Paneurytmium

11.07.2015 15:36

 Po ukončení paneurytmia u "Jezera Čistoty" se o něm Učitel rozhovořil: Je potřeba se seznámit s vědeckou stránkou paneurytmia. Příroda chce, aby se s nejmenší námahou dosáhlo co největších výsledků. V paneurytmiu  jsou zaktivizovány síly rozumu, srdce a vůle pracovat v harmonii. Skrze paneurytmium se ukáže lidem, jak mají přijímat síly přírody. Cvičíme je ráno, protože to je doba těch nejpříznivějších podmínek - v období od 22. března do 22. září. Jak káže zákon evoluce, začínáme tělem.

Pohyby paneurytmia jsou současně mechanické, organické i psychické. Můžeme hovořit ke každému, kdo je schopen pochopit tyto pohyby, neboť mají velký vliv na lidské vědomí. Přeměňují se na vnitřní psychické síly.

Pokud během cvičení držíte ruce uvolněně, nedochází k žádnému kontaktu se silami přírody. Ruce musíme držet napjaté. Teprve pak nám cvičení pomůže ke styku se silami přírody. Někdy zase při cvičení přemýšlíte o obyčejných věcech; o domě, o penězích a pod.. Při cvičení musí být vaše mysl koncentrována. Pohyb je život. Bez pohybu se život nemůže projevit. Pohyb musí být rozumný. Pohneš se třeba jen o jeden centimetr, musí to však mít svůj cíl, musí to být za určitým účelem. V pohybu je síla. Proto skrze něj dosáhnete harmonie se všemi rozumnými bytostmi, které se pohybují. V této harmonii tkví síla. Pokud nenavážete spojení s těmito bytostmi, budete ustavičně neorganizovaní a vaším světem bude svět konfliktů.

Když cvičíte paneurytmium, vaše pohyby ať nejsou ani příliš rychlé, ani příliš pomalé. Veďte svou myšlenku do ruky, která je v předu a je namířena vzhůru i do levé ruky, která je vzadu a je namířena dolů. A když ruce spustíte, veďte opět svou myšlenku do nich a energie projde středem Země. Když jsou ruce namířeny vzhůru, projde středem Slunce.

Říkám vám pouze obecné principy. Během cvičení vás nechám svobodné, abyste se sami tomu naučili a přivykli. Vysílejte svoji myšlenku skrze své ruce a nohy. Uvědomte si, že nekonečno se pohybuje skrze vás.

Při pohybech spěcháte - rychle, rychle mít cvičení za sebou. Někdy stačí zacvičit tři části, ale pozorně a uvědoměle. Když se gymnastická cvičení dělají příliš rychle, není z toho užitek. Musejí se provádět volně, s plnou účastí rozumu. Uvědomění přitahuje energii. Když člověk vykročí pravou nohou, nebo se něčeho chopí pravou rukou, uvádí do činnosti určité síly v přírodě. Když vykročí nebo se něčeho chopí levou nohou a rukou, uvádí do činnosti opačné síly v přírodě.

Když zvednete ruku do výše, ať tvoří úhel 45 stupňů. Ani víc, ani méně. Při úhlu 45 stupňů je náš stav nejharmoničtější. Stejně tak i ruka, která směřuje do zadu musí tvořit úhel 45 stupňů. Když je úhel rukou 45 stupňů dopředu i dozadu, dochází ke správnému pohybu, ke kruhovitému pohybu elekromagnetických energií: Tento kruh obklopuje celé tělo - zepředu, zezadu, shora i zdola. Když je vytvořen správně, člověk pociťuje dobrou náladu. Rytmus musí být stejnoměrný. Stoupejte na prsty, ne na paty. Nejdříve na prsty a pak teprve na paty. Pokud napřed stanete na paty, dochází k otřesům v míše. Když zvedáte ruku nahoru, první pohyb ruky musí být do horizontální polohy a teprve pak ji můžete zvednout. První část ruky označuje Božský svět, střední část duchovní svět, spodní část označuje hmotný svět. Když rukama pohybujete, projektujete si do nich svůj rozum, svoji duši.

Cvičení paneurytmia provádíme tak, jak je provádějí na onom světě. Nejsou jen tak vymyšlená, jsou tam nahoře ofotografována. Mohou se provádět i jiná cvičení, ale sami byste viděli ten rozdíl. Protože v těchto našich cvičeních je sjednocen a spojen fyzický, duchovní i Božský svět. Existuje přelévání z jednoho světa do druhého. Z fyzického hlediska je světec virtuosem, podle duchovního nikoli. Fyzické pohyby musí nabýt rovnováhu s pohybem citů a myšlenek. Musí nastat vzájemná harmonie. Pak se i rozpory, které dnes máme, nadobro ztratí. Například dvě osoby žijí v disharmonii. Stačí, aby si spolu zazpívali a disharmonie se ztratí.

Každé cvičení je psycho-fyziologickým aktem. Každou myšlenku, každou energii je nutno ztělesnit, aby dosáhla svého určení. Pokud vládnete svou rukou v jakémkoliv směru, je vaše vůle normální. Pokud ne, jste zasažen rozumovým, srdečním či volním defektem. A pak musíte provádět cvičení den co den, abyste defekty odstranili. Tato cvičení vám pomohou korigovat myšlenky i city.

Až zreguluješ energii svých nohou, dojde k vzájemnému poměru mezi zemí a tebou, protože energie nohou jsou spojeny s centrem země. Předtím nebyl správný vztah mezi tvými energiemi a energiemi země. Existuje vzájemný poměr mezi zemí a sluncem. I tento poměr je rozumný. Je nutno, abys vytvořil správný vztah mezi sebou a zemí. Při chůzi budete na toto myslet a bude vám příjemně.

Náš nervový systém je i nyní ve vývoji. Ještě jsme vývoj svého nervového systému neukončili. V každém životě se vytvářejí nové nervové odbočky, nové nervové elementy a tvoří se orgány pro nové ideje. Proto musíme chránit mozkový systém.

Někomu je zatěžko cvičit. Nepochopil.

Ať jsou cvičení jakákoliv, pokud jsou schopna v člověku koordinovat energii země a slunce, jsou dobrá. Taková, která to nemohou způsobit, jsou nepotřebná. Potkáte člověka, který je zkoordinovaný s energií slunce a země. Vidíte, že se podobá rozkvetlému květu, uzrálému plodu. Náboženství měla původně za cíl zkoordinovat se zemskými a nebeskými energiemi. A teď, když ztratila svůj prvotní význam, chtějí učinit člověka dobrým. Když jej nemůžeš zkoordinovat, jak jej můžeš učinit dobrým? Pokud nenaladíš housle, jak můžeš zahrát něco krásného? Nejdříve jej naladíš a teprve pak přichází druhý proces - hraní. Zatím se učíte prvnímu procesu - ladění, koordinování. Je to to nejsnadnější. Každý to může dokázat. Ráno si nejprve zacvičíš s rukama a nohama. Po celý den se ti bude dobře dařit. Bůh a všichni dobří lidé budou s tebou.

Světový harmonický pohyb celého Bytí, to je paneurytmium. Pokud člověk ta cvičení provádí, je v harmonii s celým Bytím. Přijímá Boží požehnání, protože všechno je Boží. Když při paneurytmických cvičeních stoupáte na tu či onu nohu, stimulujete tím čakry a dochází ke střídání kladných a záporných proudů, k tvůrčímu budujícímu úsilí. Při paneurytmiu se myšlenka spojuje s hudbou a pohybem. Musíte hrát, abyste omládli. Pomocí paneurytmia člověk postupně nabývá měkkosti. Tyto paneurytmické pohyby jsou rozumné. Jsou to přípravné pohyby. Mají magickou moc a ovlivňují celý svět, nejen nás. Paneurytmické pohyby jsou vztahy z přírody, z vesmíru a jsou v harmonii s kosmickým rytmem.