Nejsilnější zbraň

15.08.2015 20:02

 

Jednou Učitel řekl:
Nejsilnější zbraní, se kterou můžeme pracovat, je Láska. Láska je všude, ona roztaví i ten nejtvrdší materiál, i kameny. Kam vejde, všechno změkčuje. Láska změní i lidi. V přírodě jsou všechny otázky vyřešeny. Semínko nebudeš přece nic učit. Zasadíš je a po určité době z něj vyroste strom. Stejným způsobem je třeba zasít ideje do lidských duší. Přejde jeden rok, deset let, až nakonec vydají své plody. Musíte rozumět onomu světu. Onen svět - to je rozumný život. Pokud lidé žijí rozumně a uplatňují princip Lásky - je to onen svět.
Pod pojmem 'Láska' rozumíme Boha, Který se projevil a Jenž chce, aby všichni lidé žili dobře. Lidé násilníci umírají, jakmile se srazí s Božskými zákony. Bůh je všemocný a přece neužívá násilí. Je na straně slabých. Bůh naučí všechny lidi, jak mají postupovat rozumně.
Když jsme sestoupili z Modlitebního vrchu, Učitel řekl: Nejšťastnější den, to je den Lásky, Vědění a Svobody! Starověké vědomosti byly nabyty ve stavu podobném snu, to znamená v průběhu involučního období. Chceš-li udělat člověka šťastného, nejdříve mu odeber a pak mu po roce vrať cos mu vzal. Bude šťastný, protože si bude cenit toho, co má. Na zemi není šťastnějšího tvora nad člověka. Všechny bytosti stojící níže než on jsou nešťastné. Když je člověk slepý a pak prohlédne, netušíte jaká radost jej zachvátí! Stejný zákon platí, když se před jeho rozumem odhalí něco nového. Člověk má mít takové cítění, aby si cenil jídla a všeho toho co dostává.
Vy jste byli v nebi, ale protože jste si toho necenili, byli jste svého štěstí zbaveni. Až se vrátíte do nebe, budete si cenit všeho co tam je. Hladový je šťastný když má chleba. Nemocný je šťastný, když se uzdraví. Nevzdělanec je šťastný, když získá vědomosti. Kdo ztratil Lásku, je šťastný s Láskou. Každý je šťastný, když nalezne to, co hledal.