Je Kruh přátel Bruna Gröninga sekta?

10.08.2016 20:09

Odpověď zakladatelky, paní Grety Hausler:

Pan Gröning byl na toto sám tázán. Řekl: "Ne, to není sekta, neboť si přeje, aby každý přítel zůstal u svého náboženství. " Bruno Gröning nechce zakládat žádné nové náboženství. Katolíci mají i nadále zůstat katolíky, evangalíci mají i nadále chodit do jejich kostela, ortodoxní mají zůstat u církve ortodoxní. Ve spolku přátel Bruna Gröninga jsou i budhisté, i mohamedáni. Je to společenství na konfesi nezávislé. Každý člověk má zde ve spolku přátel Bruna Gröninga příležitost upevnit si svou víru v Boha a ji do sebe hlouběji přijmout. Groening sám chtěl, aby byly kostely naplněny věřícími. K otázce finanční. Spolek přátel nevyžaduje žádný povinný cenný příspěvek. Je to tak, že každý, kdo spolupracuje, i já, to děláme z vděčnosti za dosažené vlastní vyléčení. Celé dílo je financováno z dobrovolných peněžních darů.