo řekne: "Mám tě rád, bez tebe nemohu být" Avšak v tom není Láska. Ona tkví v následujícím: "Přítel mě má opravdově rád, jestliže toto jeho přátelství, jeho Láska do mne vnáší život, světlo, vědění a pravdu. To je Láska! V této Lásce je Božská jiskra.

Kdo miluje, stává se silným! Jakmile nalezneš zákon Lásky, probudí se v tobě Božská energie a všechny schopnosti se v tobě začnou rozvíjet! Láska je půda, ze které můžeš žít a uživat všech podmínek. Miluješ-li Boha celým svým rozumem, srdcem, duší a duchem, budou všechny tvé prohřešky odstraněny. Láska přináší největší možnosti. To je ta největší jistota, se kterou můžeš započít každou práci. Jakmile ji začneš s Láskou, může přijít bouře, ale tvá práce bude úspěšná.

Pod pojmem "Láska" rozumíme věčné štěstí, věčnou radost, věčnou sílu, věčné vědění. To vše má okamžitě smysl jakmile je účastná Láska. Ale zkuste odstranit Lásku - to podstatné - a všechno ostatní ve světě se nebude schopno projevit. Počátkem každého projevu ve světě je Láska. Za světlem tkví Láska, za sílou tkvi Láska! Ona je sto udělat vše na světě. Ona je sto napravit hřích. Hřích existuje, protože není pochopena Láska!

Když potkáte toho koho máte rádi, pocítíte v sobě jakési nadšení. Úplně pak postačí jeden pohled. Taková je Láska. Ona předává všechny emanace (vyzařování), pohyby, podněty. Jakmile vytvoříme takovou atmosféru, budeme se dobře projevovat. Jakmile vidíme ty, kteří nás milují, zachvěje se naše srdce od radosti, neboť víme, že nám přinášejí svobodu.

Ráj je místo rozumných bytostí, které se mají rády, které si milují oddanou Láskou! Milují se s takovou inteligencí, která ozařuje celý svět, celý vesmír.  ...