Víra

11.07.2015 15:37

 

Jednou navečer obcházel Učitel tábor a s ním malá skupina bratrů a sester. Vedl se hovor o víře. Učitel pravil: Víra je ozařování světlem intuice, světlem vyššího vědomí. Základem jsou zkušenosti z minulosti. A pověra - to jsou nepochopené jevy. Co je víra? Je to věřit, že vše se stane tak, jak určil Bůh a jinak ani nemůže být. Věřit, že se může stát i jinak, to už je lidské povědomí.

Začneš věřit, že s tebou bude tak, jak to Rozumnost načrtla. Víra je naděje v Rozumnost, která je v základech veškeré přírody. To není fatalismus.

Vidíme, že se věci neději tak, jak předpokládáme, ale vždy ještě lépe, než předpokládáme. Nejdřív jsi zklamán, ale nakonec vidíš, že věci se staly ještě lépe, než jsi myslil.

Můžeš věřit pouze v Božskost. To znamená věřit v něco, co je výše než ty. Božské vědomí tě obklopilo. A díky jemu žiješ. Je nezbytné abyste se ve svém vnitřním stavu stali dítětem. Víra je zákon pro přijímání toho, co přichází shora. Pokud máš sud prázdný je to jen proto, že kolik ti do něj nateklo, tolik ti i vyteklo. Jednoho dne vás totiž napadlo uzavřít horní kohoutek a domnívat se, že sud je plný. Neuzavírejte horní kohoutek, to je víra!

Když říkáš: "Ze mně nikdy nic nebude," uzavíráš tím horní kohoutek sudu. Je velmi těžké dosáhnout u člověka tohoto vyššího stavu, kdy má absolutní víru, která v něm vždy ochrání vnitřní klid. Víra má tři transformátory: fyzický, duchovní a Božský. Jakési dítě tvrdí, že zvedne předmět, který váží 100kg. Ale to musíme počkat až mu bude aspoň 22 let, než toto dokáže. Kdybychom však dítě přivedli ke stroji, který na zmáčknutí knoflíku zvedá těžké předměty, může takové dítě zvednout předměty i těžší. Musíte se naučit mačkat knoflíky jak je třeba. Jsou věci, které si může udělat člověk sám, jsou však věci, které musí udělat jiní - Bůh. Když si něco uděláme sami, využíváme svých vědomostí, když to pro nás dělají jiní, uplatňujeme svou víru. Co Bůh může pro nás udělat, tomu budeme věřit. Víra je vnitřní spojení, navazující se podle zákona Lásky. Pokud vybuduješ toto spojení, jsi spasen, začneš chápat, co je to život. Stane se to, v co věříme!

Když člověk pracuje s vírou, věci se realizují. Jak si představíte ráj? Je to tak, že si představujete něco podobného jako je tady na zemi? V andělském světě si stačí přát pramen a okamžitě jej mám vedle sebe. Jen natáhnu ruku a už piji. Snažte se získat přátele nejen tady, ale i nohoře v neviditelném světě. Pokud máte nohoře přátele, jste šťastni. Pokud tam přátele nemáte, máte těžký život. V přírodě je Prozřetelnost, krásně je tam!

Není v přírodě místa, kde by nebylo Boží Prozřetelnosti. Ale nepokoušejte Boha. Nespěchejte. Chceš dokončit práci. Vyskytnou se ti potíže, ale ty je velmi zdařile překonáš. Jeden můj známý putováním strašlivě vyhladověl. I přišel k jedné hrušni. Když k ní přistoupil, najednou zčista jasna zadul vítr a na zem spadlo dvanáct hrušek, které na stromě vůbec neviděl. Tak se najedl.

Bůh připravil hody pro ten nejmenší hmyz, pro ty nejmenší červíčky, a člověk, který je vytvořen podle obrazu a podoby Boží si dělá starosti, jak to přežije.

Učte se. Člověk musí mít víru. Ale ať nemyslí, že Hospodin bude nad ním přemýšlet zrovna teď, když se modlí. Složenka s penězi je už na poště. A ty, když se modlíš, ji najdeš a přijmeš. Tak je to i s věděním. Například si chceš přečíst nějakou knihu. Uvidíš, že se ti dostane do rukou, že ti ji půjčí, aby sis ji přečetl.

Při utrpení rozumné bytosti z neviditelného světa člověka posilují. Říkají mu: "To nic!" Snaží se ho utěšit. A člověk nejdříve klesá na duchu a pak se postupně vzchopí.  Nikdo nezůstává neutěšen. Božská ruka ve vás pracuje! Mějte plnou důvěru v Božskou Prozřetelnost, která je na světě. Až pochopíte smysl velkého smutku i radosti, stanete se velikými dušemi.

Až vás ovládne velký smutek, trýzeň, bolest, vydržte, protože v patách smutku, trýzně, bolesti, jde velké blaho.Žádné lidské dílo nemůže uspět, pokud vám v něm nepomohou bytosti tam nahoře. V krajním případě se lidské dílo zmaří. Člověk zasadí semeno a Bůh je nechá vyrůst.

Píše se: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj Otec, bude vyhubena." To znamená, že každé dílo, které nemá podporu z Nebe, propadne a bude zničeno. Jedna bytost z Rozumného světa má za cíl udělat lidi na Zemi rozumnými, aby užívali blaha. Na zemi jsou veškeré podmínky, aby lidi žili dobře. Pokud tak nežijí, nepochopili dosud zákony rozumného života. Chcete si zařídit svůj život. On už ale zařízen je, jenže vy to nevíte. Řekněme, že Otec vám zanechal dědictví, ale vy o tom zatím nemáte potuchy a chodíte jako žebrák.
Bůh vás zabezpečil, teď se už jen máte učit.

Jednou jsme se s jedním bratrem vydali na Černý vrch. Tvrdil, že zná dobře cestu. Přišli jsme na Vlčí skálu, odtamtud jsme chodili a chodili a Černý vrch pořád nikde. Bratr ztratil cestu. Tehdy jsem vyslal nahoru přání a bylo mi dáno znamení kde je Černý vrch.

Existuje život, který se ještě nediferencoval, který ještě nebyl propracován. Proto sem dolů sestupují všichni vyšší duchové, aby se chopili prvotního, nepropracovaného Božského života, jenž je třeba propracovat. Mnoho bytostí musí sestoupit. I pokročilé bytosti musí sestoupit. Ty přicházejí z Lásky, podle zákona svobody. Duše, které vycházejí z Boha, sestupují, aby pomáhaly. Je to jedna z nejpříjemnějších věcí když jsou Bohem poslány pracovat.

Ale poněvadž ve vesmíru dochází ke změnám, i počasí bylo zpočátku hezké, ale potom se zatáhlo. Trochu tě to rozladí, ale nakonec stejně budeš spokojený, že jsi se dnes vydal na tuto cestu. Všechny pokročilé bytosti, které sestupují dolů, sestupují se svatým chvěním a radostí. Duše nesestupují jednotlivě, ale kolektivně. Silné zázemí musí mít člověk, aby vydržel na zemi. Písmo říká: "Hospodin půjde před tebou a bude ti i zadní stráží." Pokud by nebylo nikoho kdo by pomáhal, lidský život by visel jen na vlásku. Kdyby rozumná příroda nechránila člověka, každý den by byl vystaven tisíci nebezpečím.

Kdyby člověk věděl, kolikrát byl zachráněn! Víry, víry je třeba. Víra se rozvíjí při životních zkouškách. To ji zakaluje. Někam vyjdeš - jsi veden. Ať jsi, kde jsi, všude jsi obklopen rozumnými bytostmi. Máme obavy, že blaho, které jsme dostali nám někdo může vzít. To je vyloučeno. Na světě není síly, která by mohla člověka odklonit od cesty, kterou mu určil Bůh.

Když někdo dělá zlo, je jedna rozumná síla na světě, která ho transformuje v dobro. Ona přeměňuje veškeré zlo v dobro. Ať se stane cokoliv, nakonec se to promění v dobro, díky té rozumné síle od Boha! To je krásné, to je veliké, to je potěšující ve světě! To, co máš rád, bude ti dáno. Na zemi ti bude nejdříve dáno to, co nemáš rád, to, co máš rád ti bude dáno až nakonec. Takže, některé věci, které vám nejsou příjemné, přijdou první a nakonec přijde to co milujete. Výjimka není.

K člověku se jednoho dne vrátí to co si přál, pokud je to něco nerozumného, bude trpět. Všechno má své místo. Hlupákovi se však zdá, že ve všem panuje hrozný zmatek. Rozumný vidí všechno na svém místě. To znamená, že všechno na Zemi je prvouka. I tato prvouka je na svém místě.

Víra a naděje jsou křídly Lásky. Nadějí jsme spojeni s fyzickým světem. Vírou jsme spojeni s duchovním světem. A samotná láska nás spojuje s Božským světem