Modlitba

15.08.2015 19:43


Jedna sestra řekla Učiteli:

"Můj muž i dcerka mi odtud odešli. Cítím po nich velký smutek."

Modli se, aby měli mír a světlo. Smutek, který tě ovládá, je jejich. Protože odtud odešli nepřipraveni, cítí, že toho měli udělat na zemi ještě hodně a jejich stav se odráží na tobě.

Děkujte Bohu, že se nacházíte na takové hezké cestě. Modlete se slovy, která mají jen jeden význam. Taková slova jsou mocná. V době modlitby se řiďte svým nitrem. Kromě známých modliteb se k Bohu obracejte i svými vlastními slovy. Používejte takových slov a takového jazyka, jaký vám diktuje váš vnitřní hlas. Mechanicky pronesená modlitba není procítěná. Každá modlitba musí být prožita. Modlitba vyslovená bez Lásky, světla a svobody, nemá křídla. Nemůže letět k Bohu a zůstává bez smyslu.

Já chápu modlitbu jako prostředek k získání něčeho. Bez modlitby člověk nemůže dosáhnout ničeho. Modlete se, aby se dostalo více světla do vašeho vědomí. Není důležitější chvíle, než když člověk spatří tvář Boha! Jak je nádherné hovořit hned ráno po probuzení s Velikým ve světě! Kdo se nezajímá o Boha, postupně ztrácí své síly. Pomocí modlitby přitahujete všechny dobré vlivy. Aby všechno, co bylo ve vás zaseto, mohlo růst. Když se člověk modlí, všechno v něm roste a rozvíjí se. Světec se inspiruje za pomocí modlitby. On se dlouhou dobu modlí, dokud nedostane inspiraci. A pak mu přicházejí nové myšlenky!