Nové vědomí

11.07.2015 15:34

Jednou byl učitel pozván na čaj k bratřím a sestrám, hostům z ciziny. Ti se jej ptali na duchovní nauku. Učitel řekl: Je nezbytné, aby se spojili fyzická, duchovní a Božská nauka. A to spojení se má stát nejenom teoreticky, ale i prakticky. V tom je to nové. O to se právě ve svém životě snažíme. To, co je vám neznámé, právě to je důležité.

Jednu dobu hovořili Učitelé ke svým žákům jazykem zasvěcenců. Kdo byl schopen porozumět, ten měl z toho užitek. Jazyk zasvěcenců je jeden, je to jazyk Lásky. V jazyce zasvěcenců se nemůže stát, abyste vyslovili nějaké slovo, aniž byste si je nepomyslili, neprocítili a neuskutečnili.

Láska je emblém jazyku zasvěcenců: když někoho máte rádi, co řeknete, to uděláte. Pokud jej nemáte rádi, můžete říct cokoliv a neuděláte to. K jednomu bulharskému světci přišel na návštěvu mnich, že potřebuje peníze na cestu do Sofie. Světec odpověděl, že peníze nemá. Přítel světce, který byl právě přítomen, mu potom řekl:"Víš vůbec, že to byl Kristus?" Světec řekl: "Opravdu? To bych ty peníze našel." Když někoho máme rádi, peníze najdeme.

Řečeno je: "Za každé prázdné slovo poneseš zodpovědnost."

Ve slovech je síla, menší či větší. Někdy máte starosti. Proč? Protože jste řekli něco, co jste pak nevykonali. Podruhé se radujete, prože jste řekli něco, co jste pak vykonali. Božské je: Co řekneš, to vykonáš.

Jazyk zasvěcenců je síla. Je tvůrčím slovem.

Chcete vědět jaký je prvotní, Božský jazyk. Když vyslovíte jen jedno slovo tímto jazykem, jste-li smutní, smutek se ztratí, jste-li nemocní, nemoc odejde, jste-li chudí, chudoba se ztratí. Tělo rozumí tomuto jazyku.

Píseň "Machabur Benu" nemůžete zazpívat pravdivě, pokud byste nesestoupil a nepomáhali. Abyste pomáhali, sestupte mezi ty, kterým Bůh žehná.

Je zjištěno, že písně těch národů, které byly dlouhá léta pod tíhou otroctví, jsou většinou těžké a smutné. Je ještě jiné otroctví, těžší. Je to otroctví hříchu, v němž lidstvo žije po tisíce let. Již se blíží konec tohoto otroctví. Božské světlo proniklo na Zemi, jen je třeba, aby byl v člověku obnoven přijímač. V lidském vědomí se již tvoří nová soustava, která bude zachycovat toto světlo. Tato síť se vytváří u všech duchovních lidí, z nichž někteří již začínají zachycovat určité věci z neviditelného světa. Jakmile se začne nová soustava tvořit, čelo se postupně zvýší. V budoucnu se vzdálenost od ucha k oku a od ucha k horní části hlavy zvětší. A naopak část od nosu dolů se zmenší. To znamená, že živočišné v člověku oslábne a spojení s Božskou vůlí zesílí. U zvířat se rozvinulo vědomí, u člověka uvědomění. Nadvědomí je pak nové vědomí, které se dnes rozvíjí. V podvědomí je uskladněna celá minulost člověka.