Duchovní impulsy - cesta k duchovní celistvosti a harmonii

Existují silné duchovní impulsy, které vznikají na základě vyššího duchovního poznání a duchovního prožitku. Tyto impulsy nesou energii a mohou harmonizovat jak v duchovním, tak i v duševním a fyzickém těle člověka. Záleží na tom, nakolik se těmto impulsům člověk otevře, nakolik vnímá podstatu myšlenky, která takový duchovní impuls nese, nakolik se takovou myšlenkou zabývá, nakolik se s ní ztožňuje a nakolik ji vnáší do svého života.