Jak na nás působí barvy

29.10.2015 18:56
Světlo a barva jsou jevy, které hýbou myslí, zabarvují naši náladu a mají vliv na stav životní energie.

Naše názory a pohled na život souvisí se zabarvením, kterým jsme naplněni, a které vyjadřujeme aurou. Člověk buď má světlo, nebo mu světlo chybí. Pokud člověk světlo má, vnímá ho pak v každém atomu svého těla. Sedm duhových barev, které jsou v bílém světle obsažené, mají velký vliv na tělesný a duševní stav člověka.

Nemůžeme stvořit myšlenku, aniž bychom současně s ní nestvořili odpovídající barevné chvění. Myšlenky a pocity vytvářejí elektromagnetické chvění, které nepřetržitě ovlivňuje naši auru. Světlo a barvy v sobě nesou specifické energie, které jsou schopné nabíjet nebo harmonicky vyrovnávat naše vnitřní síly, a tak zaručují zdraví a duševní pohodu.

V centru každého atomu těla existuje světlo se všemi sedmi barvami. Barevné podněty nepřijímáme pouze očima, ale přijímáme je všemi smysly. Barevné vibrace obsahují velké množství podnětů, které přivádějí do našich buněk potřebné životní impulzy a působí na molekuly těla. Barvy jsou formy bílého světla, které v sobě sjednocuje všech sedm barev duhy, červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou a fialovou.

Barvy plně rozvíjejí elektromagnetické síly slunečního světla v našem těle. Při masáži, akupunktuře, barevné terapii přichází léčivý podnět z vnějšku, a to přes pokožku, aby uvnitř docílil účinek. Barevné energie nám zprostředkují povzbuzující, harmonizující a regenerující síly, povzbuzují vitální energii, ovlivňují žlázy, nervy a orgány. Ovlivňují tělesnou teplotu, složení tělesných tekutin - složení krve, lymfy a hormony.

Světlo je formou energie, šíří se ve vlnách, stejně jako voda, když do ní vhodíme kámen. Paprsky světla se šíří v prázdném prostoru nebo v prostoru vyplněném průhlednou hmotou do všech stran přímočaře. Také tělesa vysílají světelné paprsky, které pak pronikají do našeho oka: přijímáme světlo přímo z tělesa, které je zdrojem světla a vytváří vlastní světlo, jako například Slunce; nebo přijímáme světlo nepřímo, protože se od nějakého tělesa odráží, jako například tato stránka papíru odráží světlo a vy tak můžete číst. (26 - Fenomén IB).

Světlo a barvy jsou doručovatelé energetických informací. Dotkne-li se tato energie tělesného povrchu, dochází ke spontánním reakcím. Receptory pokožky poznají světlo, a tím i vibraci barev v něm obsažených. Podnět se přinese přímo do oblasti hypotalamu a vyvolá tam endokrinní reakce, a proto energetické impulzy barevného světla jsou schopné vyrovnat nepravidelnost v buněčné vibraci, a tím i odstranit poruchy funkcí těla. Je to fyzikální proces, který se formou elektrických impulzů šíří nervy do oblasti řídících orgánů (hypofýza, hypotalamus). Lidské oko a kožní receptory propustí vibraci, kterou tělo barevné energie přijímá, aby potom mohly působit ve všech buňkách. Tato rezonance se bleskově šíří do oblastí, kde je chybná vibrace, a vyrovnává ji.

Chybí-li energie jedné určité barevné vibrace, je jí pomocí barevné terapie dodána. Při působení barev jsou tělu dodávány resonanční síly, které v daný okamžik podporují vlastní vibrace organismu. Tím se vytvoří předpoklady k vyvolání a povzbuzení přirozených léčivých sil v těle. Tato terapie dodává tělu potřebné životní impulzy a posiluje imunitní systém. Barevná vibrace vyvolává určitou dráždivost, kterou člověk souhlasně se svým charakterem cítí jako příjemnou nebo nepříjemnou. Tato barva může být pociťována jako příjemná, nebo může být naprosto odmítána. Barevnou terapií se nechají ovlivnit - zmírnění bolestí, obnova buněčné tkáně, podpoření všech tělesných funkcí, tvorba červených krvinek, podpora výměny látek a oběh, rozšíření nejmenších cév a kapilár, utlumení zánětů, zničení zárodků hnisu a bakterií, prokrvení a zpevnění tkáně, harmonizace nadměrných funkcí, aj..

Červená je barva vášnivé lásky, hněvu, dynamiky, sebedůvěry, odvahy, panovačnosti, revoluce, vyvolává obdiv. Odmítání této barvy může znamenat erotickým zklamáním a neuspokojenou, smyslnou touhou. Oranžová je barva optimismu, radosti ze života, citového tepla, ctižádosti, síly a odvahy, "nechat se strhnout s proudem". Odmítání této barvy může vyjadřovat pocit, že mu nikdo nerozumí a že s ním osud špatně nakládá, má zábrany a pocity méněcennosti. Žlutá je barva radosti, svěžesti, jasnosti, vůle vyvíjet se, očekávání, moudrosti, myšlení, svobody, osvícení, podporuje schopnost učení. Odmítání této barvy může vyjadřovat pocit ukřivděnosti nebo pocitu, že musí vstoupit s ostatními do konkurenčního boje, pocit neschopnosti, komunikační potíže, uzavřenost kvůli strachu z pohrdání nebo odmítnutí. Zelená je barvou klidu, spokojenosti, rovnováhy, regenerace, důvěry, naděje a soustředění. Modrá je barvou vznešenosti, uklidnění, míru, vnitřní svobody, nezištnosti, mírumilovnosti, přizpůsobení. Odmítání této barvy může znamenat na depresivní a odmítavý postoj, velké zklamání a nenaplněnost. Indigová je barvou meditace, rozšířeného vědomí, celistvosti, univerzálního vědomí, vyrovnanosti, důstojnosti - je jednou šestinou z každé předchozí barvy. Fialová barva je barva pokory, skromnosti, vnímavosti, citlivosti, změny, transformace, inspirace. Vyjadřuje sjednocení hmoty a ducha, což vyznačuje mnoho procesů změny a tříbení, což vyvolává bolestné zážitky, proto je fialová často spojena se smutkem, odloučeností a osamělostí. Milovníci fialové jsou velmi citliví a do sebe zaměření, individualisti, necítí sounáležitost k masám a vyhledávají samotu. Na této barvě je něco neobyčejného a ve světě střízlivého realismu se jí nevěnuje mnoho obdivu ani lásky. Tato barva je velmi oblíbená u dětí. Odmítání této barvy značí depresi, nechuť jít do hloubky (podstaty) věcí a sklon k povrchnosti. Tyrkysová barva pomáhá projevit se, podporuje sebevědomí, spontánnost a fantazii, přátelství, sympatii. Odmítání této barvy může znamenat odmítání svého pravého Já a potíže v seberealizaci. Černá je barvou ztráty, smutku, beznaděje, tajemství, strachu, vznešenosti. Odmítání této barvy ukazuje na to, že člověk není ochoten dát si nahánět strach něčím neproniknutelným a ohrožujícím. Bílá je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti, nevinnosti, zdůrazňuje existenci světla, nedotknutelnosti, chladné rezervovanosti, abstraktním idejím, novým začátkům. Odmítání bílé poukazuje na duchovní bezúčelnost, vnitřní prázdnotu a strach. Hnědá je barvou bezpečí, zakořenění, dává pocit domova, mateřské péče, ale také strnulosti, podřízenosti a odříkání. Odmítání této barvy může znamenat přesycenost svazky, nátlaky, omezování, což škodí jeho pocitům a člověk má snahu vysvobodit se. Zlatá je barvou hojnosti, lesku a nadbytku, idealismu, velkorysosti. Tato barva transformuje poznání v pochopení a pomáhá při nejistotě. Růžová je barvou lásky, náklonnosti, oddanosti, něhy. Obzvlášť silná obliba růžové zdůrazňuje větší potřebu lásky a ochrany. Tuto barvu upřednostňují něžní, citliví a zasnění lidé, kteří potřebují hodně objetí a lidského tepla k dosažení vnitřní stability. Na druhé straně přehnaná touha po růžové vyjadřuje narušený vztah k realitě, vědomé odvrácení se od vážných věcí života a strachem před tvrdou realitou. Tito lidé vidí vše "růžovými brýlemi" a "vznášejí se na růžovém obláčku". Odmítání této barvy může znamenat postrádání něhy, snahu o samostatnost a odmítání romantických citů. Šedá je barvou neutrality, opatrnosti, ochoty ke kompromisům, přizpůsobení, "nechtít přiznat barvu", potlačování, ústupu, strachu ze života. Odmítání této barvy může znamenat strachem nezvládnutí svého života a selhání.

Při terapii barvou se pracuje se znalostmi sedmi barev (paprsků), aurou, čakrami, pěti živly, meridiány (jsou to kanály, které probíhají uvnitř těla, tvořící síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu - těmto vnitřním drahám pak odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem). Při barevné terapii jde o to, abychom se spojili s vědomím barvy, zažili si je a vyjádřili přes kvality dané barvy potenciál své duše. Frekvence barvy nám pomáhá spojit se s potenciálem duše a podporuje nás, abychom jej vyjádřili. Pomocí frekvence dané barvy dochází přes buněčnou paměť a DNA k ukotvení duše do fyzického těla.

Barevná a zvuková terapie

Každá barva má svou fyzickou vibraci a energetickou vlnovou délku. Barva, zvuk a hraná hudba obsahují různé frekvence, na které naše tělo a psychika reagují. Pomocí sloučení frekvence barvy a hudby se vytvoří skladba, které se dá užít pro léčení nemocí a podporu zdraví, a to pomocí vnímání, jak hudba působí na tělo, mysl a psychiku. Barvy i tóny jsou chvěním. Každý tón vyzařuje určitou barvu. Každý tón koresponduje s jednotlivou barvou a čakrou: červená (C) - 1. čakra, oranžová (D) - 2. čakra, žlutá (E) - 3. čakra, zelená (F) - 4. čakra, modrá (G) - 5. čakra, indigo (A) - 6. čakra, fialová (H) - 7. čakra. Hudba barev způsobuje svými zvukovými a stimulujícími strukturami změnu vědomí. Přináší do našeho těla elektromagnetické vibrující informace a nastoluje rovnováhu, vnitřní klid a uvolnění. Hudba barev je formou terapie, která nás pomocí léčivého chvění barev a tónů harmonizuje. Barevná a zvuková terapie představuje sjednocení vibrace barev a vibrace tónů, přičemž tóny leží přesně v těch frekvenčních oblastech, které odpovídají danému barevnému spektru a jeho léčivé vibraci.


(Zdroj: Waltraud Maria Hulke - Magie barev)