Horst Krohne - Základní předpoklady k léčení

08.09.2015 17:46

 

Na všech úrovních - tělo, duše, duch - existuje množství léčebných metod a přirozeně i různých vzdělávacích a výcvikových programů. Také duchovní léčitelé si pomáhají různými metodami, jež představují pomůcku pro léčitele i pro člověka toužícího po uzdravení. Metoda jako taková nemá žádnou léčebnou sílu, je pouze postupem, který léčiteli pomáhá naladit se na duchovní sílu.

Naplnění následujících podmínek znamená dobrý předpoklad k léčení.

- Musíš být naplněn silnou touhou léčit nemocné.
Pečlivě prověřuj své pohnutky, které stojí za tvým přáním léčit druhé. Když si přeješ pouze získat tuto schopnost nebo když chceš touto schopností pouze ohromit ostatní, přenos léčivé energie neproběhne. Pokud budou tvé pohnutky pramenit z touhy po moci a slávě, penězích nebo z potřeby uznání a nikoliv z touhy po lásce, nebude to rovněž fungovat. Když se budeš pokoušet stát se kanálem pro léčivou sílu a neučiníš tak z lásky, může se stát, že se problémy druhých naopak ještě zesílí. Léčení je vždy a v každém případě láska. Když pochopíš, že tvá motivace spočívá pouze a jedině v přání přenášet léčivou sílu v lásce k Bohu a ke všem jeho stvořením a když budeš navíc pevně přesvědčen, že můžeš pomoci pouze ve službě vyšší moci, pak je první podmínka naplněna.

- Potřebuješ vnímat skutečný soucit s nemocnými a trpícími.
Tím ovšem nejsou míněny pocity soucitu, nýbrž duševní účastenství, cit sympatie a lásky. Pohlížej kromě toho na každého člověka jako na dokonalý projev Božího plánu, bez ohledu na jeho původ, vzhled a náboženství. Pak jsi splnil další podmínku.

- Potřebuješ mít hluboké přesvědčení, že pro duchovní sílu a Boží vůli není nic nemožného!
Když necháš během léčení promlouvat svůj rozum a nikoliv sílu své duše, objeví se myšlenky jak: "Možná, že bych mohl pomoci" nebo "Doufám, že ti bude trochu lépe." Pokud jsi však pochopil, že tě omezuje tvé vlastní myšlení, a pokud si uvědomuješ, že léčivá energie se může rozproudit jen tehdy, když uvidíš všechno ve své úplnosti a dokonalosti, pak jsi učinil další krok k tomu, aby ses stal léčitelem.

- Musíš se stát kanálem, a to s plným vědomím. Musíš vyzkoušet všechno, abys navázal duchovní kontakt.
Dokud jsi nenavázal žádný duchovní kontakt, existuje nesmírné nebezpečí, že budeš jednat pouze podle svých vlastních představ. Energie čaker představuje moc. Bez jejího usměrňování z božské duchovní sféry a nesen pouze lidskými úmysly může proud energie spíše uškodit než prospět. Pokud jsi získal kontakt s duchovním světem a pokud přenecháváš léčení s plným přesvědčením svému duchovnímu vedení, pak je učiněn další krok. Na začátku by ses vždy měl zeptat: "Smím otevřít svou srdeční čakru za účelem léčení? Na co musím zejména dávat pozor při léčení? Převezmeš duchovní vedení při léčení?"