Pokročilé Bytosti

27.07.2015 14:04

Hladina vnitřního jezera Blíženců byla klidná, vody jezera byly pod námi temné, hluboké a nehybné. Pouze u protějšího břehu si pohrával odlesky světla. Učitel mlčel dlouhou dobu a když pak počal hovořit, Jeho slova neporušovala svaté mlčení, ona je pouze převáděla do řeči lidí:

Dnešní krásný den je výrazem života těch Pokročilých bytostí, které se dnes účastní zároveň s námi. Nyní jsou přítomny. Jejich srdce jsou otevřená a posílají své požehnání. Dnes se setkáváme s těmi, kteří si dali schůzku. Svaté bytosti a andělé mají dnes setkání a my se jejich setkání zúčastňujeme taky. Andělé jsou dnes s námi. V dnešní den se všechny tyto bytosti scházejí okolo nás. Bytosti, které vás předcházejí, mají jisté úspěchy a výsledky. I vy byste si přáli mít jejich výsledky, jejich zkušenost. Ony si prorazily cestu. A váš život je zase ideálem jiných bytostí, které se nacházejí na nižší úrovni než vy. Život jednoho anděla je zajímavější než život celého lidstva. Až skončí proces lidského rozvoje, bude i život lidstva zajímavý. Andělé jsou kolektiv. Když jeden anděl působí, působí za ním i druzí andělé. Anděl je vyslancem a hlasatelem skupiny andělů, která myslí na něj a působí skrze něj. Šaty andělů nikdy nestárnou. Když člověk vidí některého anděla, který nemluví, vidí jen jeho odraz. Ta pravá bytost je v daném případě za člověkem. Je psáno: "Hospodin ti dělá zadní stráž."

Světlo, které se nachází v celé sluneční soustavě, existuje jen díky andělům. Jedna z jejich činností je péče o přírodní říše. Pokročilé Bytosti již vaší cestou prošly, prošli největšími strádáními, disponují silami a vždy jsou připraveny vám pomoci. Když dokonalí lidé něčeho dosáhnou, vracejí se pak k těm, kteří toho ještě nedosáhli a pomáhají jim. Světlo Pokročilých bytostí projde pouze někdy kolem vás. Ovane-li vás jejich světlo, jste pak celý den radostni. Každá radost má příčinu v nich.

Všechny objevy se uskutečnily pomocí bytostí z neviditelného světa. Tyto bytosti tam nahoře učí lidi, a až je naučí, posílají je, aby učili na zemi druhé lidi. Všechny jazyky jsou nářečími nebeského andělského jazyka. Je třeba, abyste věděli, že dokonalé bytosti jsou poučené. Ony mají svůj přesný, precizně přesný jazyk. Vůbec nemají rády zabývání se postranními pracemi. Když se některá z nich rozhodne sestoupit aby pomohla lidstvu, musí se zříct své svobody. Ony nemají rády, když je lidé na zemi zneklidňují svými myšlenkami. Proto mezi nimi a lidmi existují hlasatelé, prostředníci, přes které se transformují energie, které dopomáhají tomu podstatnému co je lidem zapotřebí.

Aby mohl člověk vejít ve styk s Pokročilými Bytostmi, je třeba, aby na ně myslel, aby o nich a jejich uvědomění přemýšlel. Naše mravní cítění je osobní, zatímco jejich je společné. My hledáme své osobní štěstí zatímco ony hledají společné. V morálce dnešní společnosti chybí důslednost. Například někdo zabije člověka a stát jej potrestá, avšak tentýž stát jej odmění, když tak učiní v době války. V andělském světě tomu tak není. Společné morální cítění je výše než osobní, individuální morální cítění. Je dobře, když člověk přemýšlí o Pokročilých Bytostech, o jejich ideách, o jejich inteligenci, o jejich čistotě! A když přemýšlí, aby k nim pociťoval lásku. Když je člověk upřímně miluje, ony se mu zjeví. Časné ranní hodiny před východem slunce jsou pro to nejpříznivější. Je dobré, když se člověk nemodlí ve svém stanu, ale venku. Je třeba vědět, že člověk který nevešel do styku s Bohem, nemůže s nikým přijít do styku. Ten, kdo se chce seznámit s Pokročilými Bytostmi, musí projít disciplínou sebeovládání svých citů, myšlenek a činů, avšak podle zákona svobody. Musí to být podle zákona Lásky, Moudrosti a Pravdy, musí si vydobít pravý život, pravé vědění a tu svobodu, která je nepřetržitá. Je zapotřebí pochopení. Ve slovech "Podle zákona Lásky, Moudrosti a Pravdy" je skryto mnoho věcí. Je třeba mít hloubku chápání. Člověk musí sloužit Bohu, musí absolutně plnit Jeho vůli, ne však automaticky, ale rozumně: musí vědět, že to co Bůh projektuje, je to neideálnější a nejkrásnější. Nikdo nemůže udělat nic ideálněji, než jak to udělal Bůh. S touto myšlenkou má člověk sloužit Bohu.

Bez této myšlenky nemůže sloužit Bohu. Někdy vztahy mezi námi a Bohem vyhlížejí tak, že se nám zdá, jakoby existovala nějaká zvůle. Ve skutečnosti však žádná zvůle neexistuje. Dříve než se seznámíte s činností Pokročilých Bytostí, měli byste na prvním místě prostudovat cesty světců, adeptů a dokonalých lidí. Svatý člověk musí poskytnout všechno. Když se člověk na zemi stane svatým, musí všechno dát, musí se všeho zříct. Když se však zřekne předčasně není to dobré. Neuzrálo-li dosud obilí, nemůže se seseknout, musí se počkat až uzraje.

Tento život je třeba nyní studovat. Je třeba studovat život, kterým svatí prošli na zemi - zákon sebezdokonalování. V tomto případě musíte studovat: proroky, svaté knihy, vědecké knihy, některé oblasti z matematiky, geometrie. Prastarou kabalou byla matematika. Je třeba aby v člověku ožily matematické pravdy. Jakmile se v člověku probudí vědomí najednou, hrozí nebezpečí. Lidská nervová soustava se musí přizpůsobovat postupně. Jestliže člověk vejde do duchovního světa se svým současným tělem, doslovně se roztopí, neboť to nebude schopen vydržet. Tělo není s to vydržet tyto intenzivní vibrace. Existuje však jiná věc: člověk si má v sobě vytvořit zvláštní síť, zvláštní instalaci, ve které by se mohlo projevovat nové světlo. Nyní existuje jeden přirozený způsob, jak vstoupit do duchovního světa - usnout; ale, existuje způsob, při kterém je vědomí v době spánku bdělé. To znamená vědět, jak být bdělý, když usneš. V době snu člověk prochází určitou oblastí tmy, a když jí projde, nic si již nepamatuje a probudí se. Ale když touto oblastí procházíte při vědomí, vidíte ty nejhroznější věci.

Člověk musí směřovat k tomu, aby měl bdělé vědomí, aby měl stálé úsilí, aby si nestavěl žádné překážky. Raduje se i nad tím nejmenším ziskem, který má. Ať je jakýkoliv, stále je to přídavek. Čím výše v horách vystupujete, tím větší jsou vichřice a tím větší nastávají změny teploty, je chladněji. Tam člověk zimu musí vydržet. Slova, která jsou v besedách nikde nenajdete. Klíč okultismu je ztracen. I klíče posvátných pravd jsou ztraceny. Ježíš vzal klíče od pekla. Klíče černé magie drží Kristus. Dříve mohli dát každého do pekla. Svět tam dříve vkládal své oběti.

V náboženských lidech existuje jedna duchovní hrdost. V okultistech existuje okultní hrdost. Mystikové mají v sobě mystickou hrdost. Bude to jedna z největších těžkostí, než je člověk překoná. Hřích zůstal v jedné takové formě. Je třeba, abys jej našel a osvobodil se od něj, aby tě pak v budoucnosti nebrzdil. Jasnovidců je málo. Že někteří vidí formy v astrálním světě, to je jen o něco jasnější zření než obyčejné. A spojení s duchovním světem to je vědomé povznášení duše. Člověk má růst duchovně.

Pokročilé Bytosti

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek