Horst Krohne - Jak se stát kanálem

09.09.2015 10:34

 

Lidé se mne často ptají: Jak si zjednám jasno v otázce, zda dokážu nemocnému pomoci? Léčení se nedá "udělat". Léčení není žádným záměrným jednáním - k tomu získáme možnost pouze ve stavu duchovního probuzení. Největší překážkou na této cestě je naše myšlení a přirozeně také naše životní zkušenosti. Především to však jsou články naší víry, jež nás spoutávají. Nové možnosti vstupují do našeho života jen přesvědčivým prožitkem, který změní naše myšlení, naše zkušenosti a naši víru. Stále slýchávám od svých žáků, že teprve praktickým výcvikem a přihlížením ošetřování, které provádí zkušený léčitel, narůstá v jejich nitru poznání, co je to vlastně léčení.

Jeví se nezbytné, že člověk se musí vydat mnoha různými cestami. První krok by se měl uskutečnit tím, že si nejprve osvojíš určité teoretické znalosti - existuje hojnost knih nejrůznějšího druhu, jejichž hlavním tématem je léčení. Pak by měl následovat další krok. Navštěvuj nejrůznější přednášky a semináře a pracuj s technikami a informacemi, které ses tam naučil respektive které jsi tam získal, abys zjistil, co se k tobě více hodí. Současně s tím se procvičuj v meditaci a rozjímání (kontemplaci).

Hygiena myšlenek je naprostou nezbytností. Ve tvé mysli nikdy nesmí vytanout pojmy jako: "Tahle ohavná nemoc, ta prokletá rakovina, tenhle ďábelský stav." A ještě více to platí při ošetřování, kdy se v duchu nebo i nahlas vyslovují věty: "To vám udělá šíleně dobře; mé ošetření bude strašně dobře působit; já ten tvůj nádor prostě zničím a tvou nemoc spálím." apod. Léčení nemá nic společného s ohavností, nic s bojem a s ničením. Když budeš chtít vyléčit druhého člověka a přitom budeš používat slova jako "bláznivé, šílené" apod., žádné léčení se neuskuteční.

Léčení je vždy v každém případě láskou. Čím více lásky se v tobě skrývá, tím silnější bude léčebný účinek, který skrze tebe bude proudit. Jenom když je v tobě láska a harmonie, může se tebou tato láska a harmonie - jinými slovy láska - rozproudit. Nikdy nepřipusť, aby tě při léčení ovládly negativní myšlenky nebo emoce; mohl bys na pacienta přenést své vlastní disharmonie. To už by byl předstupeň černé magie. Za nanejvýš důležitou pokládám pravidelnou účast na léčebném kroužku. Všechno, co se naučíš, měl bys vyzkoušet při praktickém cvičení. Kdo se něco naučí a přitom si to nevyzkouší, ten se vlastně ničemu nenaučil! Nejrůznější techniky, zkušenosti a vlohy účastníků skupiny bývají velmi inspirující a plodné. I když si dosud nezaznamenal příliš mnoho léčitelských úspěchů, hovoř o nich se skupinou. Získáš mnoho podnětů. Orientuj se vždy podle těch úspěšnějších a neustále si říkej, že také v brzku nalezneš svou cestu k úspěchu.

Když se tedy chceš stát duchovním léčitelem, nesmíš se štít úsilí, abys pozvedl a rozšířil stav svého vědomí. S každým pokrokem v rozšíření vědomí tebou bude proudit více vědomostí a znalostí z úrovně tvého podvědomí a tím i z kolektivního vědomí. Čím více dokořán se otevřeš, tím větší budou tvé schopnosti stát se kanálem univerzální životní energie, až jednou nadejde den, kdy navážeš kontakt se svým duchovním vůdcem, s nímž budeš moci hovořit a společně pracovat. Pevně věřím, že na cestě sebeuskutečnění neexistují žádné zkratky; člověk musí poctivě kráčet krok za krokem. Mohou při tom protéci i nějaké slzičky - je to stejné, jako když loupeš cibuli, slupku po slupce.

Ať už vykročíš kterýmkoliv směrem, vždy to bude tvá vlastní cesta, která se bude odlišovat od mé cesty i od cest ostatních lidí. Jedno ti však mohu říci s určitostí: Budeš muset být vyzbrojen velkou trpělivostí. Popros o pomoc a o vedení - nezáleží na tom zda oslovíš Boha, anděla či duchovního vůdce. Toto spojení budeš potřebovat. Jednoho dne se dočkáš spirituální pomoci: stane se to právě tehdy, když tvé vědomí dosáhne stavu, který je potřebný, aby se mohla rozproudit léčivá energie.

Podle mých zkušeností ti nejúspěšnější léčitelé myslí a hovoří během své léčitelské činnosti v dokonalých a úplných slovech. Medituj o pojmech, označujících dokonalost, jako: harmonie, spravedlnost, mír, pravda, dokonalost, úplnost, víra v Boha, láska, světlo a radost. Spoj své city, myšlenky a činy s těmito pojmy. Čím jasněji a uvědoměleji budeš svým projevem i svým chováním vzdávat čest této dokonalosti, tím účinnější bude "kanálová" energie. "Léčíme člověka, když jej vidíme v jeho úplnosti a dokonalosti", říká se. Energie následuje myšlenku, proto dokáže každá metoda zajistit zvýšený energetický přítok směrem k postiženým tělesným oblastem, na něž se budeš soustředit. Představ si tělesnou oblast nebo dotyčný vnitřní orgán ve své dokonalosti a vizualizuj si, co by se na jejich funkci mělo zlepšit. Jako léčitel sloužíš ve funkci kanálu, jímž proudí nekonečná duchovní síla. Svými přáními a soustředěním svých myšlenek posílíš proud této energie. Představa, v níž před sebou vidíš dokonalý orgán, zabrání tvým pochybnostem brzdit léčivý proud.

Nestarej se o to, kdy a jak začít pomáhat ostatním lidem. Když se naučíš všechno co leží před tebou, přijdou za tebou právě ti hledající, kteří se k tobě budou hodit. Zachovej si víru, dostane se ti vedení.