Jak dosáhneme štěstí

19.06.2016 09:23


Pán setře slzy z každé tváře. Iz 25,8

Neodsuzujte se. Nezříkejte se sami sebe, neboť jste děti boží. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Za všechno děkujte. Radujte se, neboť radost koná zázraky. Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní. Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost. Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne. Modlete se, ale neobchodujte s Bohem. A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

- Jak dosáhneme štěstí ?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční. Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní. Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém. Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí. Šťastní jsou ti, kdo hledají. Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení. Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu. Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání. Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu. Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu. Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii. Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa. Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli slunci. Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky. Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastní jsou ti, kdo milují. Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život. Šťastní jsou ti, kdo tvoří. Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

- V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha. Bůh je šperk v lidském srdci. Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná. Čím více dáváte, tím více dostáváte. Nevyčítejte si bohatství. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se boží hojnosti a přeměňte drobné věci v životě ve zlato. Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém - ve své duši. 

- Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života. Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost. Vězte, že co je uvnitř, to je i vně. Temnota světa pochází z temnoty v srdci. Člověk je sluncem pro ostatní. Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle. Jasná mysl je jako záře tisíci sluncí. Blažení jsou ti, kdo touží po světle.

- Jak dosáhnout harmonie ?

Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění. Jednejte s bližními otevřeně. Změňte minulost. Přinášejte do světa něco nového. Naplňte tělo láskou. Staňte se energií lásky. Láska vše oduševňuje. Kde je láska, tam je Bůh.

- Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí. Nešťastní zůstávají otroky. Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Pochopte podstatu štěstí. Otevřete se světu a svět se vám otevře. Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem. - Jaká je podstata reality ? ,,Já" je jméno věčnosti. Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality. Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně. Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky. Stanete se příčinou svého štěstí. A podíval se na všechny s láskou a dodal : Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou.

zdroj: internet