Osvícení

11.08.2015 16:50

 

Učitel řekl:
Každá Božská myšlenka, která je v nás, upravuje cestu a připravuje podmínky. Ona to bude kdo přispěje k realizaci toho co si přejeme. Nejdříve přijměte ty myšlenky, které přinášejí klid a ty kroky, které najdou uplatnění v přítomném životě. Činy jsou závislé na myšlenkách a citech.

Když se ocitnete před nějakou velkou těžkostí, spojte se ve svých myšlenkách s dobrými lidmi celého světa. Pak vše, oč budete usilovat vám půjde snadněji. Ti, kteří jsou v těžké situaci, si myslí, že na Zemi není žádných dobrých lidí - v tom je právě ta těžkost. Musíme volat dobré lidi na pomoc. Nebo snad nezavoláte nikoho na pomoc, když zvedáte nějaký těžký předmět? Když se ocitnete v nesnázích, myslete na dobré a rozumné lidi. To je praktické pravidlo.

S idejemi musí člověk hospodařit, jako by byl zahradník. Bude se o ně starat, bude je ošetřovat a když vyrostou a dají plody, uplatní je. Chcete se stát pracovníkem na Božím poli. Musíte se modlit denně ráno nebo večer, aby vám byly dány podmínky. Bůh vám dá nezbytné schopnosti - Lásku, Moudrost, vědomosti atd., s kterými budete moci pro něj pracovat.

Jedna sestra říká:
Mám pevnou víru v existenci Boha, Vyšších bytostí i v sílu modlitby.

Učitel říká:
Všechna duchovní bohatství postupně ve vaší duši rozkvetou. Obsahuje snad již samo semínko některé rostliny v sobě nektar? Ne, teprve až je zaseto a rozkvete, má v sobě cennou šťávu, kterou sbírají včely. Duše je takovým semínkem. Až rozkvete, odkryjí se v ní všechna její bohatství.  

Jedna sestra říká:
Byla jsem v jednom spolku, kde pracovali pomocí myšlenky na získání určité vlastnosti v osobním charakteru. Cítila jsem tam, že ztrácím, že jsem ve vězení.

Učitel říká:
Můžeš zasadit semínko do hloubky jednoho, dvou, třech centimetrů; semínko vzejde. Když se ale dostane do hloubky dvou metrů, nevzejde. Totéž platí, když člověk přikrmuje svůj osobní život. Je to, jakoby tonul v husté materii. Ani semeno, zahrabané v zemi ve velké hloubce, nemůže proniknout a projevit se. Člověk se nemusí znepokojovat nad zlepšením svého vnějšího postavení. Pokud se znepokojuje, odebírá si svůj magnetismus a stává se neschopným pro práci. A když už by se nacházel v tom nejhorším postavení, ať je tichý a věří v ty zákony, které řídí rozumnou přírodu.

Až začnete pracovat na svém vnitřním životě, objeví se před vámi i jiné práce. Nový život se podobá semínku, které postupně vyrůstá. A tehdy také nabudete poznání, kterého byste jiným způsobem nemohli získat. Až přijde nový život, vyrovnáte se s těžkostmi, které máte. Musíte se vyzbrojit svojí intuicí. Stále se do ní zaposlouchávejte. Pokud jste v nitru rozdvojeni, mějte se na pozoru! Chraňte se před rozdvojením rozumu a srdce.

Někdy je samota důležitá pro střídání. K odpočinku potřebuje být člověk určité minuty sám. Celý život by neměl být v samotě. Když vaše vědomí navštíví nějaké záporné stavy, nevěnujte jim pozornost. Ony nepatří člověku. Jsou přechodné a zase odejdou.

Jak zesílit svoji vůli?

Naučte se zhluboka dýchat. Obtíže a bolesti stojí slouží mimo jiné i k zesilování vůle. Je dobré vydržet nepříjemnosti s myšlenkou, že nám přinesou užitek, třebaže nevíme jaký. Máte-li touhu stát neustále na nejvyšším bodě svého uvědomění, je to jako byste chtěli, aby slunce stálo neustále ve svém zenitu. Slunce zajde a opět vyjde.

Jak překonat indispozici ducha?

Jste-li duchovně indisponovaní, dýchejte zhluboka a koncentrujte se na toto dýchání. Kromě toho se modlete a pozvedejte své myšlenky k neviditelnému duchovnímu světu.

Co znamená procházet temnou oblastí při vstupu do neviditelného světa?

To není pád, to je procházení touto zónou. Protože člověk neví, kdy se do této oblasti dostane, musí být neustále připraven. Připravuje se svou prací na projevení Lásky skrze sebe.

Co má být naší hlavní snahou?

Pracovat na dosažení nových idejí. Uspořádejte je do takových forem, aby mohli být přijaty i ostatními.

Jak si mám upravit svůj život když chci, aby byl v souladu s kosmickým vědomím?

Prvním předpokladem je čistota myšlenek. Člověk musí prostudovat zákony své myšlenky, svých citů a svých činů. Čistý život je pro mystika nezbytností. Nepřipouštějte si žádné záporné myšlenky; přijdou, ale vy je nepřijímejte. Například v nějakém bytě hoří uhlí. Co má udělat člověk který tam vstoupí? Jestli tam zůstane, tak se zadusí. To je pokušení. Tedy buď otevře okna, aby tam pustil čistý vzduch, anebo odejde z bytu ven. Druhý příklad: Někdo vám prodává pozlacené předměty, ale vydává je za zlaté. Jestlíže ne kousku sedřete horní vrstvíčku zjistíte, že předmět není ze zlata, ale je pozlacený. Když však budete takto třít předmět celý zlatý, bude se lesknout ještě více.

Jak mám vyzkoušet věci, jestli jsou zlaté nebo jen pozlacené?

Podle čeho se pozná jestli je voda dobrá? Dobrá voda zahání žízeň a nezasychá po ní v hrdle. V dobré vodě se dobře vyperou šaty a nezůstanou po ní žádné nečistoty. Obdobně, všichni lidé, kteří do vaší duše vnesou mír, čistotu, při nichž se citíte svobodní, jsou dobří, jsou to lidé Lásky. V kalné vodě se člověk nesmí koupat. Modlete se, pak vám pokročilé bytosti z neviditelného světa mohou pomáhat.

Jak pracovat na výchově svého dítěte?

Dávejte mu malá fyzická cvičení, která mají za cíl procvičit tělo, malá cvíčení na rozvoj jeho citů a malá cvičení pro jeho myšlenky. Jsou to rozumná cvičení, která se dotýkají třech světů v přírodě. Ke zpevnění nervové soustavy dělejte toto cvičení: Opřete se o strom a myslete na vliv, který z něj jde. Přijmete tak magnetismus toho stromu. Když pšenice začíná zrát, obejděte pole a spojte se s životem této pšenice. Tak od ní přijmete určité energie.