Komorní "A" a jeho ladění

03.03.2016 17:23


Komorní "A" neboli jednočárkové "a" je základem veškerého moderního ladění. Jako mezinárodní standard bylo toto ladění ustanoveno v Paříži roku 1858, ale jeho používání bylo známo i mnohem dříve. Nejprve každá škola či směr používala jako komorní "A" svoji vlastní normu, která se liší vždy jednotlivou frekvencí (počtem kmitů za vteřinu) tohoto základního tónu. V roce 1958 se mezinárodní komise dohodla na používání komorního "A" o frekvenci 440 Hz. Toto moderní ladění je oněco vyšší než byly ladění používaná v barokní a starší hudbě. Tato norma byla ustanovena hlavně z důvodu, aby bylo zaručeno, že klavíry a jiné nástroje mají stejnou tónovou výšku jako např. saxofon (či jiný nástroj) a díky tomu mohly tyto nástroje společně hrát a nedocházelo k nepatřičným zvukovým disonancím či neladění.

Jako příklady uvádím některá ladění komorního "A" v různých dobách podle velikosti konkrétní frekvence:

380 Hz - English pitchpipe - ladění anglických píšťalových varhan v roce 1720

409 Hz - Handel fork I - od roku 1780 požíval skladatel G.F.Handel

415 Hz - ladění používané převážně v barokní hudbě

422.5 Hz - Handel fork II - starší Handelovo ladění z roku 1740

423.2 Hz - používala Drážďanská opera v roce 1815

435 Hz - French Law - první norma ustanovená v Paříži 1858

439 Hz - Britská filharmonie roku 1896

440 Hz - je od roku 1958 mezinárodní dohodnutá norma ladění

442 Hz - často používaná evropská norma i dnes

445 Hz - takto se ladilo v Německu, ale stejně jsou laděny i nástroje např. v Číně

451 Hz - Milánská opera La Scala v 18. století


Frekvence jednotlivých tónů:

nejhlubší tóny ...

Oktáva subkontra:

...

G - 24
Gis - 26
A - 27
B - 29
H  - 31

Oktáva kontra:

C - 32
Cis - 34
D - 37
Dis - 39
E - 41
F - 43
Fis - 46
G - 49
Gis - 52
A - 55
B - 58
H  - 62

Oktáva velká:

C - 65
Cis - 68
D - 73
Dis - 77
E - 82
F - 87
Fis - 92
G - 98
Gis - 104
A - 110
B - 117
H  - 124

Oktáva malá:

c  -131
cis  - 139
d  - 147
dis  - 156
e  - 165
f  - 175
fis  - 185
g  - 196
gis - 208

a - 220
b - 233
h - 247

Oktáva jednočárkovaná:

c 1 - 262
cis 1 - 277
d 1 - 294
dis 1 - 311
e 1 - 330
f 1 - 349
fis 1 - 370
g 1 - 392
gis 1 - 416
a 1 - 440
b 1 - 466
h 1 - 494

Oktáva dvojčárkovaná:

c 2 - 523
cis 2 - 554
d 2 - 587
dis 2 - 622
e 2 - 659
f 2 - 698
fis 2 - 740
g 2 - 784
gis 2 - 831
a 2 - 880
b 2 - 932
h 2 - 988

Oktáva tříčárkovaná:

C3 1047
D3b 1109
D3 1175
E3b 1245
E3 1319
F3 1397
G3b 1480
G3 1568
A3b 1661
A3 1760
B3b 1865
B3 1976

Oktáva čtyřčárkovaná:

C4 2093
D4b 2217
D4 2349
E4b 2489
E4 2637
F4 2794
G4b 2960
G4 3136
A4b 3322
A4 3520
B4b 3729
B4 3951

Oktáva pětičárkovaná

C5 4186
D5b 4434
D5 4698
E5b 4978
E5 5274
F5 5588
G5b 5920
G5 6272
A5b 6644
A5 7040
B5b 7458
B5 7902

Vyšší tóny ...

C6 8372
D6b 8870
D6 9396
E6b 9956
E6 10548
F6 11176
G6b 11840
G6 12544
A6b 13288


Diskusní téma: Komorní "A" a jeho ladění

Titulek: Dotaz na sulfagio frekvence Vložil: Llarda Datum: 02.11.2023

Jakou frekvenci v hercích mám nastavit na ladičce na kytaru dnes sulfagio frekvencích

Titulek: Are you 18? Come in and don't be shy! Vložil: AynBit Datum: 17.11.2022

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Titulek: Are you 18? Come in and don't be shy! Vložil: loveawake.ru Datum: 31.01.2022

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Přidat nový příspěvek