Léčivé pusobení Bruno Gröninga v jemnohmotné rovině

13.09.2021 09:24

 

 

Níže uvedená kresba zachycuje léčivé působení Bruna Gröninga v jemnohmotné rovině. Ukazuje mimo jiné i na jeho propojení se třemi základními Zdroji energie, které proudí trvale do Stvoření - s Božím Světlem (uprostřed), s vyzařováním Sv. Grálu (vlevo) a s vyzařováním Principu Krista (vpravo). Lidská bytost je bytostí duchovního vědomí ve fyzickém těle, to znamená, je to právě náš duchovní rozměr skrze nejž se propojujeme s těmito základními Zdroji energie.

SPOJENÍ S BOŽÍM SVĚTLEM

Bůh, jako Prapodstata veškerého života, je věčným sluncem duchovního světa, tzn., naše spojení s Bohem se rozvíjí když víme, že máme život věčný. Pokud máme toto základní uvědomění, dochází k dalším a dalším uvědoměním, které rezonují s řádem božím, naše energetické úrovně se tak mohou plně rozvinout a dále vyzařovat do okolí energie těch nejvyšších kvalit. V AK Bruna Gröninga jsou to ony kříže, jako symboly harmonie a rovnováhy, uprostřed siluety postavy.

SPOJENÍ S ENERGIÍ SV. GRÁLU

Vyzařování Sv. Grálu je Oním proudem Zdroje životní síly, který proudí trvale do Stvoření a trvale podporuje a obnovuje vše živé. Zde záleží na vnitřní čistotě a na čistotě v přístupu k veškerým energetickým úrovním Stvoření, od úrovně minerálů, přes úroveň rostlin a zvířat, až k úrovním jemnohmotných nižších a vyšších energií, které podporují život ve Stvoření, tyto úrovně nejsou pouhým okem viditelné, ale lze je vnímat vnitřním zřením a lze je vyciťovat otevřeným srdcem. Každý, kdo takto postupuje ve svém každodenním životě (v jednotlivých vibračních úrovních - myšlení, slovo, cit, respekt k okolí, kontakt s okolím, vůle být v dané životní situaci), získává postupně propojení k vyzařování Sv. Grálu skrze tyto charakteristické vibrační úrovně. U BG je toto propojení zesíleno v rovině čtvrté čakry propojením anděla do jeho čtvrté čakry.

SPOJENÍ S VYZAŘOVÁNÍM PRINCIPU KRISTA

Vyzařování Ježíše Krista je živým vzorem absolutní duchovní čistoty trvale prozařované božským Světlem. Tento princip je principem lásky a oddanosti Bohu, v těch nejtěžších životních situacích jaké mohou vůbec nastat. Ježíš překonal Satana tím, že si udržel svou lásku a oddanost k Bohu, a to i v těch nejtěžších situacích do kterých byl postaven (Getsemanská zahrada, projevená láska a pokora v bolestech na kříži ... aj.) Každý, kdo prokazuje ve svém životě, v jednotlivých vibračních úrovních všelásku a oddanost Bohu (skrze své myšlení, slovo, cit, respekt k okolí, kontakt s okolím a vůli být v jakékoliv situaci), a to i v těch nejtěžších životních situacích, získává propojení k principu absolutní lásky a oddanosti k Bohu, k vyzařování Principu Krista.

Z kresby je zřejmé, že čím větší je aktivita BG v dané úrovni ve směru k vyzařování Sv Gralu a k vyzařování Principu Krista, tím větší je spirála, jak v úrovni čaker BG tak i v příslušné úrovni vyzařování SG i vyzařování PK. Tzn., chceme-li přijímat vyšší energie, musíme být nejprve ve vůli žít dobro a předávat dobro.

 JS
 
Automatická kresba Jana Brzobohatá - Agape Brno