Meditace nás vede do sféry vyššího poznání

15.10.2015 19:03


Meditace je cesta našeho vědomí k naší podstatě. Abychom mohli meditovat, musíme přesáhnout své tělo a svou mysl. Když přesáhneme tělo a mysl, dostaneme se k naší duchovní podstatě. Tehdy přijímáme velké množství univerzální životní síly. Pokud meditujeme více, naše sebepoznání se rozšiřuje. Pojďme nyní zkusit pochopit, co je poznání.

Meditace nás vede do sféry vyššího poznání. Poznání není nic jiného, než zkušenost. Zkušenost není nic jiného, než skutečné zapojení naší vlastní existence. Pokud více meditujeme, přijímáme vyšší energii. S touto vyšší energií jsme více zapojeni v každém aspektu svého života. To vede k vyššímu poznání.

Skrze poznání dosahujeme většího porozumění a moudrosti. S tímto porozuměním chápeme, že nejsme jen tělem a myslí. Rozumíme všem situacím, s nimiž se setkáváme, s vyšším porozuměním jsme schopni se zbavit všech svých problémů. Vyšší energie a vyšší poznání rozšiřuje vědomí. Vyššího poznání lze dosáhnout pouze prostřednictvím vyšších smyslů, jako je třetí oko a astrální tělo.


Třetí oko


Třetí oko je velice mocný nástroj duše, aby mohla vidět, cítit a slyšet reality vyšších vibrací. Tyto tři funkce duše jsou známé jako třetí oko. Čím více praktikujeme meditaci, tím více proudí energie. Když je energie dostatek, aktivuje se třetí oko. Je to pro meditujícího velký zážitek.

Když dochází k aktivaci třetího oka, pociťujeme svědění a tah v oblasti čela. Začínáme vidět záblesky různých barev, které se točí kolem nás. Slyšíme různé zvuky, například mumlání a chůze. Máme pocit, jako bychom procházeli černočerným tunelem. Když éterické tělo obdrží dostatečné množství energie skrze usilovnou meditaci, naše třetí oko se zdokonalí. V tom okamžiku začneme vnímat krystalicky průzračné vize tohoto a jiných světů. V dokonalosti třetího oka vidíme mnoho věcí jasněji než fyzickýma očima. Vidíme reality jiných vibrací. Vidíme věci, které jsou nepostřehnutelné pěti smysly. Cítíme tolik věcí, které není možné vyjádřit slovy. Slyšíme vnitřní hlasy, zvuky, nebo zvuky nástrojů jiných vibrací. Vidíme duchovní osobnosti, které nejsou fyzicky s námi. Vidíme je ve fyzické podobě, vidíme je tak, jak je známe. Pokud pokračujeme v meditacích, začneme vidět tyto mistry jako jasné světlo. Když vidíme jasné světlo, víme, o jakého mistra se jedná - můžeme slyšet poselství. Máme pocit jako bychom se pohybovali tunelem a nakonec splynuli se světlem. Skrze zkušenosti třetího oka víme, že můžeme získat odpovědi na všechny své problémy, skrze zprávy od svého duchovního vedení, nebo pozorováním realit jiných vibrací, nebo skrze pocity. Díky tomu se naše skutky změní, naše přesvědčení se změní, naše porozumění se změní. Po těchto zkušenostech třetího oka začneme vnímat i tuto fyzickou rovinu jinak.


Astrální tělo


Astrální tělo je nástrojem naší duchovní podstaty, aby mohla vnímat reality jiných vibrací. Astrální tělo je jednou z mnoha forem našeho vědomí, jako třeba fyzické tělo. V běžném stavu je naše vědomí rozšířené po celém fyzickém těle. Když nahromadíme dostatečné množství energie a začneme vnímat reality jiných dimenzí, vědomí přejde do podoby astrálního těla. Zkušenosti astrálního těla vnímáme nevědomě, když spíme. Říkáme tomu sny. Člověk může vnímat zážitky astrálního těla vědomě při meditaci. Astrální tělo cestuje za hranice prostoru a času. Po vědomých astrálních zkušenostech si začneme uvědomovat nové dimenze. Pokud meditací nahromadíte dostatek univerzální životní síly, vědomí, které je rozprostřené po celém těle, se začne pohybovat do jednoho bodu. Jak se vědomí pohybuje, cítíme ve fyzickém těle škubání. Cítíme, jakoby se naše tělo vznášelo. Necítíme ruce a nohy. Cítíme lehkost těla. Tělo je jako pírko. V různých částech těla můžeme zakoušet pohyby a někdy máme pocit, že se naše tělo otáčí. Tomu se říká astrální pohyby. Pokud nadále meditujeme, získáváme více a více životní energie. Vědomí nabírá podobu astrálního těla a začne se velmi rychle otáčet, což způsobuje divoké pohyby. Po těchto pohybech začne astrální tělo vycházet z fyzického těla s propojením, kterému se říká stříbrné vlákno. Stříbrné vlákno není nic jiného, než vědomí o vysoké vibraci, které přenáší informace z fyzického těla do astrálního a naopak. Takto astrálně cestujeme. Astrální cestování je výlet našeho vědomí do známých i neznámých míst a frekvencí. Astrálním cestováním získáváme vyšší poznání a pochopení našeho "já", naší vlastní duchovní podstaty. Při astrálním cestování může astrální tělo procházet všemi fyzickými předměty, všemi elementy jako je země, voda, oheň, vzduch a éter. Astrální tělo může cestovat do dalších vibrací bez jakýchkoliv omezení. Když meditující vystoupí z těla vidí své fyzické tělo. Získává tak velké poznání a porozumění. Pochopí, že není jen tělem a myslí, ale že v těle pouze přebývá. To je velké porozumění. Každý by měl zažít astrální cestování. Díky zkušenostem z astrálního cestování všechna naše omezení zmizí. Vidíme, že jsme nekoneční. Skrze tuto zkušenost pochopíme, že jsme vědomím. Pochopíme, že nejsme nijak omezeni. Porozumíme novým dimenzím života.Diskusní téma: Meditace nás vede do sféry vyššího poznání

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek